Home Tags MMORPG

Tag: MMORPG

Future Tech

IDC

IDC และ Silverlake เผยปจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มคอร์แบงกิ้ง

0
ไอดีซี (IDC) และซิลเวอร์เลค (Silverlake) เผยผลวิจัย 3E และ Execution ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มคอร์แบงกิ้ง... IDC และ Silverlake เผยปจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มคอร์แบงกิ้ง จากผลวิจัยข้อมูลเชิงลึกภาคการเงินของไอดีซี (IDC Financial Insights) รายงานไว้ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นการทรานสฟอร์มระบบคอร์แบงก์กิ้งครั้งใหญ่ใน 6 ต้นแบบ โดยงานวิจัยดังกล่าว ซิลเวอร์เลค แอ็คซิส จำกัด (“ SAL”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ได้ว่าจ้างให้ไอดีซี เป็นผู้จัดทำ ซิลเวอร์เลค...