NIA จับมือ Thailand Post ส่งมอบ หน้ากากพีเอพีอาร์ ให้หมอ ในสถานพยาบาล 55 แห่งทั่วประเทศ

NIA

เอ็นไอเอ (NIA) ร่วมกับไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ส่งมอบ หน้ากากพีเอพีอาร์ ให้คุณหมอในสถานพยาบาล 55 แห่งทั่วประเทศ…

highlight

  • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ P-mark มูลค่ารวมกว่า 6,000,000 บาท ให้กับสถานพยาบาล 55 แห่งทั่วประเทศ
  • เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอยู่ด่านหน้า และสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงเป็นการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมการแพทย์ของไทยให้สามารถกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยนวัตกรรมหน้ากากพีเอพีอาร์นี้ถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อให้ทีมแพทย์สวมใส่ได้สบายตัว สามารถหายใจได้สะดวก และสามารถกรองเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกไม่ให้เข้ามาข้างในเพราะมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่ ผู้ใช้งานจึงมีความปลอดภัยสูง

NIA จับมือ Thailand Post ส่งมอบ หน้ากากพีเอพีอาร์ ให้หมอ ในสถานพยาบาล 55 แห่งทั่วประเทศ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในทั่วโลก เอ็นไอเอ ได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนภาคเอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และหน่วยงานภาครัฐทั้งรูปแบบเงินทุน และเครือข่าย

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การบรรเทา และป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สนับสนุนเงินทุนไปจำนวน 11 ผลงาน มูลค่าการสนับสนุนกว่า 50 ล้านบาท เช่น ระบบดูแลสุขภาพทางไกลสู้ภัยโควิด-19 (สมาคมการค้าเฮลท์เทคไทย) 

NIA
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ชุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 แบบรวดเร็วประเภท lateral flow Immunoassay (บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด) ห้องแยกผู้ป่วยที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศแบบถอดประกอบได้สำหรับผู้ป่วยหนักจากโควิด-19 (บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด) Smart Pulz ช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19

ในบุคลากรทางการแพทย์ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิออท).โครงการหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ และหน้ากากอนามัยแบบใช้ซ้ำ (บริษัท เลเซอร์พรีม่า จำกัด) ฯลฯ โดยล่าสุด เอ็นไอเอ ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งสิ่งของจำเป็น

NIA

และกระจายความช่วยเหลือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ภายใต้โครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID19 ปี 2564 พร้อมด้วย บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ

ชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ (Powered Air Purifying Respirator; PAPR) หรือ ชุดหน้ากาก PAPR สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 200 ชุด และหน้ากากอนามัยชนิดใช้ซ้ำได้ จำนวน 200 ชิ้น ซึ่งมีมูลค่ากว่า 6,000,000 บาท ไปยัง 55 สถานพยาบาลทั่วไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

NIA

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะจากการสวมใส่ชุดป้องกันภัยที่ส่วนใหญ่พบว่ามีระบบระบายอากาศที่ยังไม่ดีพออาจทำให้เกิดผิดความปกติ เช่น เป็นลม หรือเกิดการติดเชื้อระหว่างปฏิบัติงาน

นอกจากนวัตกรรมการแพทย์ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับช่วงเวลานี้ เปรียบเสมือนเป็นกำลังเสริมทัพให้บุคลากรทางการแพทย์มีความแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดในปัจจุบันซึ่งถือว่าหนักหนากว่าทุกช่วงที่ผ่านมาแล้ว เอ็นไอเอ ยังมุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมในอีกหลากหลายมิติ

เพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตนี้โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่นิวนอร์มอล ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการเรียนออนไลน์ นวัตกรรมทางธุรกรรมการเงิน นวัตกรรมการบริการในรูปแบบต่าง ๆ

หรือแม้แต่นวัตกรรมที่สามารถรองรับการทำงานรูปแบบใหม่การสร้างโอกาสการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของสตาร์ทอัพ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศสามารถเดินต่อไปได้ พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น” ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

NIA
ดร.เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด

ด้าน ดร.เจริญ ตั้งตรงเบญจศีล กรรมการผู้จัดการบริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด กล่าวว่า นวัตกรรมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะชนิดมีพัดลมพร้อมชุดกรองอากาศ หรือ หน้ากาก PAPR นี้มีลักษณะเป็นหมวกคลุมศีรษะ และปั๊มลมช่วยดันลม ใช้ฟิลเตอร์เป็นเทฟลอน

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะช่วยป้องกันเฉพาะส่วนคอถึงศีรษะ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ร่วมกับชุด PPEPersonal Protective Equipment โดยหน้ากาก PAPR จะมีปั๊มลมด้านหลังที่ทำหน้าที่ในการระบายอาการภายในซึ่งออกแบบมาพิเศษ เมื่อทีมแพทย์สวมใส่จะช่วยให้รู้สึกสบายตัว หายใจได้สะดวก

และสามารถกรองเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกไม่ให้เข้ามาข้างในเนื่องจากมีแรงอัดของลมคอยผลักอยู่ จึงสามารถป้องกันเชื้อโรคได้มากถึง 99.99 % ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงมีความปลอดภัยสูงกว่าการสวมใส่หน้ากาก N95 อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยบรรเทาการติดโควิด-19 ทั้งในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป

ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 นั้น เป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตบริษัทจะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม และส่งต่อไปสู่สังคม ทั้งในภาคประชาชน และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ระบบสาธารณสุข และสุขภาพของคนไทยเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น

NIA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.