ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ผนึกภาครัฐ-เอกชน สู้วิกฤติโควิด-19

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ผนึกหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือจัดส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ…

Thailand Post ดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ผนึกหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤติโควิด-19 จัดส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดส่งหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ร่วมไปถึงจัดส่งส่งยา และเวชภัณฑ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดช่องทางจัดจำหน่ายผลไม้ช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมบริการส่งถึงบ้าน พร้อมบริการรับฝากสิ่งของ ณ ที่อยู่ลูกค้า (Pick-Up Service) และบริการยิ้มสู้ -19 ช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์สู้ COVID-19

Thailand Post

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ได้รับมอบหมายจากนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 โดยได้ร่วมกับหน่วยภาครัฐและเอกชน ดังนี้

  1. กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยในการจัดส่งหน้ากากอนามัยจากโรงงานและส่งมอบถึงที่ให้กับสาธารณสุขจังหวัดและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดส่งไปแล้วกว่า 33  ล้านชิ้น
  2. จัดส่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้าของกระทรวงอุตสาหกรรมให้กับทุกครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเริ่มทยอยจัดส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว โดยจะจัดส่งจนครบทั้ง 50 เขตภายในต้นเดือนพฤษภาคมนี้
  3. จับมือกับสภากาชาดไทย ในโครงการร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย โดยจัดส่งให้ อสม. ในทุกจังหวัด
  4. จัดส่งยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลถึงที่อยู่ผู้รับ ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย ไม่ต้องเดินทางมารับเองที่โรงพยาบาล
  5. สั่งผลไม้สด ส่งถึงบ้าน ช่วยเหลือเกษตรกรไทยแฮปปี้ ในราคาเหมาด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้รับอร่อย ถูกใจ ปลอดภัยไม่ต้องกลัว COVID-19
  6. รับส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ไปรษณีย์ไทย ยังให้บริการรับฝากสิ่งของ ณ ที่อยู่ลูกค้า (Pick-Up Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน โดยไม่คิดค่าเข้ารับสิ่งของ ซึ่งมีบริการยิ้มสู้ -19 อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจัดส่งสินค้า เครื่องอุปโภค-บริโภคในราคาชิ้นละ 19 บาทราคาเดียว

พร้อมเชิญชวนเขียนไปรษณียบัตร เขียนความห่วงใย สู้ภัย COVID19 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถขอรับไปรษณียบัตรและฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือเจ้าหน้าที่นำจ่ายในพื้นที่

Thailand Post

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังคงยึดมั่นในคุณภาพบริการ โดยยึดการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ โดยที่ ไปรษณีย์ไทย จะส่งมอบบริการด้วยความจริงใจและเข้าใจในความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวไทยทุกคน และจัดส่งสิ่งของทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.