ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL

CP ALL

ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL จากศาสตร์เทคโนโลยี สู่ศาสตร์การยกระดับสังคม…

ถอดบทเรียน-วิธีคิด AI ไต้หวันสู่เยาวชน Creative AI Camp by CP ALL

หลายปีที่ผ่านมาไต้หวัน ถือเป็นพื้นที่ที่มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ไต้หวันมีแผนพัฒนาบุคลากรด้าน AI หรือ AI Talent ปีละนับหมื่นคน มีนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ รวมถึงการนำมาใช้เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อ COVID19 ในปีที่ผ่านมา

ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จึงได้จับมือ Professor CheWei LIN ผู้นำการขับเคลื่อน AI Talent Incubation ของรัฐบาลไต้หวัน และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง

มาร่วมเป็นอีกหนึ่งวิทยากรและพันธมิตรจัดค่าย Creative AI Camp by ซีพี ออลล์ ปีที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแนวคิดของประเทศชั้นนำด้าน AI ให้แก่เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. 

CP ALL

Prof Che-Wei LIN อาจารย์ประจำสาขา Biomedial Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ประเทศไต้หวัน เล่าว่า การบูรณาการ AI เข้ากับศาสตร์และอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมากให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในอนาคต

โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิต ไปจนถึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ โดยแนวโน้มจะเป็นลักษณะของการเป็นผู้ช่วยที่ทำงานร่วมกับคน หรือ HumanComputer Cooperationเพื่อช่วยให้งานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้ สำหรับไต้หวันเอง

ได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพื่อใช้วิจัยเรื่องปัญหาของ AI ต่อ Supercomputer ภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยี AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Creative AI เข้ามาทำงานร่วมกับคน ภาคการศึกษาก็มีการนำเรื่อง AI มาให้นักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ 

ขณะเดียวกัน ไต้หวันก็เริ่มนำ AI มาใช้ยกระดับสังคม หรือแก้ปัญหาสำคัญต่าง ๆ เช่น การดูแล และติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อ COVID19 การวิเคราะห์ COVID19 ตามระบบขนส่งสาธารณะ

ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา แพลทฟอร์ม AI ของไต้หวันก็สามารถตรวจพบผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวออกไปท่องเที่ยวข้างนอก ทำให้สามารถดำเนินการจัดการ และควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที 

CP ALL

Prof. Che-Wei LIN กล่าวว่า ผมพยายามเล่าให้เยาวชนที่เข้าร่วมค่าย Creative AI Camp by ซีพี ออลล์ เห็นภาพว่า เทรนด์ AI ในอนาคตจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไร จะสร้างผลกระทบต่อสังคม หรือ Social Impact อะไรบ้างให้กับโลกใบนี้ ทั้งด้านผลลัพธ์ที่ดี และด้านความเสี่ยง

พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์วิธีการคิดค้นหัวข้องานวิจัยใหม่ๆ เกี่ยวกับด้าน Biomedical Engineering และการศึกษาทดลองการใช้ AI ตรวจโรคหัวใจ และหลอดเลือดให้แก่เยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจ ความพร้อมในทุกสถานการณ์ และสามารถประยุกต์ใช้ AI ในฐานะศาสตร์ที่ช่วยยกระดับ และสร้างสรรค์สังคม

อย่างไรก็ดี เด็กๆ อาจเริ่มต้นคิดจากปัญหาเล็ก ๆ หรือปัญหาใกล้ตัวก่อนได้ แล้วจึงต่อยอดสู่การใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาสำคัญของสังคมเพิ่มเติ 

CP ALL
ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารโครงการ Creative AI Camp by ซีพี ออลล์

ขณะที่ ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ผู้อำนวยการ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารโครงการ Creative AI Camp by ซีพี ออลล์ กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทีมจัดค่ายพยายามเดินหน้าจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆ ในหลากหลายประเทศชั้นนำด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

เพราะแต่ละประเทศจะมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การใช้ AI ในด้านที่แตกต่างกัน เริ่มจากปีแรกจับมือกับ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Robotics ปีที่ 2

จับมือกับ Department of Information Management,มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (PKU) ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI & Digital Transformation และปีนี้จับมือกับ Department of Biomedical Engineering มหาวิทยาลัยแห่งชาติเฉิงกง ซึ่งเชี่ยวชาญด้าน AI และนวัตกรรมทางการแพทย์ 

CP ALL

“ยิ่งมีเรื่องราวหลากหลาย เด็ก ๆ ยิ่งได้เปิดโลกกว้างยิ่งขึ้น วันนี้ทั้งสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ต่างมีเรื่องราวและเรื่องเล่าของการนำ AI ไปใช้ในการพัฒนา และสร้าง Social Impact ให้กับสังคม

เรื่องราวเหล่านี้จะกลายเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญให้เด็ก ๆ อยากลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่อง AI อย่างจริงจัง และพัฒนา AI เชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคม” ดร.พงส์ศักดิ์ กล่าว 

ทั้งนี้ ทั้ง 3 พันธมิตรสถาบันการศึกษาจากสิงคโปร์ จีน และไต้หวัน ตลอดจนสถาบันการศึกษาของไทยอย่างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รวมถึง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และชมรมเด็กหมากล้อมจิตอาสา 

ถือเป็นพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมอบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องในค่ายครั้งต่อ ๆ ไปด้วย 

CP ALL

มุ่งสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่

สำหรับค่าย Creative AI Camp by ซีพี ออลล์ จัดขึ้นภายใต้ปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน มุ่งเน้นให้เหล่าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ ได้พัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็น คนพันธุ์ AI  หัวใจโกะ (Creative AI Ness)

วิถีความเป็นมนุษย์ AI สร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ AI ผสมผสานปรัชญาหมากล้อม เพื่อประโยชน์ของสังคม และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถเปลี่ยนโลกในอนาคตได้ ผ่านชุมนุมนักปฏิบัติคนพันธุ์ AI หัวใจโกะ ที่เรียกว่า Creative AI Club by ซีพี ออลล์ ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์ 3 สิ่งใหม่

ได้แก่ 1.New Learning Space พื้นที่การเรียนรู้ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับต่อยอดด้าน AI 2.New Creative Community ชุมชนใหม่ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้าน AI และ 3.New Innovations & Solutions นวัตกรรมใหม่ ๆ และวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ด้วย AI ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยคนในคลับ

CP ALL

ขณะที่สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 และ คลับ ตั้งอยู่ที่ชั้น 14A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม  ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/caicamp/ 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.