Microsoft รับรางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งปี 63” จาก เอชอาร์ เอเชีย

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย (Microsoft Thailand) รับรางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งปี 63” จาก เอชอาร์ เอเชีย…

highlight

  • ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดย เอชอาร์ เอเชีย ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีซ้อน จากความมุ่งมั่นในการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยการสนับสนุนกรอบแนวคิดแบบ growth mindset และการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องขององค์กร โดยมีนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

Microsoft รับรางวัล “บริษัทที่น่าทำงานมากที่สุดแห่งปี 63” จาก เอชอาร์ เอเชีย

ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ไมโครซอฟท์ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีแล้ว ผมขอขอบคุณ เอชอาร์ เอเชียสำหรับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อพูดถึงพนักงานของเรา เราเชื่อว่าทุกคนและทุกความคิดมีความหมาย

เราได้เรียนรู้จากคนในองค์กรกับแนวคิดแบบ growth mindset โดยผ่านแนวคิดน้ำครึ่งแก้วเพื่อให้พนักงานพร้อมเปิดรับความรู้และมุมมองใหม่ สนับสนุนให้พนักงานกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา

ทีมงานของเรามีความสามารถด้านการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของพนักงานที่มีความสามารถของเราในปัจจุบัน เราสนับสนุนให้พนักงานของเราเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้พวกเขามองโลกในแง่บวก

ที่สำคัญไปกว่านั้น เราเคารพทุกความคิดเห็น และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายด้วยการให้เกียรติซึ่งกัน และกัน ปฏิบัติตัวโดยยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และรับผิดชอบต่อคำพูด และการกระทำของเรา นอกจากนี้เราเชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย เช่น การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือค่านิยมที่เรายึดถืออย่างยาวนาน ซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษาวัฒนธรรมองค์กรของเราเอาไว้ภายใต้เป้าหมายร่วมกันของพนักงานทุกคน

ในฐานะตัวแทนของฝ่ายบริหาร ผมขอขอบคุณทีมงานในประเทศไทยทุกคนที่ลงมือทำตามความมุ่งมั่น และคำมั่นสัญญาในการพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการเหล่านี้

Microsoft

ด้าน ดาววัน โรจนพฤกษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ไมโครซอฟ เรามุ่งมั่นในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม นั่นหมายถึงการยอมรับความแตกต่าง และหลากหลายสามารถเกิดขึ้นได้จริง

ด้วยการสนับสนุนพนักงานจากหลากหลายที่มา และประสบการณ์ที่แตกต่างกันให้สามารถมีความก้าวหน้าในอาชีพการงานและส่วนตัว เราเชื่อมั่นว่าความคิดที่หลากหลายเป็นพลังสำคัญที่พลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้แต่พันธกิจของเราเองก็ยังส่งเสริมการอยู่ร่วมกันที่เปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย

ด้วยความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ทุกคน และทุกองค์ในโลกใบนี้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น เราคาดหวังให้พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในระดับหรือหน่วยงานใดก็ตาม มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้ที่มาจากที่ต่างกันพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

นอกจากนี้ เรายังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพนักงานของเราเปิดรับมุมมองที่แตกต่างและดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดียิ่งขึ้น

รางวัลบริษัทดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย โดย เอชอาร์ เอเชีย มีที่มาจากผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยโมเดลการประเมินการมีส่วนร่วมโดยรวม หรือ Total Engagement Assessment Model (TEAM) ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน 3 ประการ ได้แก่

  • องค์กรที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Collective Organization for Real Engagement: CORE) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินด้านวัฒนธรรมและจริยธรรม ความเป็นผู้นำ และองค์กร และความคิดริเริ่มที่มีการดำเนินงานอยู่
  • การมีส่วนร่วมระดับบุคคล (Self: Heart, Mind & Soul) ประกอบด้วยการประเมินการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ ความตั้งใจและแรงจูงใจ และพฤติกรรม และการสนับสนุน
  • การมีส่วนร่วมระดับกลุ่ม (Group: Think, Feel & Do) ประกอบด้วยการประเมินการตระหนักรู้ร่วมกัน สภาพอารมณ์ภายในสถานที่ทำงาน และพฤติกรรม และการทำงานร่วมกันของทีม
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.