OutSystems เผย “หนี้ทางเทคนิค” ภัยคุกคามใหญ่สุดต่อการพัฒนานวัตกรรม

OutSystems

เอาท์ซิสเต็มส์ (OutSystems) เผย ผู้นำไอทีระบุตรงกัน “หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุดต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต…

OutSystems เผย “หนี้ทางเทคนิค” ภัยคุกคามใหญ่สุดต่อการพัฒนานวัตกรรม

เอาท์ซิสเต็มส์ ผู้นำด้านแพลตฟอร์มโมเดิร์นแอปพลิเคชั่น รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ตามที่ระบุในรายงานล่าสุด The Growing Threat of Technical Debt. โดยการระบาดของ COVID19

เผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งผลสำรวจทางด้านอุตสาหกรรมของ เอาท์ซิสเต็มส์ ชิ้นนี้ แสดงให้เห็นถึงต้นทุนของหนี้ทางเทคนิคที่องค์กรธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ในอุตสาหกรรม และภูมิภาคต่าง ๆ

OutSystems
เปาโล โรซาโด ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เอาท์ซิสเต็มส์

เปาโล โรซาโด ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เอาท์ซิสเต็มส์ กล่าวว่า การผสมผสานของการเขียนโปรแกรมแบบเก่าร่วมกับโมบายล์แอปพลิเคชั่นยุคใหม่, Stack Applications และ SaaS Sprawl ล้วนเป็นการขโมยเวลา ทรัพยากร รวมถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กร

รายงานฉบับนี้เผยให้เห็นว่าหนี้ทางเทคนิคยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และองค์กรต้องการแนวทางใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง

OutSystems

ขณะที่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ กำลังพยายามฟื้นตัวท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา หนี้ทางเทคนิคกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการฟื้นตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เน้นในการสร้างการเติบโต โดยหนี้ทางเทคนิคเกิดจากการออกแบบหรือการพัฒนาทางเทคนิคที่หวังให้เกิดประโยชน์ในระยะสั้น

แต่สร้างผลกระทบในระยะยาว ในอุตสาหกรรมทั่วไปกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นจากการเร่งขั้นตอนการพัฒนาและใช้งานโซลูชั่นให้เร็วที่สุด แทนที่จะเป็นการวางแผนใช้งานอย่างเหมาะสมในอนาคต

จากการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำด้านไอที 500 รายทั่วโลก รายงานฉบับนี้ของ เอาท์ซิสเต็มส์ ได้เน้นย้ำถึงให้เห็นถึงความท้าทายต่าง ๆ ที่องค์กรต้องเผชิญมีสาเหตุมาจากหนี้ทางเทคนิค รวมถึงความกดดันจากการทำงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย

OutSystems

สาระสำคัญในรายงานประกอบด้วย

  • ผู้นำด้านไอทีส่วนใหญ่ (69%) กล่าวว่าหนี้ทางเทคนิคเป็นข้อจำกัดขั้นพื้นฐานของความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ขณะที่ 61% กล่าวว่าหนี้ทางเทคนิคฉุดรั้งประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และ 64% เห็นด้วยว่าหนี้ทางเทคนิคจะยังคงส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อไปในอนาคต
  • จะเกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสอย่างมหาศาลสำหรับธุรกิจทุกขนาด ในทุกอุตสาหกรรม ทั้งการทุ่มเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรอื่น ๆ ไปกับหนี้ทางเทคนิค แทนที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งธุรกิจต้องเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยถึงหนึ่งในสามของงบประมาณด้านไอที เพื่อจัดการกับหนี้ทางเทคนิค และเพิ่มขึ้นถึง 41% ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
  • ปัญหาหนี้ทางเทคนิคเกิดจากหลายปัจจัย ผู้นำด้านไอทีกล่าวว่าเกิดจากการใช้ภาษา และเฟรมเวิร์คในการพัฒนาที่หลากหลายเกินไป (52%) เกิดจากการเปลี่ยนตัวผู้พัฒนาภายในทีมพัฒนา (49%) และการปล่อยผ่านข้อบกพร่องที่ทราบอยู่แล้วเพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้ทันตามกำหนด (43%)
  • องค์กรต่าง ๆ ยังคงชะลอการจัดการหนี้ทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น มีเพียง 20% เท่านั้นที่บอกว่าสามารถจัดการปัญหาหนี้ทางเทคนิคได้เป็นอย่างดี และมีเพียง 36% ระบุว่าจะสามารถจัดการหนี้ทางเทคนิคเหล่านี้ได้ในอนาคต
  • โดยภาระหนี้ทางเทคนิคขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่จะใช้งบประมาณด้านไอทีประมาณ 41% ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กใช้งบประมาณที่ 27%

OutSystems

ไอแซค จูเบิร์ต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ JTC Group กล่าวว่า หนี้ทางเทคนิคอาจมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมผู้บริการทางด้านการเงิน ที่เติบโตจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินที่เน้นการบริการอย่างรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ

เราทำงานร่วมกับ เอาท์ซิสเต็มส์ มาหลายปีเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำให้บริการธุรกรรมทางการเงินของลูกค้ามีความคล่องตัว ซึ่งช่วยเราก้าวผ่านความกังวลเกี่ยวกับหนี้ทางเทคนิค และมุ่งเน้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยตลอดจนการอัปเดตง่ายดายและรวดเร็ว

ด้าน รุย กอนซาเวส พาร์ทเนอร์ของ KPMG ในโปรตุเกส กล่าวเสริมว่า หลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็นผลกระทบของหนี้ทางเทคนิคที่มีต่อความสามารถทางธุรกิจในการพัฒนานวัตกรรม และสร้างความยืดหยุ่นในองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และสามารถรักษาความได้เปรียบนี้ได้

ด้วยความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานระหว่าง KPMG และ เอาท์ซิสเต็มส์ ทำให้เราได้เข้าใจถึงความสามารถ และความสำคัญของการพัฒนา Modern Application สามารถช่วยกำจัดปัญหาหนี้ทางด้านเทคนิค อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถใช้ทรัพยากรไปพัฒนานวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จได้

OutSystems

ระเบียบ และกระบวนการจัดทำผลวิจัย

ผลการวิจัยThe Growing Threat of Technical Debt มาจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำด้านไอทีทั่วโลกจำนวน 500 ราย ครอบคลุมองค์กร บริษัทและธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทการค้า และธุรกิจขนาดเล็กทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกับ Lucid การสำรวจออนไลน์ได้ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564

ทั่วทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โปรตุเกส อินเดีย บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสิงคโปร์ ผู้ตอบแบบสอบถามครอบคลุมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเงิน ค้าปลีก การดูแลสุขภาพ การศึกษา การให้บริการทางธุรกิจ รัฐบาล และการบริหารภาครัฐ สื่อและโทรคมนาคม สาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากหนี้ทางเทคนิคต่อธุรกิจ และผู้นำด้านไอทีทั่วโลกอย่างไร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ stoptechdebt.com หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.