ชาร์ป (SHARP) ใส่ใจสุขภาพเยาวชนไทยเดินหน้าส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ พลาสม่าคลัสเตอร์ หวังช่วยเยียวยาภัยฝุ่น PM 2.5 ให้ ร.ร.ใน จ.กาญจนบุรี…

highlight

  • บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด หวั่นภัยฝุ่น PM 2.5 กระทบสุขภาพเด็ก และเยาวชน เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “Write to Breathe” ครั้งที่ 2 มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงเรียนและมูลนิธิเด็ก 15 หน่วยงาน ใน จ.กาญจนบุรี
  • จับมือศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และตระหนักภัยฝุ่น PM 2.5 หวังขยายผลไปยังครอบครัว และชุมชน ผ่านเสียงของเด็กๆที่เรียกร้องสิทธิหายใจด้วยอากาศบริสุทธิ์

SHARP ใส่ใจสังคม เดินหน้าส่งมอบเครื่องฟอกอากาศป้องกันฝุ่น PM 2.5 พลาสม่าคลัสเตอร์ ให้ ร.ร. ใน จ.กาญจนบุรี

SHARP

มณีนภา ดวงดารา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด ได้เผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในระดับวิกฤต โดยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับวิกฤต มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เคยมีสถิติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรุงเทพมหานครอยู่หลายครั้ง โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษในพื้นที่ รายงานค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 97 ถึง 173 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งก่อนหน้านี้เคยวัดได้มากถึง 210 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อันเป็นระดับที่มีกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก

และส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ที่นี่น่าเป็นห่วง นอกจากการมอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อให้เด็ก ๆ มีอากาศที่สะอาดหายใจในระหว่างการเรียนการสอน และทำกิจกรรม อีกทั้งเรายังร่วมมือกับทาง ม.สวนดุสิต มาสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับพิษภัยของฝุ่น PM 2.5 ตลอดจนวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ทั้งยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้ส่งเสียงเรียกร้องสิทธิที่เด็กทและเยาวชนไทยควรได้รับ

SHARP

นั่นก็คือสิทธิในการได้อยู่ท่ามกลางอากาศที่สะอาด และได้หายใจอย่างเต็มปอด ผ่านการเขียนระดมความคิดจากความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรม เพื่อสะท้อนไปยังผู้ใหญ่ในสังคม ให้ร่วมกันรักษาสิทธินี้ให้กับพวกเขา และร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของชื่อโครงการ Write to Breathe

มอบเครื่อง พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้

SHARP

ซึ่งเราได้มอบเครื่องฟอกอากาศทั้งสิ้น 42 เครื่อง มูลค่ารวม 629,580 บาท ให้แก่โรงเรียนและมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก ใน จ.กาญจนบุรี 15 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยตลุง  โรงเรียนวัดบ้านเก่า โรงเรียนบ้านหนองจอก โรงเรียนบ้านดอนตาอิฐ โรงเรียนบ้านโคราช โรงเรียนบ้านเด็ก-มูลนิธิเด็ก และสถาบันเพาะกล้า

SHARP

และเราหวังว่าหวังว่าจะสามารถช่วยให้เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสนั่งเรียนในห้องเรียนโดยปราศจากมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผ่านการทำงานของเทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ที่อยู่ในเครื่องฟอกอากาศชาร์ป อันเป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียว สามารถปล่อยอนุภาคไฟฟ้าบวก และลบในแบบเดียวกันกับในธรรมชาติ ให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย รา และไวรัส โดยเฉพาะไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ สลายสารพิษ สลายกลิ่นอับชื้น ตลอดจนสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นและละอองเกสรดอกไม้ ผ่านการรับรองจากสถาบันนานาชาติ 26 แห่ง และสถาบันทางการแพทย์ในไทยอีก 2 แห่ง

SHARP

พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ โดยร่วมมือกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต ให้กับเด็กๆกว่า 150 ชีวิต จากโรงเรียนต่างๆใน จ.กาญจนบุรี โดยออกแบบให้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ที่เด็กๆควรรู้ มีทั้งสิ้น 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่หนึ่ง PM 2.5 คืออะไร ให้เด็กๆได้มองดูฝุ่นผ่านกล้องจุลทรรศน์ และเทียบขนาดฝุ่นกับเส้นผม ฐานที่สอง วัฏจักรของ PM 2.5 ไขข้อข้องใจให้เด็ก ๆ ได้ทราบว่าทำไมต้องเผชิญปัญหาฝุ่นอยู่ทุกปี ฐานที่สาม การก่อมลพิษ PM 2.5 ไฮไลท์อยู่ที่การสอนให้ดูแผนที่ของนาซ่า และกรมป่าไม้

เพื่อเห็นถึงจุดที่มีการเผาไหม้ และทิศทางของฝุ่น ฐานที่สี่ การป้องกันตนจากมลพิษ PM 2.5 สอนวิธีการดูแลตนเอง โดยเฉพาะการเลือกใช้ และสวมใส่หน้ากากอย่างถูกวิธี ฐานที่ห้า การเฝ้าระวังมลพิษ PM 2.5 สอนการใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน และวิธีการอ่านค่าต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ฝุ่นด้วยตนเอง และ ฐานที่หก การตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 นำเอาเครื่องมือตรวจวัดของจริงมาให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้กลไกการทำงาน

ซึ่งหลังจากที่เด็ก ๆ ได้เข้าฐานการเรียนรู้จนครบถ้วนแล้ว แต่ละกลุ่มก็ได้ระดมความคิด ตกผลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้               เพื่อออกมานำเสนอ พร้อมออกไอเดียแนะแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

SHARP

โดยในอนาคตชาร์ปจะยังคงมุ่งเดินหน้าสร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงสิทธิในการหายใจท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ของเด็ก ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมและมอบเครื่องฟอกอากาศ ภายใต้โครงการ Write to Breathe ในจังหวัดอื่น ๆ ที่ประสบปัญหาด้วยเช่นกัน

และเราคาดหวังว่ากิจกรรม “Write to Breathe” จะเป็นส่วนหนึ่งที่เยียวยาปัญหา และจุดประกายให้เกิดความร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อสิทธิในการหายใจที่ตนเองควรได้รับ

พร้อมกระตุ้นให้ทุกฝ่ายออกมาลงมือแก้ปัญหาหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลับคืนมาสู่พื้นที่ ไม่เพียงแต่เด็ก และเยาวชนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกชีวิตที่อยู่รวมกันด้วย

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.