Thailand Post รับรางวัล “สุดยอดบริการภาครัฐดีเด่น” ประจำปี 2564

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) รับรางวัล “สุดยอดบริการภาครัฐดีเด่น” ประจำปี 2564 ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการช่วยเหลือ “ผู้ป่วยโรคไต”…

Thailand Post รับรางวัล “สุดยอดบริการภาครัฐดีเด่น” ประจำปี 2564

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด คว้ารางวัลบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

Thailand Post

โดยมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข การรับรางวัลตั้งแต่การเป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

อาทิ การจัดเรียงตามระบบ FEFO การพัฒนาระบบการตรวจสอบสถานการณ์จัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอนและสถานการณ์จัดส่งน้ำยา ล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th

Thailand Post
พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำ

พีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เดินหน้าส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยกลุ่มโรคไตวายเรื้อรัง ภายใต้โครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต

เพื่อเยียวยาผลกระทบของอาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากความมุ่งมั่นเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมาอย่างยาวนานนี้ ทำให้ไปรษณีย์ดิสทริบิวชั่นได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ในประเภทพัฒนาการบริการ

Thailand Post

จากผลงาน เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการรับรางวัลตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกำหนดทุกประการ คือ เป็นผลงานที่นำไปใช้แล้วจริง

มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ผลงาน เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการให้บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตให้ผู้ป่วย ได้มีการนำไปใช้แล้วจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality-of-life: QoL) ของผู้ป่วยได้กว่า 30,000 รายในช่วง 1 ปี

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการบริการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง เนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำยาล้างไตเป็นเวชภัณฑ์ที่สำคัญ เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย

ทั้งนี้ จึงได้มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บ และจัดส่งน้ำยาล้างไต ตั้งแต่การจัดเรียงตามระบบ FEFO (First Expire First Out) ซึ่งเวชภัณฑ์ใดที่จะหมดอายุก่อน จะถูกจ่ายออกไปก่อน เพื่อลดความเสียหายจากการที่เวชภัณฑ์หมดอายุ ร่วมด้วยมาตรฐานการจัดเก็บแบบ GSP (Good Storage Practice)

และบริหารแผนจัดส่งแบบ GDP (Good Distribution Practices) ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันยังได้ยึดมั่นในบริการที่มีคุณภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล เป็นสำคัญ จึงทำให้ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นผ่านการตรวจประเมินต่ออายุ และรับรองมาตรฐานจากหลายแห่ง

Thailand Post

ทั้งระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในระบบการจัดเก็บและจัดส่งยา (GSP/GDP) จากบริษัท ยูไอซี เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Quality Mark  หรือ Q Mark)

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไตแบบ Real time เพื่อให้ผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามขั้นตอน และสถานะการจัดส่งน้ำยาล้างไต ผ่านเว็บไซต์ www.thpd.co.th รวมทั้งได้จัดบริการ Call center 0 2831 3704-6

Thailand Post

ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง เพื่อประสานงานกรณีเกิดปัญหา พร้อมเตรียมทีมจัดส่งด่วนไว้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ผู้ป่วยขาดน้ำยาล้างไต ในการนี้ ต้องขอขอบคุณองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) ที่เห็นถึงความสำคัญ และให้ความไว้วางใจ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการให้บริการ

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต เป็นความร่วมมือภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้ป่วยสิทธิบัตรทองทั่วประเทศ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ร่วมดำเนินการกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ตั้งแต่ปี 2554

ซึ่งไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัดได้เริ่มพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่ง น้ำยาล้างไต และเวชภัณฑ์ หลังได้รับการส่งมอบจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่รับบริการกว่า 3 หมื่นรายต่อเดือน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.