DITP เปิดตัว! “Business AI” หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบไทย ในเวทีการค้า

DITP

DITP เปิดตัว! “Business AI” ปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการส่งออก หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ…

DITP เปิดตัว! “Business AI” หวังเสริมศักยภาพผู้ประกอบไทย ในเวทีการค้า

DITP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (IAP) ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้

โดยมีบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด บริษัทเทคโนโลยีด้าน Data Analytics และ AI ร่วมโครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ร่วมพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อค้นหาโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดศักยภาพทั่วโลกด้วย

DITP

นันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาระบบปัญญประดิษฐ์ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ (Business Al) และช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ รวมถึแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศ

อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์โอกาสและความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย เงินตราต่างประเทศทั่วโลก ข้อมูลแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

DITP

โดยระบบ Business Al และประเมินออกมาเป็นแนวโน้มทางการค้าระหว่างประเทศที่เป็นโอกาส หรือเป็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสินค้าเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย

ขณะที่ ธนิศร์ พิริยะโภคานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด กล่าวว่า ความท้าทายของการพัฒนาระบบ Business AI คือการทำความเข้าใจบริบทการค้าระหว่างประเทศแทบทุกมิติ บริษัทจึงได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

DITP

เพื่อให้ระบบปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมร่วมกับข้อมูลภายใน และภายนอกอื่น ๆ และประมวลผลออกมาในรูปแบบที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการเข้าถึง และสามารถนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.