NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

NVIDIA

อินวิเดีย (NVIDIA) ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค…

NVIDIA ร่วมมือ สวทช. และ ThaiSC ขับเคลื่อนงานวิจัย GPU ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

NVIDIA

อินวิเดีย ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศไทย (สวทช.) โดยการดำเนินงานของศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ในการใช้พลังการประมวลผลของ อินวิเดีย A100 Tensor Core GPU สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่ที่มากถึง 704 ตัว

ถือเป็นระบบคอมพิวเตอร์สาธารณะประโยชน์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทำงานเร็วกว่าระบบ TARA ที่เป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ปัจจุบัน ถึง 30 เท่า โดยติดตั้งใช้งานในศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง สวทช. (ThaiSC – NSTDA Supercomputer Center)

เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ และข้อมูล จากทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ยังสนับสนุนโครงการวิจัยในด้านต่างๆ อาทิ งานด้านเภสัชกรรม งานด้านพลังงานหมุนเวียน และการพยากรณ์อากาศ ฯลฯ

อินวิเดีย A100 เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เพื่อผลักดันให้งานด้าน AI, การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) และงานที่ต้องใช้การประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) นับได้ว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นตัวแทนที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยพัฒนางานด้าน AI

สำหรับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง สวทช. จะช่วยพัฒนา ขยายขอบเขต และปรับปรุงรูปแบบการวิจัยในประเทศไทย ซึ่งเน้นที่การพัฒนาความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และอุตสาหกรรมในประเทศ

Dennis Ang ผู้อำนวยการธุรกิจองค์กรสำหรับภูมิภาค SEA และ ANZ ของ อินวิเดีย กล่าวว่า อินวิเดีย A100 ได้รวมเอาส่วนประกอบต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์ ไลบรารี โมเดล AI ที่ปรับให้เหมาะสม รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพัฒนา AI และ HPC

NVIDIA

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งคาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2565 มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยในแง่ของการพยากรณ์และการคาดการณ์ภัยพิบัติระดับชาติ

ด้าน ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ประธาน สวทช. กล่าวเสริมว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของประเทศไทยในด้าน HPC และเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยในอาเซียน

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้จะช่วยให้นักวิจัยได้รับประโยชน์จากผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและทำให้ความสามารถในการปรับใช้โซลูชันการผลิตในปริมาณมากมีทักษะเพิ่มสูงขึ้น

ดร.มนัสชัย คุณาเศรษฐ หัวหน้าทีมวิจัยศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) สวทช. กล่าวว่า เราเลือก อินวิเดีย A100 เพราะปัจจุบันเป็นโซลูชั่น ชั้นนำสำหรับ HPCAI ในตลาด ที่สำคัญกว่านั้นคือแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ HPCAI จำนวนมากได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเทคโนโลยีของ อินวิเดีย ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

สำหรับผู้ใช้งานเดิมหรือกลุ่มลูกค้าเดิมของ ThaiSC สนใจ และรอใช้งานซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวใหม่อย่างมาก ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถขยายกรอบและเพิ่มแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยของตนได้ โดยคาดว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

เพื่อแร่งผลักดันงานด้านด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน สภาพอากาศ การพยากรณ์และอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการสร้างแบบจำลอง การจำลอง AI และการวิเคราะห์ประมวลผลขั้นสูง

ดร.ขวัญชีวา แตงไทย จากทีม Speech and Text Understanding แห่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) คาดว่าจะได้รับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากในงานวิจัยการรู้จำเสียงพูด 

เราสามารถแข่งขันได้ และให้บริการแปลงคำพูดเป็นข้อความภาษาไทยฟรีสำหรับทุกคนผ่าน AIForThai

NVIDIA

ในประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 สวทช. จะเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งระบบ อินวิเดีย DGXA100 พร้อมเครือข่าย อินวิเดีย Quantum InfiniBand และเป็นรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ลำดับ อินวิเดีย ClaraParabricks® 

ซึ่งช่วยให้ธนาคารชีวภาพแห่งชาติของประเทศไทยสามารถเร่งความเร็วได้ ความพยายามในการจัดลำดับจีโนม รวมถึงการศึกษาจีโนมเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

ด้าน ผศ. ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล จากหน่วยวิจัยโครงสร้าง และชีววิทยาเชิงคำนวณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อินวิเดีย GPU เป็นแกนหลักของแพลตฟอร์มการจำลองเชิงโมเลกุลของโดยได้รับแรงบันดาลใจจากความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนี้

เพื่ออธิบายพฤติกรรมของการจับโปรตีนลิแกนด์นอกจากนี้ พลัง GPU ของ อินวิเดีย ยังเร่งการวิจัยเพื่อค้นหาสารยับยั้งการต่อต้านไวรัสโคโรน่าอีกด้วย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.