NTT DATA หนุน กลุ่มธนาคาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ระบบ e-Payment ที่ปลอดภัย

อ

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) หนุนสร้างระบบนิเวศน์ e-Payment เพื่อนวัตกรรมชำระเงินดิจิทัลปลอดภัยในกลุ่มธนาคาร รวมถึงทุกอุตสาหกรรม...

NTT DATA หนุน กลุ่มธนาคาร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใช้ระบบ ePayment ที่ปลอดภัย

NTT DATA

เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัล และบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เผยไทยมุ่งหน้าสู่ ดิจิทัลไลฟ์ อย่างก้าวกระโดดหลังโควิด-19 เป็นปัจจัยเร่ง คาดผู้บริโภคไทยเกินครึ่งคุ้นชินกับการจ่ายเงินไร้สัมผัส

แนะหนทางความสำเร็จธุรกิจควรเร่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินสู่ ePayment สอดรับความต้องการผู้บริโภค ควบคู่การอัพเกรดเทคโนโลยีใหม่ รุกตลาดเชิงสร้างประสบการณ์จับจ่ายที่ดีกว่าให้ลูกค้า ด้วยความปลอดภัยด้านข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม ป้องกันการโจรกรรมทางไซเบอร์ 

โดยสนับสนุนสร้าง ePayment ecosystem ช่วยสร้างนวัตกรรมการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับภาคการธนาคารที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และกำลังจะขยายไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมรายอื่น ด้วยเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก มั่นใจติดอาวุธธุรกิจไทยก้าวทันโลกดิจิทัล

NTT DATA
ฮิโรนาริ โทมิโอกะ (Hironari Tomioka)  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT DATA (Thailand) เ

ฮิโรนาริ โทมิโอกะ (Hironari Tomioka)  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NTT DATA (Thailand) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่รูปแบบการใช้ชีวิต ดิจิทัลไลฟ์ อย่างก้าวกระโดด

โดยมีโควิด-19 เข้ามาเป็นปัจจัยเร่งนำไปสู่การเจริญเติบโตของแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ เกิดการใช้จ่ายด้วยระบบการชำระเงินที่ไร้การสัมผัส หรือ Contactless Payment สำหรับการทำธุรกรรม ซื้อ จ่าย โอน ผ่าน แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้ง Mobile payment และ Prompt Pay แทนเงินสด 

ตลอดจน Crossborder QR Payment หรือ การชำระเงินระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่มีการพัฒนามาตรฐานกลาง Thai QR payment ที่สามารถรองรับการชำระเงินได้หลายประเภท จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) บ่งชี้ว่ามีการใช้ ePayment ของคนไทย

ในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น จากธุรกรรมอินเตอร์เน็ตและโมบายแบงก์กิ้งที่ขยายตัวสูงขึ้นกว่า 72% ขณะที่มีการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์สูงสุดถึง 28.6 ล้านรายการต่อวัน (เม.ย. 64) และคาดว่าในปีนี้ปริมาณการใช้งาน ePayment ยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา เป็นผลจากความคุ้นชิน

ในการใช้ ePayment ภายใต้บริบทใหม่ของคนไทยกระจายตัวออกไปมากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลระดับสากลจาก Digital Global Overview Report ประจำปี 2021 ที่พบว่าคนไทยมีการทำธุรกรรมผ่าน Mobile banking เป็นประเทศแรก ๆ ของโลก โดยมีปริมาณทีเพิ่มขึ้นกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2562 

NTT DATA

อย่างไรก็ดีปัจจัยดังกล่าวนับเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติ ภาคธุรกิจสามารถพลิกเกมสร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการนำเสนอบริการที่สอดรับพฤติกรรมดิจิทัลไลฟ์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และมากไปกว่านั้นคือการสร้างประสบการณ์ที่รวดเร็วปลอดภัย อันมีผลต่อการส่งเสริมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

ที่ผ่านมากลุ่มอุตสาหกรรมธนาคาร สถาบันการเงิน ประกันภัย ค้าปลีก โทรคมนาคม รวมทั้งบริการ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน น้ำและไฟฟ้า ต่างให้ความสำคัญ และเร่งลงทุนระบบ ePayment รองรับการชำระเงินแบบไร้สัมผัสหรือไร้เงินสด เสริมความคล่องตัวในการทำธุรกรรมมากยิ่งขึ้น

“การลงทุนพัฒนาระบบ ePayment เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ควรทำทั้ง ecosystem เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรรมการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย ควรให้ความสำคัญตั้งแต่การวางโครงสร้างระบบ แผนการพัฒนาระบบ จนถึงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งาน ที่สามารถตอบสนองความต้องการผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง

รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการอัพเกรดระบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิต และการสร้างประสบการณ์จับจ่ายที่ดีกว่าให้กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อระหว่างระบบหน้าบ้าน และหลังบ้านแบบไร้รอยต่อ รวมถึงสามารถการคาดการณ์ปริมาณรองรับผู้ใช้บริการที่เหมาะสม

การรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของลูกค้า และความปลอดภัยสูงสุดของระบบ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ สร้างความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ และบริการ รวมทั้งความปลอดภัยในด้านข้อมูลของลูกค้า เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบ และความสูญเสียมูลค่ามหาศาลด้านภาพลักษณ์รวมถึงธุรกิจ และบริการได้” ฮิโรนาริ กล่าว

NTT DATA

ฮิโรนาริ กล่าวเสริมว่า NTT DATA (Thailand) ให้บริการด้าน Payment solutions สำหรับธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าด้วยระบบหน้าบ้านที่รองรับ Contactless Payment ครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น Mobile payment และ Prompt Pay แทนเงินสด

ตลอดจน Crossborder QR Payment เริ่มต้นตั้งแต่บริการที่ปรึกษา ช่วยคิดและให้คำแนะนำ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เข้าไปช่วยดำเนินการให้เกิดขึ้นได้จริง รวมไปถึงการจัดหาระบบหรือเทคโนโลยีโซลูชันที่มีประสิทธิภาพจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลก ดูแลลูกค้าหลังการติดตั้งระบบ 

ร่วมพัฒนา และต่อยอดระบบ รวมไปถึงการจัดอบรมพนักงานผู้ใช้ระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร โดยลูกค้าหลักเป็นกลุ่มธุรกิจธนาคารและอุตสาหกรรมการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯวางแผนขยายฐานไปในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ

หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภค รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการพัฒนาระบบการชำระเงินไร้สัมผัส

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.