NOSTRA LOGISTICS ePOD แอปฯ ติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์สำหรับธุรกิจ

NOSTRA

นอสตร้า โลจิสติกส์ เปิดเกมรุกผุดแอปพลิเคชัน NOSTRA LOGISTICS ePOD ติดตามการขนส่งเรียลไทม์บนมือถือ ช่วยลดต้นทุนการติดตามสินค้าได้กว่า 60%….

highlight

  • นอสตร้า โลจิสติกส์ เดินเกมรุกส่งแอปพลิเคชัน NOSTRA LOGISTICS ePOD ติดตามการขนส่งบนสมาร์ทโฟนเรียลไทม์ ปิดงานขนส่งได้ครบจบในแอปฯเดียว ช่วยวางแผนธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการติดตามสินค้าได้กว่า 60% มุ่งแก้ Pain Point สร้างโอกาสใหม่ให้ตลาดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลังพบโควิด-19 ดันขนส่ง และอีคอมเมิร์ซ เติบโต 35% พุ่ง 6.6 หมื่นล้านบาท เฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดใช้บริการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 5-10 เท่า จากวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ขยายออกไปในวงกว้าง และกลายเป็น New normal ของผู้บริโภค

NOSTRA LOGISTICS ePOD แอปพลิเคชัน ช่วยวางแผนธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ แบบเรียลไทม์

วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว นอสตร้า โลจิสติกส์ ePOD หรือ “Electronic Proof of Delivery” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับติดตามการขนส่งและกระจายสินค้าด้วย GPS Tracking on Mobile 

โดยติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามได้ทุกจุดส่งสินค้า พร้อมสนับสนุนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ในยุคอีคอมเมิร์ซ เป็นโซลูชันที่เหมาะที่สุดในการแก้ปัญหาการติดตามงานขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่ไม่ต้องการการลงทุนเงินจำนวนมาก

แต่สามารถติดตามการขนส่งสินค้าได้ง่าย ๆ ด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี จีพีเอส (GPS) อยู่ในตัว ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารงานขนส่งสามารถเปิดใช้ระบบ นอสตร้า โลจิสติกส์ สำหรับการจัดการและควบคุมแผนการขนส่ง โดยมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดออเดอร์งานทั้งหมดของพนักงานขนส่งแต่ละคน

พร้อมส่งพิกัด และเส้นทางขับรถในแต่ละจุดหมายปลายทาง การให้พนักงานเช็คอินและอัปเดตสถานะการขนส่งในแต่ละจุดหมาย และการปิดงานขนส่งด้วยรูปถ่าย ลายเซ็นต์ หรือ QR Code สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าได้แบบเรียลไทม์ โดยทราบตำแหน่งพิกัดการขนส่งงาน คำนวณเวลาที่น่าจะถึงปลายทาง

NOSTRA
วรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด

ข้อมูลสรุปสถานะการขนส่ง ทำรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ และพิเศษด้วยความสามารถในการดูข้อมูลประวัติการขนส่งย้อนหลัง รวมถึงผู้คุมงานขนส่งจะเห็นระดับแบตเตอรี่โทรศัพท์ของผู้ส่งสินค้าได้อีกด้วย ซึ่งทำได้มากกว่า POD ทั่วไป ด้วยจุดเด่นที่ช่วยลดต้นทุนการติดตามสินค้าได้กว่า 60%

ทั้งนี้ นอสตร้า โลจิสติกส์ ePOD พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งแก้ Pain Point ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ และสร้างโอกาสใหม่ให้ตลาดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ให้บริการด้านการขนส่งขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ติดตามการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้ถึงปลายทางได้อย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่กำหนด

สามารถควบคุมและติดตามสถานการณ์การขนส่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ต้องการจ่ายเงินลงทุนสูงในยุคที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 แพร่ระบาด แม้การระบาดจะลดลง หรือมีวัคซีนรักษาโรคแล้ว เชื่อว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์จะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มูลค่าธุรกิจขนส่งพัสดุไทยเติบโต 35% จากปี 62

วิเคราะห์จากสถานการณ์ตลาดระยะนี้ โดยข้อมูลของ SCB EIC เดือนมกราคม 2563 ได้ประเมินมูลค่าธุรกิจขนส่งพัสดุทั้งตลาดอยู่ที่ 6.6 หมื่นล้านบาท เติบโต 35% จากปีก่อน และจำนวนขนส่งพัสดุไม่ต่ำกว่า 4 ล้านชิ้นต่อวัน ควบคู่ไปกับการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ 17%

เฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมามียอดใช้บริการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 510 เท่า  ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจด้านขนส่งภายในประเทศได้รับผลบวกจากวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมผู้บริโภคและการปรับตัวของธุรกิจ โดยการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวจากช่องทางหน้าร้านออฟไลน์สู่ร้านค้าออนไลน์

ส่งผลให้ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ขยายออกไปในวงกว้าง และกลายเป็น New normal ของผู้โภค ทำให้การขนส่งสินค้าสำหรับตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว จากความต้องการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่เพิ่มในเวลาอันรวดเร็ว

ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ปัญหาแรงงานที่มีน้อยกว่าปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รถขนส่งสินค้าไม่เพียงพอ และส่งไม่ทันเวลา เนื่องจากมีพัสดุที่ต้องขนส่งปริมาณมาก

NOSTRA

นอสตร้า โลจิสติกส์ ePOD เป็นเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยให้ภาคธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ สามารถบริหารจัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ปริมาณการส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก ควบคู่ไปกับการลดต้นทุน ด้วยความยืดหยุ่นในการเลือกสลับรถหรือสมาร์ทโฟนที่ต้องการติดตามสถานะงานขนส่งได้

โดยผู้ใช้บริการสามารถเลือกรถหรือสมาร์ทโฟนที่จะติดตามในแต่ละวันได้เองบนระบบ นอสตร้า โลจิสติกส์ ในจำนวนสูงสุดตามจำนวนสิทธิ์การใช้งานหรือ License ที่ซื้อ เช่น มีรถจำนวน 20 คัน แต่ใช้งานสลับกันวันละ 10 คัน ก็ซื้อสิทธิ์ 10 Licenses

และเลือกรถที่จะใช้งานจากรายการรถของลูกค้าในระบบ ทำให้สะดวกในการใช้งาน ร่วมถึงประหยัดเงินลงทุนในระบบติดตามการขนส่งไปได้อย่างมาก โดยนอกจากการมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วนซึ่งช่วยให้งานจัดส่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากผู้ประกอบการต้องการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สนับสนุนกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเจาะจง ก็สามารถแจ้งความต้องการเพิ่มเติมนี้ได้ ผู้ประกอบการที่สนใจ นอสตร้า โลจิสติกส์ ePOD สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nostralogistics.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.