Thailand Post ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางขุนเทียนติดเชื้อ COVID-19

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางขุนเทียนติดเชื้อ COVID-19 พร้อมดำเนินการกักตัว และส่งเข้ารักษาเรียบร้อยแล้ว…

Thailand Post ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางขุนเทียนติดเชื้อ COVID19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ COVID19 โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นำจ่าย ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง

เนื่องจากขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน ซึ่งมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่บางขุนเทียนที่ติดเชื้อ COVID19 ก่อนหน้า จึงได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยทางโรงพยาบาลได้ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อรอผลการตรวจ    

Thailand Post

โดยไม่ได้มาปฏิบัติงาน และรพ.ได้ยืนยันว่าติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.40 น. ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว ทั้งนี้ หลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ปรษณีย์บางขุนเทียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ความสะอาดสถานที่, รถยนต์ขนส่ง,

และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ (Big Cleaning) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID19 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คน ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อแล้ว

Thailand Post

โดยผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID19 โดยที่ทำการนำจ่ายของไปรษณีย์บางขุนเทียนนั้นไม่มีส่วนใกล้ชิดกับลูกค้าเนื่องจากตั้งอยู่คนละจุดกับพื้นที่ให้บริการรับฝาก โดยงานนำจ่ายสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นงานวันต่อวันที่ไม่มีตกค้างซึ่งไปรษณีย์ไทยได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนแล้ว

ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของฝากส่งทุกชิ้นปลอดเชื้อ COVID19 นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.