Thailand Post เปิดมาตรการเชิงรุกช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต COVID 19

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) เปิดมาตรการเชิงรุกช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต COVID 19 “คัดของดีทั่วไทย รับฝากขาย รุกออนไลน์” ตั้งเป้าเพิ่มรายได้กว่า 200 ล้านบาท…

highlight

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) หวังช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยแนวทางต่าง ๆ อาทิ การเปิดรับฝากขายสินค้าในที่ทำการไปรษณีย์และของดีจากชุมชน การช่วยส่งสินค้าผ่านมาตรฐานการขนส่งที่รวดเร็ว พร้อมด้วยรถควบคุมอุณหภูมิเพื่อคงความสดใหม่ของสินค้า รวมถึงการช่วยพัฒนาด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าสามารถจำหน่ายได้ในปริมาณที่มากขึ้น
  • ตั้งเป้า ปี 2564 ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนรวมกว่า 200 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ยังเชิญชวนเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ รวมถึงเว็บไซต์ Thailandpostmart.com

Thailand Post เปิดมาตรการเชิงรุกช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤต COVID19

Thailand Post
กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 รวมถึงสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรที่ส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตและสินค้าได้ตามปกติ รวมถึงราคาของสินค้าที่อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมุ่งทำหน้าที่ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยทั่วทั้งประเทศ

ด้วยการเป็นทั้งช่องทางจัดจำหน่าย การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สินค้าที่มีคุณภาพจากทั่วทุกภูมิภาคสามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศรวมถึงเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนตลอดทั้งปี โดยไปรษณีย์ไทยได้วางเป้าหมายในการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท และแนวทางการช่วยเหลือไว้ดังนี้

  • ช่วยรับฝาก ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะใช้ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นจุดฝากขายสินค้าให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการฝากส่งพัสดุ หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในราคาที่ย่อมเยาแต่มีคุณภาพที่ดี โดยมีทั้งผลไม้สด เช่น สตรอว์เบอร์รี มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง พุทราทันสุข ชมพู่เพชรสายรุ้ง มังคุด ผลไม้ประจำท้องถิ่น อาหาร-ผลไม้แปรรูป รวมถึงของฝากที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่น พร้อมกันนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการยังสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ที่มีอยู่กว่า 17,000 รายการ  กับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้อีกด้วย

Thailand Post

  • ช่วยส่ง ผ่านการใช้ศักยภาพการขนส่งของไปรษณีย์ไทยในการช่วยกระจายสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนให้ถึงมือผู้บริโภค ด้วยมาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่สั่งซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าในเวลาที่รวดเร็ว สินค้าที่ส่งถึงบ้านมีความสดใหม่ และปลอดภัยในกระบวนการทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการใช้รถควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจะช่วยรองรับการสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมรับประทานที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมรองรับสินค้าจากผู้ประกอบการได้หลากหลายขึ้น         
  • ช่วยประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ Thailandpostmart.com แพลตฟอร์มที่มีสินค้าจากชุมชนมากที่สุดในประเทศ แบ่งตามหมวดสินค้าต่าง ๆ เช่น ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความสะดวก ง่าย รวดเร็ว

Thailand Post

  • ช่วยยกระดับสินค้า ผ่านองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการค้าขายและการทำธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาดหรือโปรโมชั่นที่ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและทำให้สินค้าสามารถขายได้ในปริมาณที่มากขึ้น โดยไปรษณีย์ไทยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที โดยตัวอย่างชุมชนที่ไปรษณีย์ไทยเข้าไปช่วยในด้านนี้ เช่น ลำไยอบกึ่งแห้งละพูน จ.ลำพูน ไข่เค็มไชยา อสม. จ.สุราษฎร์ธานี พุทราทันสุข     จ.กาฬสินธุ์ เป็นต้น
  • ช่วยสนับสนุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ เพื่อสนองนโยบายแต่ละด้านของแต่ละองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยกันยกระดับชุมชนให้เดินหน้าต่อได้ โดยตัวอย่างความร่วมมือ เช่น การขนส่งสินค้าในราคาพิเศษให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของแต่ละหน่วยงาน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย เป็นต้น

Thailand Post

“ไปรษณีย์ไทยยังคงเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร รวมถึงผู้ที่ดำเนินธุรกิจในรายภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้จะช่วยเหลือทั้งการใช้ศักยภาพด้านการสื่อสารและการขนส่ง และ เน้นช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวและปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจมาสู่โลกการค้ายุคใหม่ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามในส่วนของเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ต้องการร่วมเป็นพันธมิตรและจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ยังคงสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทางที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ รวมถึงสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ Thailandpostmart.com 

ซึ่งไปรษณีย์ไทยยินดีที่จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้รวมถึงช่วยพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้า และก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน” กาหลง กล่าว 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.