Thailand Post ส่งมอบชุด reBOX ให้ รร. ตชด. บ้านห้วยหมากหล่ำ

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) ส่งความสุขรับปีใหม่มอบชุดโต๊ะเก้าอี้รักษ์โลก reBOX ให้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย บ้านห้วยหมากหล่ำ…

highlight

  • ไปรษณีย์ไทย ส่งมอบยิ้มให้เด็ก ๆ โรงเรียนตชด.ห้วยหมากหล่ำ ผ่านกิจกรรม “ส่งสุข reBOX 2564” พร้อมจับมือ 9 พันธมิตร เนรมิตพื้นที่โรงเรียนน่าอยู่

Thailand Post ส่งมอบชุด reBOX ให้ รร. ตชด. บ้านห้วยหมากหล่ำ

สำเริง ชื่นศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2 สายงานปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซอง เป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ที่ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนลูกค้า ประชาชนรวบรวมกล่อง/ซองที่ไม่ใช้แล้วไปให้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

และจุดรับตามหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนไทย โดยไปรษณีย์ไทยได้รับกล่อง/ ซองไม่ใช้แล้วรวมกว่า 71,200 กิโลกรัม ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยเมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

Thailand Post
สำเริง ชื่นศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ด้านปฏิบัติการภูมิภาค 2 สายงานปฏิบัติการ) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

พบว่า หากนำกล่อง และซองเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใหม่จะช่วยลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 1,207 ต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 284,000 กิโลวัตต์ ลดคาร์บอนฟุตปริ้นต์ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์และเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนได้ 48,280 กิโลกรัม

สามารถลดการใช้น้ำมันที่เกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อีกถึง 26,980 แกลลอน นอกจากนี้ยังสามารถลดการใช้น้ำได้ 497,000 แกลลอน โดยแคมเปญ ไปรษณีย์ reBOX เป็นโครงการต้นแบบที่ไปรษณีย์ไทยจะยึดถือเป็นแนวทางสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

Thailand Post

พร้อมต่อยอดไปสู่กับกิจกรรมอื่น ๆ ตามแนวคิด Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคตต่อไปทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ส่งต่อกล่อง/ซองจากคนไทยให้ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) แปรรูปเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ซึ่งขณะนี้ชุดโต๊ะ เก้าอี้ ผลิตเสร็จแล้วพร้อมส่งมอบให้กับเด็ก ๆ

Thailand Post

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ โดยไปรษณีย์ไทยจะขนส่งชุดโต๊ะเก้าอี้ไปมอบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 16 แห่ง เพื่อกระจายต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย นำร่องจัดกิจกรรม ส่งสุข reBOX 2564 ส่งมอบชุดโต๊ะ เก้าอี้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) จ.อุดรธานี เป็นแห่งแรก

นอกจากการส่งต่อของขวัญทางด้านการศึกษาแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังได้นำหน่วยงานพันธมิตร และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มาร่วมสนับสนุนงานพัฒนาพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) อาทิ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 ร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อม

Thailand Post

และภูมิทัศน์ของโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมพัฒนาสร้างห้องน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พัฒนาสื่อการสอนสำหรับนักเรียน ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืด จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลา และให้ความรู้ในการทำธนาคารปลา

เพื่อให้มีโรงเรียน และชุมชนมีปลาบริโภคตลอดทั้งปี เกษตรจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการปลูกพืชผักสวนครัว และให้ความรู้ในการขยายพันธุ์ และเก็บเมล็ดพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี จัดสรรน้ำ ปรับปรุงแก้ไข และบำรุงรักษาคุณภาพของน้ำ โดยมีการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 สนับสนุนด้านคุณภาพน้ำดื่ม ธนาคารไทยเครดิต

Thailand Post

เพื่อรายย่อย ร่วมสนับสนุนของบริจาคให้โรงเรียน และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สนับสนุนระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร หอพักครู ห้องน้ำ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทย (บ้านห้วยหมากหล่ำ) เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งด้านสภาพแวดล้อม

Thailand Post

และสื่อการเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน และนอกห้องเรียน พร้อมเป็นการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกล นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษา เทคโนโลยี การส่งเสริมอาชีพ

รวมถึงในด้านสาธารณูปโภค ส่งต่อความพร้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อเติมเต็มให้โรงเรียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยอาคารเรียนจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี 2564

Thailand Post

อนึ่ง ไปรษณีย์ไทยยังได้เตรียมกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุข และของขวัญให้คนไทยในทุกพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 หลากหลายรูปแบบ อาทิ การช่วยขน ช่วยขายสินค้าเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย – รายได้ พร้อมสนับสนุนให้คนไทยสามารถเลือกซื้อของดีได้จากผู้ผลิตทั่วประเทศ

การอำนวยความสะดวกในด้านการขนส่งและการสื่อสารด้วยมาตรฐานที่มีความรวดเร็วปลอดภัย เข้าถึงทุกพื้นที่โดยไม่มีวันหยุด รวมถึงการเพิ่มระบบเทคโนโลยี และดิจิทัลในด้านงานบริการ เพื่อตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์ ในฐานะเพื่อนแท้ของคนไทยอย่างแท้จริง 

Thailand Post

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.