SEAC เดินหน้าพันธกิจ EMPOWER LIVING ด้วยแพ็กเกจ “Family Package” ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้

SEAC เดินหน้าพันธกิจ EMPOWER LIVING ส่ง “Family Package” แพ็กเกจการเรียน “วิชาชีวิต” สำหรับทุกคนในครอบครัว ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต…

highlight

  • เอสอีเอซี (SEAC) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน เดินหน้าพันธกิจ EMPOWER LIVING มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบผ่านการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เปิดตัว “Family Package” ครั้งแรกกับแพ็กเกจการเรียน “วิชาชีวิต” ที่ทุกคน ในครอบครัวสามารถเรียนร่วมกันได้ ผสานหลักสูตรของ YourNextU และ YourNextU YOUNG เข้าด้วยกันเพื่อตอบทุกเป้าหมายของการเติมเต็มชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ

SEAC เดินหน้า พันธกิจ EMPOWER LIVING ส่ง “Family Package” แพ็กเกจการเรียนสำหรับทุกคนในครอบครัว

อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนา และส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ภายใต้พันธกิจ EMPOWER LIVING ของ เอสอีเอซี ที่ต้องการเติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิต ทุก ๆ ธุรกิจ

การบริการของเราจึงได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานที่ต้องการ ให้คนในทุกช่วงวัยได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็น Organizational and People Transformation ที่เน้นการให้คำปรึกษา และโซลูชั่นที่มีบริบทเฉพาะตัวกับ

แต่ละองค์กรที่ต้องการทรานส์ฟอร์ม Workforce Capability Development คือการเดินหน้า Reskill และ Upskill ผ่าน YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบ Subscription ที่ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้เอง และเรียนได้อย่างไม่จำกัด

นอกจากนั้นเราเตรียมขยายการดำเนินธุรกิจสู่กลุ่มเด็ก และเยาวชนบนความเชื่อที่ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จะสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็น พลเมืองโลก (Global Citizen) ที่มีคุณภาพ

วิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) ส่งผลทางตรงต่อการเรียนของเด็ก และเยาวชน

 

SEAC

ผลจาก New Normal ครั้งนี้ส่งผลทางตรงต่อการเรียนของเด็ก และเยาวชนที่ต้องปรับมาเป็นออนไลน์ รวมถึงส่งผลทางอ้อมต่อผู้ปกครองที่ต้องเข้ามามีบทบาทเสริมในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรวิชาการพร้อมทั้งเสริมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ

สิ่งสำคัญ คือ สถานการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความเครียด ในครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งจำเป็นต้องเข้าใจและทันต่อความคิดและมุมมองของเด็กในยุคปัจจุบันมากขึ้น เอสอีเอซี มองเห็นปัญหานี้ จึงได้จัดทำ Family Package ครั้งแรกกับแพ็กเกจการเรียน วิชาชีวิต ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถเรียนร่วมกันได้

ผสานหลักสูตรของ YourNextU และ YourNextU YOUNG เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างบทสนทนากระชับความสัมพันธ์เพิ่มสมการแห่งความสุข ในครอบครัว ผ่านการเรียนรู้รูปแบบ Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง กับเทรนเนอร์ที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Family Package” จะนำเสนอหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก

อรพรรณ ภารพบ กิลแมน ผู้อำนวยการ YourNextU YOUNG กล่าวว่า Family Package เป็นความตั้งใจของ เอสอีเอซี ที่ต่อยอดมาจาก YourNextU แต่พิเศษตรงที่ทุกคนในครอบครัวได้ยกระดับการเรียนรู้ ไปพร้อมกัน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้นขึ้น

โดยในส่วนของ YourNextU YOUNG จะนำเสนอหลักสูตรที่เป็นวิชาชีวิต (Life Skills) บนพื้นฐานหลักการพัฒนาทักษะความสามารถของเด็ก อันประกอบไปด้วย 6Cs ได้แก่ สร้างความสามารถ (Competence), เสริมความเชื่อมั่น (Confidence), ทำความรู้จักและสร้างตัวตน (Character)

สร้างความเข้าใจ นิสัยและอารมณ์ ให้สามารถเข้าสังคมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข (Caring), สานความสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือ (Connection), สร้างสรรค์สิ่งที่ดีทั้งกับตนเองและผู้อื่น (Contribution) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ช่วยต่อยอดฐานอันแข็งแกร่งของเด็กทุกคน ตอบเป้าหมายในทุกแง่มุมของชีวิต

โดย Family Package ได้ดีไซน์หลักสูตร สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่

1. ชุดโปรแกรมไฮไลท์สำหรับเด็ก อายุ 9-15 ปี

  • Growth Mindset the Series (คิดอย่างไรให้เติบโตแบบ Growth Mindset)–7 หัวข้อการเรียนรู้
  • Build Character for Future the Series (สร้างนิสัยให้โตไปสดใสและสำเร็จ)–7 หัวข้อการเรียนรู้

2. ชุดโปรแกรมไฮไลท์สำหรับผู้ปกครอง

  • Growth Mindset the Series
  • Outward Mindset the Series
  • Personality and Style Series
  • ชวนคุย ชวนโค้ช เคล็ดไม่ลับฉบับครอบครัว

ช่วงเปิดตัว มาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม ประกอบไปด้วย 3 แพ็กเกจเพื่อการเรียนรู้

SEAC

1. แพ็กเกจ ท่องโลกการเรียนรู้มือใหม่ (8 ชั่วโมงเรียน ระยะเวลา 2 เดือน) ราคาพิเศษ 1,600 บาท
2. แพ็กเกจ ท่องโลกการเรียนรู้ก้าวไกล (20 ชั่วโมงเรียน ระยะเวลา 4 เดือน) ราคาพิเศษ 3,800 บาท
3. แพ็กเกจ ท่องโลกการเรียนรู้จัดใหญ่ (40 ชั่วโมงเรียน ระยะเวลา 6 เดือน) ราคาพิเศษ 7,200 บาท

อริญญา กล่าวสรุปว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พ่อแม่ผู้ปกครอง คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะสร้างให้เกิด การเรียนรู้และการพัฒนาในวัยเด็กอย่างยั่งยืน โดยการสื่อสารที่อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจจึงสำคัญมาก ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ไม่เคี่ยวเข็ญหรือบังคับให้จดจ่ออยู่กับผลการเรียน

จนปิดกั้นโอกาสในการเรียนรู้มิติอื่นในชีวิต การออกแบบหลักสูตรวิชาชีวิตสำหรับทุกคนในครอบครัว คือคำตอบที่ดีที่สุด ที่จะส่งเสริมให้ทุกคนในครอบครัวร่วมเรียนวิชาชีวิตไปพร้อมกันในแพ็กเกจเดียว และทั้งหมดนี้ คือ ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

ในการดำเนินการตามพันธกิจ EMPOWER LIVING พัฒนา และยกระดับความรู้ความสามารถ คนไทยให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้คนไทยได้เติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิต ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

SEAC

*พิเศษสุด ร่วมทดลองประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งครอบครัวได้ฟรี โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิถุนายน 2563  ที่ https://bit.ly/3gB9u11 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.yournextu.com/family-package/

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.