SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

SAS

แซส (SAS) เปิดตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย…

SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

แซส ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์ เปิดตัว ลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงานอันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค Covid19  

พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้  

ในประเทศไทย การใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องด้วยการระบาดของโรค Covid19 รวมถึงรัฐบาลก็ได้เริ่มตระหนักแล้วว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในยุคนิวนอร์มอล และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ 

“แซส มีสายสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถาบันการศึกษามาตลอดหลายปี นอกจากหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบวิเคราะห์ของ แซส แล้ว ยังช่วยป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่กำลังมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นอีกด้วย

SAS
ณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจต้องการบุคลากรที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งสามารถเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ได้แก่องค์กรได้

กลุ่มองค์กรจึงอยากรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เข้ามาร่วมงานด้วย ซึ่งหลักสูตร SCYP ของ แซส เปิดให้นักศึกษาสมัครเรียนประกาศนียบัตรของ แซส ในด้านการโปรแกรมมิ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบวิเคราะห์ด้วยภาพ (Visual Analytics) ด้วยวิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่ซึ่งสามารถเรียนรู้

SAS

ได้ตามศักยภาพตนเอง หลักสูตรนี้ยังเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วม และได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนเข้าร่วม แซส Communities และลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์สดซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก แซส โดยนักศึกษาสามารถซักถาม และได้รู้ข้อมูลล่าสุดอีกด้วย  

SAS

เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง และเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหลักสูตรทีเกี่ยวข้องแล้ว นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าสอบใบประกาศได้ โดยเราจะมีผู้เชี่ยวชาญจาก แซส คอยให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมตัว และวิธีการใช้ตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามสอบ  

ในหลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ แซส ยังช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษากับลูกค้าของ แซส ที่กำลังมองหามืออาชีพรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลอยู่อีกด้วย   

ในประเทศไทย เราสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งเพื่อการเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ โดยเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบุคคลที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครรวมถึงราคาในแต่ละหลักสูตรดังต่อไปนี้  

SAS

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักศึกษา 

  • แซส Certified Associate : การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • แซส Certified Specialist : การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ แซส Viya  
  • แซส Certified Specialist : ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับผู้เรียนจบปริญญาตรีแล้ว  

  • แซส Certified Associate : การโปรแกรมมิ่งพื้นฐาน 
  • แซส Certified Professional : การโปรแกรมมิ่งขั้นสูง  
  • แซส Certified Specialist : การเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ แซส Viya  
  • แซส Certified Specialist : ระบบวิเคราะห์เชิงธุรกิจด้วยภาพ  

SAS

หลักสูตร SCYP เกิดขึ้นได้เพราะเราได้ส่งเสริมการศึกษาระบบวิเคราะห์ในภูมิภาคมาโดยตลอด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ แซส สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ได้ที่ https://www.sas.com/en_th/learn/certified-young-professionals.html 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.