Interlink สานต่อโครงการ Cabling Contest เดินหน้าสร้างคนมีทักษะป้อนตลาด

Interlink

อินเตอร์ลิ้งค์ (Interlink) เดินหน้าสร้างคนมีทักษะเข้าสายสัญญาณป้อนตลาด ในโครงการ Interlink Cabling Contest 2020 รับมือยุคดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม พร้อมแจงตลาดสายสัญญาณราคาถูกลง ทำกำไรน้อยลง แม้ธุรกิจเร่งปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และต้องต้องการใช้งานเน้ตเวิร์ตมากขึ้น…

Interlink สานต่อโครงการ Interlink Cabling Contest เดินหน้าสร้างคนมีทักษะป้อนตลาด

ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล จำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะฝีมือด้านสายสัญญาณ

บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา  และการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทักษะฝีมือแรงงานด้านสายสัญญาณ (Networks Cabling) ของเยาวชนไทยและเป็นการต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ

อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ทัดเทียมระดับนานาชาติ สู่มาตรฐานสากล การเรียนรู้ของนักศึกษายุคใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ การปรับกระบวนทัศน์ควรเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ การสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่ต่างวัฒนธรรมได้

Interlink

เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8(Cabling Contest 2020) เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษาของประเทศไทยในการที่จะต่อยอดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา

ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวะศึกษา ทั่วประเทศได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมการอบรม และแข่งขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค

Interlink

เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลมูลค่ากว่า 400,000 บาท และมีโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก World Skills ASEAN

โดยรูปแบบการแข่งขันในปีนี้ ยังคงแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดิม ซึ่งภาคปฏิบัติเป็นการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายสัญญาณแลน (LAN) และการแข่งขันเข้าหัวต่อกับสายโคแอ็กซ์ (COAXIAL) โดยจะจัดรอบคัดเลือกทั่วทุกภูมิภาคคือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

ตลาดสายสัญญาณกำไรน้อยลง แม้ความต้องการใช้งานสูงขึ้น

สำหรับมูลค้าของตลาดสัญญาณในปัจจุบันนั้นมีมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท แต่ตั้งแต่ต้นปีของ 2020 ความต้องการกลับมีประมาณการเติบโตที่ถดถอยลง โดยเฉลี่ยเพียง 2-3% เท่านั้น แม้ว่าจะมีการใช้สายสัญญาณเพิ่มมากขึ้นก็ตาม ซึ่งเราเองก็ไม่ได้กำไรมากอย่างที่คาดหวัง โดยปัจจุบันราคาของสายสัญญาณ มีมูลค่าลดลงกว่าเท่าตัว

โดย สายไฟเบอร์ออฟติก หรือสายใยแก้วนำแสง (Fiber to the Home : FTTH) ปัจจุบันราคาต้นทุนเพียง เมตรละ 1-3 บาท โดยราคาที่ต่ำลงจากเดิมที่เมื่อ 20 ปี ซึ่งที่มีราคาต่อเมตร 100 บาท ขณะที่ราคางตลาดเหลือเพียงเมตรละ 5-6 บาท เท่านั้น ซึ่งสวนทางกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 

Interlink
ณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ ผู้จัดการแผนกการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยในปัจจุบันกำลังซื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก 40% กลุ่มผู้วางระบบ (SI) และ ผู้รับเหมาอยู่ที่ 30% เท่า ๆ กัน และในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อินเตอร์ลิ้งค์ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ไม่รุนแรงมาก เนื่องจากเรายังมีบริการจากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาเติมเต็มเป้าหมายรายได้รวมของเรา 

และจากสถาการณ์ดังกล่าวทำให้ลูกค้าในส่วนของค้าปลีกเริ่มปรับไปสู่การตลาดออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง อินเตอร์ลิ้งค์ ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมการขายออนไลน์ ด้วยการสนับสนุนเครื่องมือในการทำตลาดออนไลน์ การเทรนนิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้ร้านค้าปลีกอยู่รอดได้

ขณะที่ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์ โควิด-19 เราทำการปรับลดต้นทุนการจัดการขององค์กรที่สูญเปล่า ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนในการจัดการได้ราว 6% และเตรียมเร่งหาโครงการใหม่ ๆ แต่ไม่ใด้ไปแข่งขันกับผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการติดตั้งระบบซึ่งเป็นลูกค้าของเรา 

Interlink

และอย่างทราบกันดีกว่าในแง่ของการจัดการแข่งขัน สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 8(Cabling Contest 2020) นี้ เราก็ยังคงเดินหน้าผลักดันทำอย่างต่อเนื่อง แม้จะไมได้กำไร แต่เราหวังที่สร้างคนป้อนสู่ตลาดของสายสัญญาณเพิ่มมากขึ้น เพื่อรับมือกับปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน 

แน่นอนว่าตามปกติแล้วในปีนี้เราจะต้องส่งผู้ชนะจากการแข่งในปีก่อนหน้าของโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณในแข่งในระดับอาเซียน และระดับโลก และแม้ว่าทางผู้จัดจะยืนยันว่ามีความพร้อม เเต่เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้เราจำเป็นต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่าจะทำการติวเข้มผู้ชนะเพิ่ม

Interlink

เพื่อรอไปแข่งขันเมื่อสถานการณ์ โควิด-19 ดีขึ้น โดยอาจจะเป็นในรูปแบบของการคัดเลือกจากผู้ชนะในปีก่อน ๆ มาแข่งกันเองในภายในเพื่อหาคนที่เหมาะสมในการเข้าร่วมในแต่ล่ะเวทีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ผู้ที่ชนะในการแข่งขัน Interlink Cabling Contest 2020

Interlink

ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ เจนจิรา แก้วงาม จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asean Skills และ World Skills

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วันชัย นาคขา จาก วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย

ได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฉัตรชัย ชมทรัพย์ จาก วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก และการแข่งขันโครงการ สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ(Cabling Contest) ในปีถัดไปได้ที่ www.cablingcontest.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.