Kaspersky ชี้ การเพิ่มทักษะ และความร่วมมือ คือ ขีดความสามารถทางไซเบอร์

Kaspersky

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ชี้ การเพิ่มบุคลากรที่มีทักษะ ความร่วมมือระดับภูมิภาค และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน คือปัจจัยการสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์…

Kaspersky ชี้ การเพิ่มทักษะ และความร่วมมือ คือ ขีดความสามารถทางไซเบอร์

ความต้องการ และเป้าหมายที่แท้จริงของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์ การศึกษา และการตระหนักรู้ คืออะไร การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นหน้าที่ของใคร รัฐจำเป็นต้องรับภาระนี้หรือไม่

คำถามเหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปรายในงาน APAC Online Policy Forum III ของแคสเปอร์สกี้ ในหัวข้อ Greater Cyberresilience through Cyber Capacity Building ที่ประกอบด้วยคณะผู้บรรยายระดับสูงจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่

  • เคร็ก โจนส์ (Craig Jones) ผู้อำนวยการอาชญากรรมไซเบอร์ INTERPOL
  • ศาสตราจารย์หลี่ หยูเซียว (Professor Li Yuxiao) รองประธานสถาบันศึกษาไซเบอร์สเปซ และเลขาธิการสมาคมความมั่นคงทางไซเบอร์แห่งประเทศจีน
  • ศาสตราจารย์ซึงจู คิม (Professor Seungjoo Kim) ศาสตราจารย์โรงเรียนความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลี หัวหน้าภาควิชาป้องกันภัยทางไซเบอร์ของมหาวิทยาลัยเกาหลี และคณะกรรมการการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4
  • คริส คอนเนลล์ (Chris Connell) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้

Kaspersky

ความสามารถในการเตรียมตัว และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ (cyber-resilience) ของประเทศมักถูกจำกัดด้วยความรู้ความชำนาญด้านทรัพยากรบุคคล และคุณภาพของความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในภูมิภาค

ดังนั้นผู้บรรยายได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับช่องว่างด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรดำเนินการ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเร่งด่วน

Kaspersky
คริส คอนเนลล์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้

คริส คอนเนลล์ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า ในขณะที่เราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างรวดเร็วในยุคไซเบอร์ เราก็เผชิญกับความท้าทายที่สร้างความตึงเครียดเรื่องทรัพยากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่นกัน

การลงทุนในผู้มีความสามารถทางไซเบอร์ การส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย และการศึกษาดิจิทัลสำหรับผู้ใช้ เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างสังคม และเศรษฐกิจดิจิทัลที่สามารถเตรียมพร้อม และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้

Kaspersky

ผลการศึกษาหลายชิ้นที่เผยแพร่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ระบุถึงช่องว่างทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของดิจิทัลไลเซชั่นอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ซึ่งมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

Kaspersky

เคร็ก โจนส์ ผู้อำนวยการอาชญากรรมไซเบอร์ INTERPOL กล่าวว่า ด้วยภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกิจกรรมของอาชญากรไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ หนึ่งในความท้าทายหลักที่ INTERPOL ระบุก็คือ

ช่องว่างด้านความสามารถ และขีดความสามารถทางไซเบอร์ในการบังคับใช้กฎหมายในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ในขณะที่เครือข่ายอาชญากรไซเบอร์นั้นสามารถขยายโครงสร้างพื้นฐานและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายจะต้องเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้

อยู่นอกเหนือข้อจำกัดเรื่องภาคส่วนและอาณาเขต การทำงานจะต้องร่วมมือกัน ครอบคลุม และเปิดกว้าง จะช่วยให้เราลดช่องว่างและเชื่อมความสามารถและขีดความสามารถ เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้

Kaspersky

ด้าน ศาสตราจารย์หลี่ หยูเซียว รองประธานสถาบันศึกษาไซเบอร์สเปซ กล่าวว่า การสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกควรมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ตื่นตัวต่อความท้าทายที่เกิดจากการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และเสริมสร้างการพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากร ด้วยภูมิภาคนี้ยังอยู่ในช่วงของอุตสาหกรรม 4.0

ด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ ฐานอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง และการสนับสนุนที่มากขึ้นจากรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภูมิภาคนี้จึงสุกงอมพร้อมจะเป็นศูนย์กลางและตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ในอีกห้าปีข้างหน้า

Kaspersky

ด้าน ศาสตราจารย์โรงเรียนความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งมหาวิทยาลัยเกาหลี กล่าวถึงเรื่องราวความสำเร็จที่ประเทศต่าง ๆ เริ่มเพิ่มนโยบาย และกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ควบคู่ไปกับแรงผลักดันที่เข้มข้นไปสู่สังคมที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น

เมื่อเราเข้าสู่ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างเช่น ในสหภาพยุโรป กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของยานยนต์จะมีผลบังคับใช้สำหรับรถยนต์ใหม่ทุกคันที่ผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024

และเนื่องจากความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ครอบคลุมทุกภาคส่วน ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยจึงถูกกำหนดให้มีความรู้เฉพาะทางเชิงลึกมากกว่าที่เคย ถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่เชี่ยวชาญในแต่ละภาคอุตสาหกรรม

Kaspersky

สำหรับแคสเปอร์สกี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก นับตั้งแต่ที่แคสเปอร์สกี้ร่วมเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของ INTERPOL ในปี 2019 แคสเปอร์สกี้ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรไซเบอร์ โดยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล การฝึกอบรม และข้อมูลวิเคราะห์ภัยคุกคาม (threat intelligence) เกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดของอาชญากรไซเบอร์

Kaspersky

แคสเปอร์สกี้คำนึงถึงช่องว่างด้านความสามารถในภูมิภาค และได้ขยายโครงการฝึกงาน SafeBoard ที่ได้รับความนิยมสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้อีกด้วย โครงการนี้ได้ช่วยให้ผู้สมัครจากสิงคโปร์สามารถเลือกตำแหน่งงานทางเทคนิค และงานด้านอื่นที่หลากหลาย และเปิดกว้างในอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังเติบโต

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.