Microsoft ลงนามร่วมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล กับ 4 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทปอ. ในไทย

Microsoft

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมลงนาม ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลมหาวิทยาลัย 4 เครือข่าย ทปอ. ในประเทศไทย…

Microsoft ลงนามร่วมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล กับ 4 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ทปอ. ในไทย

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ 4 ภาคีพันธมิตรผู้นำมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ทปอ. ได้แก่ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ผู้แทนนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในโครงการ Education Transformation for Higher Education เพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้กับมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนด้านหลักสูตร และสื่อการสอนที่จำเป็นผ่าน ไมโครซอฟท์ Learn for Educators แก่อาจารย์ผู้สอน

และ LinkedIn Learning โดยเฉพาะในหลักสูตรสำหรับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด พร้อมมุ่งยกระดับทักษะเชิงดิจิทัลแก่นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านการสนับสนุนด้านทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากการสนับสนุนเครื่องมือการสอนผ่าน ไมโครซอฟท์ Learn for Educators อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะได้เตรียมพร้อมยกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลและสอบได้ใบรับรองทักษะจากไมโครซอฟท์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเบื้องต้น ประกอบด้วย 7 หลักสูตร

คือ Azure Fundamental, Azure AI Fundamentals, Power Platform Fundamentals, Azure Data Fundamentals, Microsoft Security, Compliance and Identity Fundamentals, Dynamics 365 Fundamentals Customer Engagement Apps (CRM) และ Dynamics 365 Finance and Operations Trainer (ERP) และจะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นอีกต่อไป

Microsoft

นอกจากนี้ ยังจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมไมโครซอฟท์ในการเข้ามาช่วยปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ไมโครซอฟท์ Learn for Educators จะยังได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

กลุ่มอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญจากไมโครซอฟท์ สำหรับนักศึกษาจะได้รับเครดิตเพื่อการใช้งาน ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อคนต่อปี และการเข้าถึงบริการ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ จำนวนมากกว่า 25 รายการ และยังสามารถใช้งานเครื่องมือพัฒนาบน Azure และห้องสมุดออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

สามารถเข้าถึงหลักสูตร ไมโครซอฟท์ Learn for Educators ได้ ที่นี่ / LinkedIn Learning ได้ ที่นี่ และ เข้าถึงบริการ ไมโครซอฟท์ อาชัวร์ สำหรับนักศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ ที่นี่

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.