SE Digital จับมือ กรมบังคับคดี ลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

SE Digital

เอสอี ดิจิทัล (SE Digital) จับมือ กรมบังคับคดี ตกลงเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้รวดเร็ว สมบูรณ์ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น…

SE Digital จับมือ กรมบังคับคดี ลงนามข้อตกลงเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย

อัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอี ดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วย อรัญญา ทองน้ำตะโก (ที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมบังคับคดี

ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลบุคคลล้มละลาย และพิจารณาความสามารถในการทำนิติกรรมของลูกค้าหรือลูกหนี้ของผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูล

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสัมพันธภาพความร่วมมือภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติให้รวดเร็ว สมบูรณ์ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ณ อาคารกรมบังคับคดี

SE Digital

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.