Thailand Post ย้ำภารกิจ “ขนส่งหลักของชาติ” มุ่งพัฒนาสู่เทคโพสต์

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ย้ำภารกิจ “ขนส่งหลักของชาติ” มุ่งพัฒนาสู่เทคโพสต์ เดินหน้านโยบาย “ส่งพลังสร้างสัมพันธ์” สะท้อนจุดยืนเพื่อนแท้ร่วมทางคนไทย…

highlight

  • ไปรษณีย์ไทย เดินหน้าขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19 และครบรอบ 138 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย ด้วยแนวคิด “ส่งพลังสร้างสัมพันธ์” รุกใช้ศักยภาพอย่างหลากหลายเพื่อบรรเทาวิกฤต สังคม สาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทย ในช่วงการระบาดของ COVID–19
  • เตรียมยกระดับการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบของ Tech Post หรือการใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในส่วนงานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการรับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งของได้ด้วยตนเอง การพัฒนาบริการคลังสินค้าครบวงจร รวมถึงการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทดแทนการใช้บริการไปรษณีย์แบบดั้งเดิม

Thailand Post ย้ำภารกิจ “ขนส่งหลักของชาติ” มุ่งพัฒนาสู่เทคโพสต์

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 138 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย รวมถึงก้าวสู่ 19 ปีแห่งการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และในฐานะหน่วยงานขนส่ง และสื่อสารของชาติ  ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

ไปรษณีย์ไทยยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศ โดยเน้นย้ำดำเนินงานผ่านแนวคิด “ส่งพลังสร้างสัมพันธ์” ซึ่งเป็นการใช้ศักยภาพแต่ละด้านช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข  และอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ให้เดินหน้าต่อได้

Thailand Post

รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร พันธมิตรทางธุรกิจ และประชาชนในฐานะ เพื่อนแท้ร่วมทาง ด้วยการใช้ศักยภาพสื่อสาร การขนส่ง และการเข้าถึงทุกพื้นที่ รองรับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามบริบทต่าง ๆ ของโลก

โดยในปี 2564 นี้ ไปรษณีย์ไทย เตรียมยกระดับการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบของ Tech Post ซึ่งจะมีการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคประชาชนที่จะมีบริการรับฝากไปรษณีย์อัตโนมัติ (APM) ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการได้ลดระยะเวลารอคอยใช้บริการที่เคาน์เตอร์

Thailand Post

และในยุค Social Distancing การเปิดให้บริการรับฝากทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งธุรกิจ ในภาคอีคอมเมิร์ซกับการพัฒนาบริการคลังสินค้าครบวงจร (THP Fulfilment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์

การยกระดับการขนส่งควบคุมอุณหภูมิผ่านการดำเนินความร่วมมือกับพันธมิตรเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับธุรกิจอาหารสด ผลผลิตทางการเกษตรให้มีความสดใหม่ และรองรับผู้บริโภคในทุกภูมิภาคที่ต้องการสินค้าเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล  

Thailand Post

เช่น เทคโนโลยีทดแทนการใช้บริการไปรษณีย์แบบดั้งเดิมจาก Physical mail ไปสู่ Digital Mail ระบบจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (Total Document Handling : TDH) การพัฒนาแพลตฟอร์ม Fintech ที่ทุกคนจะสามารถจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ทุกรูปแบบ หรือแม้แต่กระทั่งช่องทางการค้า eMarketplace ที่ปลอดภัยและต้นทุนต่ำ เป็นต้น

Thailand Post

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ขับเคลื่อนอีกหลายภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะภาคสังคมและสาธารณสุข ที่มีทั้งโครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้สู้ภัย COVID19 บริการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับบุคคลากรด่านหน้าเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กว่า 250,000 กิโลกรัม

การให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยโรงเรียนการไปรษณีย์ เขตหลักสี่ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง นำมาพักคอยเพื่อรอการนำส่งต่อไปรักษาที่สถานพยาบาล อีกทั้งยังได้ช่วยลดความแออัดในสถานพยาบาลผ่านการเป็นช่องทางจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ให้ถึงบ้านผู้ป่วย

Thailand Post

ซึ่งขณะนี้มียอดการขนส่งยา และเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลไปส่งยังผู้ป่วยถึงบ้านแล้วจำนวนกว่า 600,000 ชิ้น จากโรงพยาบาลกว่า 400 แห่ง พร้อมด้วยโครงการ ไปรษณีย์ reBOX ที่รวบรวมกล่อง/ซองกระดาษไม่ใช้แล้วจากคนไทย เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ส่งให้หน่วยงานสาธารณสุขทั่วไทย ซึ่งขณะนี้ มีจำนวนรวมกว่า 120,000 กิโลกรัม

Thailand Post

สำหรับในด้านเศรษฐกิจ มีการออกมาตรการเพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการลดภาระต้นทุนการจัดส่งสินค้าด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าจัดส่งแบบ EMS หรือ เปิดให้บริการแบบ Pickup service รับฝากสิ่งของโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้าน

รวมถึงสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบด้านยอดขายในช่วง COVID-19 ไปรษณีย์ไทยก็ได้มีการเปิดพื้นที่บนเว็บไซต์ Thailandpostmart เป็นช่องทางออนไลน์ในการช่วยจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

Thailand Post

อีกทั้งสนับสนุนการจำหน่าย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกร ซึ่งระบายผลผลิตไปแล้วกว่า 10,817 ตัน ในพื้นที่ 25 จังหวัด สามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยเป็นผลผลิตที่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภค

เช่น ลำไยอีดอ จ.ลำพูน  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านวังทับไทร จ.พิจิตร ทุเรียนภูเขาไฟ จ.ศรีษะเกษ และล่าสุดกับการช่วยจำหน่ายและขนส่งมังคุดให้ชาวสวนในพื้นที่ภาคใต้  

ก้าวสู่ปีที่ 19 ไปรษณีย์ไทย พร้อมร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ยกระดับการให้บริการที่ครอบคลุมตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ นำเทคโนโลยีบูรณาการในการดำเนินงาน เพื่อเข้าใจ เข้าถึง และเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าทุกคน และยังคงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งพลังความห่วงใย ช่วยคนไทยให้รอดในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.