Thailand Post เตรียมพร้อมรับปีใหม่ ย้ำมาตรการปลอด COVID-19 100%

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เตรียมพร้อมรับปริมาณงานช่วงปีใหม่ย้ำมาตรการปลอด COVID-19 ในเส้นทางไปรษณีย์ 100%…

Thailand Post เตรียมพร้อมรับปีใหม่ ย้ำมาตรการปลอด COVID-19 100%

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เผยความพร้อมรองรับการฝากส่งสิ่งของผ่านเส้นทางไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดคัดแยกสำคัญของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว รองรับปริมาณสิ่งของฝากส่งในช่วงเทศกาลส่งสุขปีใหม่

ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณงานในช่วงเวลาปกติ เตรียมนำร่องบริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการส่งอาหาร สินค้าเกษตร เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 บนสิ่งของฝากส่งทุกชิ้นตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้รับ พร้อมส่งเสริมการค้าขายระหว่างไทย-ลาว

ไม่ให้สะดุดในภาวะโควิด-19 โดยจัดรถขนส่งเพื่อแลกเปลี่ยนพัสดุระหว่างประเทศกับไปรษณีย์ลาวทุกวันพุธ ศุกร์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน

Thailand Post

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมกับอีสานตอนบน อีสานกลาง ภาคเหนือภาคกลางตอนบน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส่งผลให้ธุรกิจ eCommerce

ในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตตามไปด้วยทั้งในด้านการค้าขายในประเทศ การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว โดยไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ขนส่ง ให้พี่น้องในภาคอีสานได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรกร สินค้าหัตถกรรม เครื่องอุปโภค และบริโภคได้มากขึ้นตามไปด้วย

Thailand Post

ด้วยปัจจัยการเติบโตของธุรกิจ eCommerce ในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้มีปริมาณการฝากส่งและนำจ่ายสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 รวมกว่า 50 ล้านชิ้น และมีปริมาณการฝากส่งและนำจ่ายสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2563 รวมกว่า 504 ล้านชิ้น ซึ่งจากแนวทางทั้งหมดที่วางเอาไว้คาดว่าไปรษณีย์ไทยสามารถสร้างรายได้ด้านการขนส่งของ ใน ปี 2563 รวมทั้งรวมทั้งสิ้น 660,152,796 บาท แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการระงับการให้บริการไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

Thailand Post

รวมถึงปลายทาง สปป.ลาว ทำให้ไปรษณีย์ไทยยังไม่สามารถขนส่งแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศปลายทาง สปป.ลาวได้ แต่เพื่อให้การค้าขาย และการสื่อสารระหว่างสองประเทศสามารถดำเนินการได้ ทางการไทย และ สปป.ลาว จึงได้มีการอนุญาตให้มีการจัดรถขนส่งนำถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศปลายทาง สปป.ลาว

ไปแลกเปลี่ยนกับไปรษณีย์ลาวได้ที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 โดยปัจจุบันศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี มีการขนส่งถุงไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในวันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งหากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติก็จะทำการแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ได้ตามเดิม

Thailand Post

สำหรับการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การระบาดเชื้อโควิด-19 ไปรษณีย์ไทยยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านชีวอนามัย ในทุก ๆ พื้นที่ โดยกำชับให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของไปรษณีย์ไทย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าทั้งใน และระหว่างประเทศมีมาตรการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวังอย่างรัดกุม

ในด้านการให้บริการลูกค้ามีเจลล้างมือบริการที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ศูนย์ไปรษณีย์ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากต่างประเทศทุกชิ้น กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน

Thailand Post

เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด จุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในที่ทำการไปรษณีย์ทุกครึ่งชั่วโมง พร้อมให้ความร่วมมือการป้องกันโควิด-19 ในทุกพื้นที่ทั่วไทย โดยปัจจุบัน ปณท ได้เร่งขยายการเปิดให้บริการส่งสิ่งของไปยังต่างประเทศด้วยบริการ EMS World ePacket ไปรษณียภัณฑ์ และพัสดุไปรษณีย์

จากการที่สายการบินต่าง ๆ ได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบประเทศปลายทางที่สามารถส่งสิ่งของได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ซึ่งไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงความสำคัญช่วงปลายปี จะมีประชาชนส่งของขวัญให้กันในช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่

Thailand Post

คาดว่าจะมีปริมาณสิ่งของฝากส่งเพิ่มมากขึ้นโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ด้วยบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น บริการรับฝากนอกที่ทำการ (Pick-Up Service) มี LINE Official @ThailandPost ที่สามารถติดตามสถานะสิ่งของ ค้นหาไปรษณีย์ใกล้บ้าน

เรียกใช้บริการ PickUp Service สร้างใบจ่าหน้าเตรียมการฝากส่ง รวมถึงมีล่าสุด ไปรษณีย์ไทยให้บริการขนส่งสิ่งของด้วยรถยนต์ควบคุณอุณหภูมิเพื่อขนส่งอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และของสดอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้บริการได้ส่งสิ่งของสดใหม่ และคงคุณภาพดีจนถึงผู้รับปลายทาง โดยนำร่องให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคายเป็นแห่งแรก 

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.