ซัมซุง จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus อบรมโค้ดดิ้งเด็กไทย 

Samsung

ซัมซุง ร่วมกับ จูเนียร์อะชีฟเม้นท์ประเทศไทย และสถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการนำร่อง Samsung Innovation Campus อบรมโค้ดดิ้งเด็กไทย…

highlight

  • ซัมซุง ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ ซัมซุง อินโนเวชั่น เซนเตอร์ มุ่งพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช.

Samsung Innovation Campus 

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ Samsung Innovation Center ที่มุ่งยกระดับความสามารถของเยาวชนในยุคดิจิทัล ผ่านการอบรมความรู้ด้านโค้ดดิ้ง (Coding) หรือการเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ปฏิบัติการตามคำสั่งของมนุษย์ผู้ควบคุม

สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ผลักดัน ให้เด็กไทยมีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกในศตวรรษที่ 21 โดยในปีนี้ซัมซุงได้จัดการอบรมรุ่นนำร่องใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนามและชิลี ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้จัดการอบรมนี้

Samsung

ทั้งนี้โครงการได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในการพัฒนาโครงการและปรับหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของเด็กไทย โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับกลางแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. จำนวน 56 คน

ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาต่อในสายวิศวะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซัมซุงเชื่อมั่นใน “ศักยภาพคน”  และ “การพัฒนาสู่ชีวิตที่ดีร่วมกัน” ทั้งสองสิ่งนี้คือพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจของซัมซุงตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้คนทุกคนค้นพบศักยภาพของตัวเอง และแสดงศักยภาพอย่างเต็มพลัง

Samsung
นางวรรณา สวัสดิกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ที่ 5 จากซ้าย) และ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย (ที่ 6 จากซ้าย)
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.