NSTDA จับมือ Netbay และเครือข่ายการแพทย์ พัฒนา “ระบบบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19”

สวทช.(NSTDA) จับมือ เน็ตเบย์ (Netbay) และเครือข่ายการแพทย์ พัฒนา “ระบบบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19” เพื่อส่งมอบให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว…

highlight

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือกับบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดตัว “ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด–19 (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19)” แพลตฟอร์มเพื่อการบริจาค การจับคู่ ความต้องการและการบริหารจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตโควิด–19  

NSTDA จับมือ Netbay และเครือข่ายการแพทย์ พัฒนา “ระบบบริหารอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย โควิด19

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็ว

เพื่อการรับมือกับโรคระบาดนี้ จึงต้องมีการเร่งพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมขึ้นมาใช้ภายในประเทศ ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีของไทยเอง เนื่องจากห่วงโซ่การผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับป้องกันและรักษาโรคนั้น มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ

พบว่าข้อมูลความต้องการ (Demand) อุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์จากสถานพยาบาล กับข้อมูลการจัดหา (Supply) อุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ของผู้ประสงค์บริจาค ขาดการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การกระจายอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์

ไม่ได้ถูกส่งไปใช้งานอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สวทช. จึงร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาจึงพัฒนาไอทีแพลตฟอร์ม

ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด19 (Medical Devices Demand-Supply Matching for COVID-19) เพื่อเป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลความต้องการจากโรงพยาบาล และสถานพยาบาล ที่มีความต้องการรับบริจาคอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์

ประสานไปยังผู้ประสงค์บริจาคทั้งในนามบุคคลหรือนิติบุคคลผ่านแพลตฟอร์มเชื่อมกันโดยตรง เพื่อให้ความต้องการของผู้บริโภค (Demand) และปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการมอบให้กับผู้บริโภค(Supply) เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

โดยผ่านเว็บไซต์ mds4covid19.in.th (Medical Devices System for COVID-19) ตอบโจทย์การจับคู่หน่วยงานรับบริจาค และผู้ต้องการบริจาคอุปกรณ์ และเครื่องมือการแพทย์ เพื่อให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤติ COVID19 นี้ไปด้วยกัน สำหรับในอนาคตระบบนี้สามารถนำไปต่อยอดใช้กับภาวะวิกฤตด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ไฟป่า น้ำท่วม โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ อื่น ๆ 

NSTDA

ด้าน พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ระบบบริหารความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 จะเข้ามาช่วย Matching หรือจับคู่ให้ผู้มีจิตศรัทธาในการเลือกบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.ที่ตนเองต้องการที่จะบริจาคได้ตามความประสงค์

สามารถรองรับกระบวนการขนส่ง (รับ และ ส่ง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้บริจาค และ รพ. ที่ต้องการขอรับบริจาคได้ด้วย ซึ่งในเบื้องต้นอยู่ระหว่างประสานงานกับบริษัท Logistics ทั้งภาคเอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทยเพื่อให้เข้าร่วมในแพลตฟอร์มนี้ให้มากที่สุดต่อไป

โดยกระบวนการทั้งหมดจะดำเนินการแบบ real time ทำให้ทั้งโรงพยาบาล และผู้บริจาคสามารถรับรู้สถานะล่าสุดได้ตลอดเวลา โดย รพ. ที่ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ เพียงลงทะเบียนด้วยการใส่รหัสโรงพยาบาลของตนเองเท่านั้น ระบบสามารถดึงข้อมูลชื่อ รพ. ที่อยู่ และอื่น ๆ ทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ระบบไม่มีรายชื่อของ รพ.นั้นอยู่ในระบบ ก็เพียงกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อย  พร้อมกับผู้บริจาคสิ่งของ สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.mds4covid19.in.th

แพลตฟอร์มนี้นอกจากรับมือกับสถานการณ์โควิด19 ได้แล้ว ในอนาคตยังสามารถนำไปต่อยอดในการรับมือกับภัยพิบัติอื่นๆ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า ฯลฯ ที่ต้องการการรับบริจาค ซึ่งจะทำให้ลดความฉุกละหุก ลดการสูญเสียจากการบริจาคซ้ำซ้อน หรือการขาดแคลนสิ่งของที่ต้องการจริง ๆ ของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการสิ่งของบริจาคได้ทันเหตุการณ์  

ในส่วนของการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้จะเร่งให้มีการพัฒนาเพิ่มเติมมีฟังชั่นอื่นๆให้มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งระบบแจ้งเตือนที่จำเป็นของทั้งสองฝั่ง การทำระบบ Matching กับทุก รพ.ทั่วประเทศ ทุกเครือข่ายขนส่งที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวนมาก เพื่อทำให้ง่ายต่อผู้บริจาคมากขึ้น  ซึ่งทางเน็ตเบย์ยืนยันว่า การช่วยเหลือในการพัฒนาระบบแบบต่อเนื่อง จะเข้าสู่โครงการ CSR ของบริษัท และจะไม่มีค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.