NT ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อยกระดับการสื่อสารให้กับประเทศ

เอ็นที (NT) ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน…

NT ประกาศรับสมัครกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อยกระดับการสื่อสารให้กับประเทศ

โชติกา ไพจ์ศรี  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า ขณะนี้ เอ็นที อยู่ระหว่างการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเพิ่มเติม และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อาทิ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ

และมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ และด้านการเงินในธุรกิจโทรคมนาคม หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สามารถบริหารควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการตามแผนธุรกิจ และแผนการเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

“เอ็นที เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมที่มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  หรือ TOT  เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  จึงส่งผลให้ เอ็นที มีโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมมากที่สุดและครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดย เอ็นที กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อสังคมตามนโยบายภาครัฐ และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน และยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน”

NT

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ntplc.co.th และสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564  หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2104 4256, 0 2104 3481

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.