Palo Alto Networks เผยองค์กรไทยตื่นตัวลงทุน Auto Cyber Security เพิ่มขึ้น

Palo Alto Networks

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ (Palo Alto Networks) เผยองค์กรไทยตื่นตัวลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และใช้ระบบออโตเมชั่นรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อน และเพิ่มมากขึ้น…

highlight

  • 3 ใน 4 (75%) ขององค์กรเพิ่มงบความปลอดภัยไซเบอร์ในปี 2020 ก่อนวิกฤติ COVID-19 
  • Cloud native แพลตฟอร์มความปลอดภัยมาแรง ขณะที่แอนตี้ไวรัส และแอนตี้มัลแวร์ยังคงได้รับความนิยมสูงเช่นเดิม

Palo Alto Networks เผยองค์กรไทยตื่นตัวลงทุน Auto Cyber Security เพิ่มขึ้น

พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ เผยผลสำรวจทัศนคติขององค์กรที่มีต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID19 พบว่า องค์กรในประเทศไทย

เตรียมวางแผนเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปี 2563 ด้วยการเพิ่มงบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากภัยคุกคามที่ซับซ้อน และมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดย 3 ใน 4 ขององค์กร (75%) เพิ่มงบประมาณความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างปี 2562-2563 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID19

 

 

Palo Alto Networks

ขณะที่องค์กร 40% ได้แบ่งงบประมาณมากกว่าครึ่งจากงบไอทีเพื่อใช้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจาก ภัยคุกคามมีความซับซ้อนขึ้น (75%) ต้องการอัพเกรด Frameworks ที่มีอยู่ให้ทำงานได้แบบ Automation (69%) และจำนวนภัยคุกคามเพิ่มขึ้น (68%)

ดร. ธัชพล โปษยานนท์  ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์คเน็ตเวิร์กส์ ประเทศไทย และอินโดจีน กล่าวว่า การลงทุนเพิ่มมากขึ้นในเร่องของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรภายในประเทศไทย และให้ความสนใจในการบูรณากับระบบออโตเมชั่น 

แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตี ทางไซเบอร์ที่สามารถทำลายธุรกิจจากตัวอย่างที่เราเห็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ขณะที่ COVID19 แพร่ระบาด 

องค์กรจำเป็นต้องสำรวจความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆ จากการทำงานระยะไกล และภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 จึงจำเป็นต้องกลับมาพิจารณาการลงทุน และกลยุทธ์ด้านความ ปลอดภัยไซเบอร์ใหม่อีกครั้ง

“สถาการณ์ของการแพร่ระบาทไวนัส COVID19 การเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้องค์กนในประเทศไทยได้หันมาใส่ใจในการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์กรอีกครั้ง แม้ว่ากรลงทุนอาจจะไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้มีการหยุด เพียงแต่ชะลอตัวในบางส่วน และพิจารณาการลงทุนตามความเหมาะสมขององค์กร”

Palo Alto Networks

 

ความปลอดภัยบนคลาวด์ได้รับความนิยมมากขึ้น

DEPA Megatrend and Technology Trend forecast คาดการณ์ว่า บริการคลาวด์ในประเทศไทยจะเติบโต 29% ระหว่างปี 2561-2568 และจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 31.5 พันล้านบาท ในปี 2568 การเติบโต ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่เพิ่มขึ้น 

สอดคล้อง กับผลสำรวจว่าองค์กรไทยที่นิยมใช้แฟลตฟอร์มความปลอดภัย cloud native มากที่สุด (70%) ขณะที่ เครื่องมือเดิม ๆ ยังคงได้รับความนิยมสูงเช่นเดียวกัน ทั้ง Antimalware / Antivirus (61%), SoftwareDefined Wide Area Network (60%) 

และ ความปลอดภัย SaaSapplication (42%) เนื่องจากไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ เปิดตัวบริการ 5G เชิงพาณิชย์ในกรุงเทพฯ จึงไม่น่าแปลกใจที่ 28% ขององค์กรมีการใช้ความปลอดภัย 5G กับอุปกรณ์ IoT

Palo Alto Networks

 

การตรวจสอบ และรายงานช่วยยกระดับความเชื่อมั่น

การให้ความสำคัญความปลอดภัยไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่น องค์กรไทยส่วนใหญ่ (63%) เห็นว่าองค์กรมีความเสี่ยงในระดับต่ำ ถึง ปานกลาง นอกจากนี้ ใน ขององค์กร (51%) มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในปัจจุบันสามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ 

ความเชื่อมั่นที่ต่ำเป็นปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัย โดย 9 ใน 10 (88%) ขององค์กรใช้ Managed Security Service Provider (MSSP) เพื่อจัดการความรับผิดชอบด้านไอที และความปลอดภัยทางไซเบอร์

Palo Alto Networks

องค์กรไทยมีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงการตรวจสอบเพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์

  • 96% ของ องค์กร ทำการตรวจสอบนโยบายความปลอดภัยทางไซเบอร์และเอกสารที่แนะนำ วิธีการปฏิบัติงาน (SOPs) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  • องค์กรไทยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส 95% เห็นด้วยให้มีรายงานการละเมิดข้อบังคับซึ่งเป็นผล มาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
  • องค์กรไทยตื่นตัวในการอัพเดตซอฟท์แวร์อย่างเป็นประจำ 82% ขององค์กรอัพเดตคอมพิวเตอร์ อย่างน้อยเดือนละครั้ง

Palo Alto Networks

ความกังวลขององค์กร

3 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจตระหนักว่าองค์กรของพวกเขาอาจเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ โดยมี ความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การสูญเสียทางการเงิน สิ่งที่น่ากังวลที่สุด คือ การสูญเสียข้อมูลภายใน (25%) เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลพนักงาน และ การสูญเสียข้อมูลภายนอก (34%) เช่น ข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า

Palo Alto Networks

อุปสรรคหลายประการที่องค์กรไทยเผชิญนั้นอาจมาจากบุคลากร เรียงลำดับจากความท้าทายสูงที่สุด

  1. พนักงานขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (44%)
  2. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เหมาะสม (44%)
  3. ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (38%)

Palo Alto Networks

การแพร่ระบาดของ COVID19 เร่งให้องค์กรเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล และรูปแบบการทำงานระยะไกล ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ จึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสร้าง ความร่วมมือและให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยไซเบอร์ในระยะยาว

เพื่อเปลี่ยนแนวคิด และสร้างพฤติกรรม ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ดีให้แก่พนักงาน วันนี้องค์กรไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงใหม่ ๆ และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานและ ทีมงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มีทางเลือกน้อยลง

Palo Alto Networks

เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจองค์กรควร ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือใหม่ ๆ ทั้ง ออโตเมชั่น และแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อปิดโหว่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งรักษาความปลอดภัยทั้งเครือข่าย และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

Palo Alto Networks

“ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าการลงทุนในส่วนระบบความปลอดภัยในรูปแบบเดิม อย่าง Firewall จะไม่มีเลย เพียงองค์กรต่าง ๆ หันมา ให้ความสนใจในระบบที่สามารถเรียนรู้ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากวิธีการโจมตีในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยระบบที่สามารถตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อต้องก้าวไปสู่โลกของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้ ในอนาคตอันใกล้”

Palo Alto Networks

*การสำรวจนี้จัดทำขึ้นกับผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน ใน 4 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ประเทศละ 100 คน ในรูปแบบออนไลน์ ( ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนเริ่มมาตรการเข้มงวด ในการรักษาระยะห่างทางสังคม) โดยกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทำงาน ด้านการจัดการ และมีความเกี่ยวข้องกับไอทีขององค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม และ ขนาดต่าง ๆ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.