KPMG แต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชี และหัวหน้าแผนกกฎหมาย

KPMG

เคพีเอ็มจี (KPMG) ประเทศไทยแต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่น และหัวหน้าแผนกกฎหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป…

KPMG แต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชี และหัวหน้าแผนกกฎหมาย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย องค์กรชั้นนำด้านการให้บริการสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาธุรกิจ ได้ประกาศแต่งตั้ง อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เป็นหัวหน้าแผนกสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่น และ กรรณิกา บุญเทียม เป็นหัวหน้าแผนกกฎหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ผมเชื่อว่าคุณอรวรรณ และคุณกรรณิกาจะบริหารแผนกภายใต้กลยุทธ์ และประโยชน์ขององค์กรเพื่อที่จะนำพาและให้โอกาสพนักงานของเราให้มีการพัฒนา และยกระดับความสามารถ ส่งมอบงานบริการที่มีคุณค่า และสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเรา

KPMG

เจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพีเอ็มจีประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า ที่เคพีเอ็มจี เราเชื่อว่า การสร้างรากฐานของการเจริญเติบโตที่มั่นคง จำเป็นต้องมีการสนับสนุนและรับความแตกต่างภายในองค์กร และพร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

เพื่อทำให้เราสามารถพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ผมภูมิใจที่มีโอกาสได้ทำงานเคียงข้างไปกับผู้บริหารหญิงที่มีความสามารถ และพวกเราพร้อมที่จะให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้บริหารและผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ๆ

อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล จะมาบริหารงานแผนกสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่น มีประสบการณ์และดูแลงานด้านคุณภาพงานสอบบัญชีขององค์กร ความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี การให้บริการลูกค้า และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร

จะนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำแผนกสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่นเพื่อก้าวเข้าสู่อนาคต โดยจะเพิ่มความสำคัญด้านคุณภาพของงานสอบบัญชี ความน่าเชื่อถือ และผลักดันนโยบายขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่ไป (Environmental, Social and Governance-ESG)

ดิฉันรู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ซึ่งมีพนักงานกว่า 1,200 คน 

อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล หัวหน้าแผนกสอบบัญชี และการให้ความเชื่อมั่นอื่น เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า เรามีความพร้อมในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการสอบบัญชีพร้อมทั้งพัฒนาแพล็ตฟอร์มสอบบัญชีอัจฉริยะขององค์กร

รวมถึงพัฒนาบุคลากรของเรา ความยึดมั่นในคุณภาพงานสอบบัญชีของเรานั้นยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และเราจะเดินหน้าสนับสนุนแบบแผนการสอบบัญชีที่ดียิ่งขึ้

ขณะที่ กรรณิกา บุญเทียม จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแผนกกฎหมายที่กำลังขยายตัว และมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกว่า 40 รายของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ประสบการณ์ที่มากมายด้านการวางแผนกฎหมาย และความรู้ด้านกฎข้อบังคับทั้งในและต่างประเทศ

จะทำให้กรรณิกา และทนายความในฝ่ายกฎหมายขององค์กรสามารถสร้างคุณค่า และคำปรึกษาเชิงลึกแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ฝ่ายกฎหมายของเคพีเอ็มจี ประเทศไทยจะยังคงให้ปรึกษาที่มีคุณภาพด้านกฎหมายแก่ลูกค้าของเรา

กรรณิกา บุญเทียม หัวหน้าแผนกกฎหมาย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า เราจะตั้งใจให้บริการลูกค้าโดยช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถก้าวผ่านสภาวะทางธุรกิจที่มีความท้าทายได้ ทีมงานที่มีประสบการณ์ และความรู้ที่ลึกซึ้ง ประกอบกับการสนับสนุนจากเครือข่ายการให้บริการด้านกฎหมายของเคพีเอ็มจีทั่วโลก จะทำให้เราพร้อมที่จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับลูกค้าของเราเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.