Thailand Post เดินหน้าสร้างความต่อเนื่องให้ ภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตร

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เดินหน้าสร้างความต่อเนื่องให้ ภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตร ชูบทบาทเพื่อนแท้ร่วมทางคนไทย “ช่วยส่ง ช่วยขาย” สะดวกครบครันในทุกมิติ…

Thailand Post เดินหน้าสร้างความต่อเนื่องให้ ภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตร

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชูบทบาทเพื่อนแท้คนไทย เดินหน้าเต็มศักยภาพด้านการสื่อสาร และขนส่ง พร้อมดูแลสร้างความต่อเนื่องให้กับภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตรกรรม ให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่สะดุดในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด COVID19 หรือสถานการณ์ทางสังคม ที่อาจมีการหยุด/งดให้บริการขนส่ง 

ด้วยมาตรการต่าง ๆ เช่น การเปิดช่องทาง ให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร สามารถนำสินค้า รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลมาจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์และและที่ทำการไปรษณีย์ในราคาพิเศษ การลดต้นทุนค่าขนส่งเพื่อผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร

การใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อควบคุมความสดใหม่ของสินค้า พร้อมด้วยการขยายบริการ Pick Up Service เพื่อเข้ารับสินค้าที่ต้องการฝากส่ง โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาส่งสิ่งของด้วยตนเอง

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้กิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และสังคมสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ส่งผลให้หลาย ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจ และภาคเกษตรกรรรมเริ่มกลับมามีความคึกคัก

และมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยสร้างรายได้ และสร้างความต่อเนื่องในการค้าขายให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมทั้งผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ล่าสุดจึงได้เตรียมความพร้อมในการใช้ความแข็งแกร่งทั้งการสื่อสาร ระบบการขนส่ง

รวมถึงเครือข่ายที่เข้าถึงทุกพื้นที่ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ใช้บริการ ให้ขนส่งสิ่งของตรงไปสู่ผู้บริโภค และผู้รับปลายทางด้วยความต่อเนื่อง โดยมีแนวทางที่สำคัญดังนี้ 

  • เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้า และผลไม้ตามฤดูกาล ในช่วง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งผลไม้ในฤดูดังกล่าวจะเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภค โดยเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ในราคาพิเศษ รวมถึงคิดราคาค่าขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในราคาพิเศษ เริ่มต้น 3 กิโลกรัม เพียง 50 บาท และสำหรับผู้ใช้บริการ ไปรษณีย์ไทยได้มีนโยบายในการปรับลดอัตราค่าบริการ EMS ในพิกัดน้ำหนักตั้งแต่เกิน 2,000 กรัมขึ้นไป เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งให้กับคนไทยทุกกลุ่ม

Thailand Post

  • ช่วยกระจายสินค้าจากผู้ส่งถึงผู้รับด้วยมาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น ทำให้ผู้รับปลายทางได้รับสิ่งของในเวลาที่รวดเร็ว และปลอดภัยทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการใช้รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิภายใต้บริการใหม่ Fuze Postฟิวซ์โพสต์ ซึ่งจะช่วยรองรับการสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเล ผัก ผลไม้ อาหารแช่แข็งที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ และทำให้สินค้าเหล่านี้ไปถึงผู้บริโภคทุกปลายทางด้วยความสดใหม่  

Thailand Post

  • การเข้ารับสินค้าถึงที่ด้วยบริการ Pick Up Service ผ่าน LINE@Thailandpost เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้ใช้บริการได้สัมผัสความสะดวกสบาย และมีทางเลือกในการส่งของอย่างปลอดภัย ด้วยขั้นตอนการใช้บริการที่ไม่ยุ่งยาก และไม่ต้องเดินทางมาส่งสิ่งของด้วยตนเอง โดยขณะนี้บริการดังกล่าวครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และถือเป็นบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนในยุค New Normal อย่างแท้จริง

Thailand Post

  • การเดินหน้าให้บริการในช่วงวันหยุด และเทศกาลสำคัญ เพื่อให้คนไทยสามารถฝากส่งสิ่งของ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นำจ่ายสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการในการขนส่ง

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือทุกภาคส่วน ให้เดินหน้าต่อไปได้ไม่สะดุดในทุกสถานการณ์โดยไม่มีวันหยุด ไม่ว่าจะจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด COVID19 หรือสถานการณ์ทางสังคมที่อาจมีการหยุด/งดให้บริการขนส่ง โดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้ที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มมีการฟื้นตัว และบางกิจกรรมจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

ซึ่งเชื่อมั่นว่าในฐานะหน่วยงานด้านการสื่อสาร และการขนส่งแห่งชาติที่กำลังขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผนวกกับความใกล้ชิดกับพี่น้องคนไทย รวมทั้งการเข้าถึงทุกพื้นที่จะเป็นตัวแปรที่สำคัญให้ทั้งภาคการค้า ภาคการเกษตร ภาคสาธารณสุข และภาคส่วนอื่น ๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องมากกว่าที่ผ่านมา” ดร.ดนันท์ กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.