SAS เปิดหลักสูตรทักษะทางด้านข้อมูลฟรี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่จำเป็น

SAS

เอสเอเอส (SAS) เปิดหลักสูตร e-learning ใหม่ เพิ่มทักษะทางด้านข้อมูลฟรี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่จำเป็น และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเยาวชน…

SAS เปิดหลักสูตรทักษะทางด้านข้อมูลฟรี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานชีวิตที่จำเป็น

แซส (SAS) ผู้นำด้านระบบการวิเคราะห์ เปิดตัวแหล่งข้อมูลฟรีเสริมทักษะทางด้านข้อมูล เพื่อช่วยให้ผู้คนรู้เท่าทันและใช้ชีวิตได้ในโลกที่ข้อมูลล้นหลาม ทักษะทางด้านข้อมูล คือความสามารถในการเข้าถึง ตีความ และทำความเข้าใจข้อมูล 

และเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นต่อความสำเร็จต่อการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน โดยแซส กำลังมุ่งให้ทุกคนตระหนักถึงการรู้เท่าทันข้อมูลด้วยการสร้างหลักสูตรใหม่ และให้เครื่องมือฟรีแก่กลุ่มนักการศึกษา  

แซส เข้าใจขุมพลังแห่งข้อมูลที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจโลกนี้ และเพื่อการทำความดี รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ” 

มร.จิม กูดไนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท แซส กล่าวว่า ในสังคมที่มีการเชื่อมโยง และเต็มไปด้วยข้อมูล ความสามารถในการประยุกต์ และใช้ข้อมูลในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่ใช่แค่เพียงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักคณิตศาสตร์เท่านั้น

จากข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย จากนาฬิกาอัจฉริยะ จนกระทั่งการตรวจสุขภาพที่บ้าน ข้อมูลเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งพื้นฐานในชีวิตของทุกคน และยิ่งเห็นชัดมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค COVID19 

SAS

หลักสูตรทักษะเชิงข้อมูล เกิดจากความท้าทายเรื่องการให้ข้อมูลเท็จในปัจจุบัน 

ในปีที่ผ่านมา วิกฤตโรคระบาดครั้งใหญ่ได้เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความจำเป็นที่สำคัญเร่งด่วนในด้านทักษะการรู้เท่าทันข้อมูลในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และเมื่อต้องเผชิญกับกระแสข้อมูลข่าวสาร ที่จริงบ้าง เท็จบ้าง แฝงไปด้วยอคติ อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจผิดในหลาย ๆ ครั้ง

ผู้คนส่วนใหญ่จึงคิดว่าตนเองถูกครอบงำ และไม่พร้อมทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นที่พวกเขาได้อ่าน หลักสูตร ทักษะพื้นฐานทางด้านข้อมูล ของแซส เป็นหลักสูตรใหม่เน้นการแนะนำพื้นฐานของข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงความหมายของการรู้ทางด้านข้อมูล หลักสูตรได้สอนกลยุทธ์ในการพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

การตั้งคำถามต่อข้อมูล การค้นหาความหมาย การตัดสินใจ และการสื่อสารข้อมูล หลักสูตรนี้ยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ปกครองที่มีความกังวล เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งแต่ละคนได้ใช้ข้อมูลเพื่อให้รู้เท่าทัน และแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการระบาดนี้ 

หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายทางจริยธรรมในด้านการทำงานกับข้อมูล โดยจริยธรรมทางข้อมูลหมายถึงวิธีที่เราค้นหา ตีความ และนำเสนอข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ โดยคำนึงถึงเรื่องศีลธรรม มากกว่านั้นหลักสูตรยังครอบคลุมถึงว่า

อคติมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราโต้ตอบ และการสื่อสารกับข้อมูลอย่างไรด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้คน และสร้างทักษะในการตั้งคำถามต่อข้อมูลที่ผลิตขึ้นมา รวมถึงยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นอีกด้วย        

SAS

แหล่งข้อมูลตั้งแต่อนุบาลจน ถึง ม.ปลาย (K-12) เพื่อใช้สำหรับข้อมูลยุคใหม่ 

แซส ได้สนับสนุนการศึกษามานานหลายทศวรรษ ตั้งแต่การส่งเสริมทักษะ STEM ให้กับนักเรียนรุ่นเยาว์ จนถึงการปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูล จนกระทั่งถึงการสร้างแหล่งข้อมูในห้องเรียน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้สำหรับระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ แลตอนนี้ 

แซสกำลังสร้างชุดแหล่งข้อมูลสำหรับคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ Data Natives อีกด้วย ข้อมูลตั้งแต่รถยนต์อัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ ไปจนถึงการตรวจสุขภาพที่บ้าน อีกทั้งแอปพลิเคชันรถโดยสารร่วมบริการ (ride-sharing) ข้อมูลจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา 

ดังนั้นนักเรียนในปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาศาลที่พวกเขาใช้และสร้างขึ้นมาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนสร้างทักษะที่จำเป็นเหล่านี้  แซส ยังมีแหล่งความรุ้ทางด้านข้อมูลสำหรับนักเรียนระดับ K12 ดังนี้  

  • DataFly ซึ่งกำลังจะวางจำหน่ายในปลายฤดูร้อนนี้ เป็นเครื่องมือฟรีสำหรับครูและนักเรียนทุกระดับ (K-12) ที่มีวิธีการเก็บและสำรวจข้อมูลจากนักเรียนที่ง่าย รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือแบบเสมือนจริงก็ตาม  
  • CodeSnaps เป็นพื้นที่พบปะกันทางออนไลน์ (Collaborative Coding Environment) ซึ่งใช้แค่หุ่นยนต์และไอแพด® หนึ่งเครื่องเท่านั้น โดยนักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ไปพร้อมกับสร้างโปรแกรมที่ใช้โค้ดบล็อกที่ปรากฏขึ้นมาและใช้โปรแกรมโดยใช้หุ่นยนต์ที่มีการเชื่อมต่อ เช่น Sphero SPRK  SPRK+ และ Ollie      
  • Data Drives ซึ่งช่วยให้นักเรียนหันกลับมาคิดถึงวิธีต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะมีส่วนร่วมกับชุมชนได้ เมื่อนักเรียนตั้งคำถาม รวบรวมข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์ และตีความคำตอบ พวกเขาจะเริ่มพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ต่าง ๆ และมองเห็นถึงพลังของข้อมูล      
  • GatherIQ เป็นแอปพลิเคชันฟรี และเว็บไซต์ที่สอนนักเรียนเกี่ยวกับเป้าหมาย 17 ประการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาสร้างโลกนี้น่าอยู่ขึ้น 
  • ความร่วมมือกับโครงการรู้เท่าทันข่าว (News Literacy Project) ซึ่งทำให้ผู้คนกลายเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสื่อที่สำคัญ และด้วยจำนวนแหล่งข้อมูลที่กำลังเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน การทำความเข้าใจข้อมูลในสื่อจึงต้องการความรู้พื้นฐานประกอบกับการคิดเชิงวิพากษ์ด้วย     

SAS

ความร่วมมือกับวิทยาลัยโพลีเทคนิค เทมาเส็ก (TP) ในศูนย์ TPSAS Business Intelligence & Analytics Center 

ความร่วมมือครั้งนี้ได้จัดให้มีแพลตฟอร์มสำหรับนักศึกษา และบุคลากรที่จะได้สัมผัสเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรุ่นล่าสุดและเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงยังให้โอกาสเข้าทำงานร่วมกัโครงการทางด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย ศูนย์ TPSAS Business Intelligence & Analytics Centre 

ได้ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ด้านระบบวิเคราะห์ และตอบสนองความต้องการนักวิเคราะห์มืออาชีพทักษะสูงที่กำลังเพิ่มขึ้นของบริษัทต่าง ๆ ในสิงคโปร์ และด้วยการเป็นหุ้นส่วนกันนี้ นักศึกษาจะได้รับการแนะแนวอย่างมืออาชีพและการสนับสนุนหลักสูตร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.