Thailand Post คุมเข้มมาตรการรับมือ “โควิด-19” ระลอกใหม่ทุกพื้นที่บริการ

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) คุมเข้มมาตรการรับมือ “โควิด-19” ระลอกใหม่ย้ำเดินหน้าให้บริการทุกพื้นที่ด้วยความปลอดภัย 100%…

Thailand Post คุมเข้มมาตรการรับมือ “โควิด19” ระลอกใหม่ทุกพื้นที่บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ย้ำมาตรการความปลอดภัย หลังพบการระบาดของโรคโควิด – 19 เพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยเพิ่มความถี่การทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ทุก 20 นาที พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

พร้อมด้วยบริการรับ-ส่งสิ่งของ และพัสดุในประเทศ ณ ที่อยู่ของลูกค้า ผ่านบุรุษไปรษณีย์ และรถยนต์ที่ให้บริการรับฝากสิ่งของ รวมถึงได้มีการเน้นย้ำการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ในขณะนี้ ไปรษณีย์ขอแจ้งให้ทราบว่ายังคงมีการให้บริการตามปกติ

Thailand Post
กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระจายตัวเพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ไทยเล็งเห็นว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการให้บริการด้านการขนส่ง

และโลจิสติกส์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยล่าสุดได้กำชับให้หน่วยงานภายใน เช่น ที่ทำการไปรษณีย์ ศูนย์คัดแยกพัสดุ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการติดตาม ป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างรัดกุมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างสูงสุด ผ่านแนวทางที่สำคัญดังนี้

Thailand Post

 

  • ด้านการให้บริการลูกค้า จัดให้มีบริการเจลทำความสะอาดมือสำหรับผู้ใช้บริการทุกที่ทำการไปรษณีย์

 

  • ด้านที่ทำการไปรษณีย์ ยกระดับมาตรการด้านชีวอนามัยโดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิทุกที่ทำการฯ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุก 20 นาทีของที่ทำการฯ  รวมถึงร้านไปรษณีย์ และเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศทุกแห่ง โดยเฉพาะจุดที่ให้บริการลูกค้า อาทิ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการ และยังคงดำเนินงานตามมาตรการเว้นระยะห่าง หรือ Social Distancing โดยเฉพาะในจุดนั่งพัก และพื้นที่เพื่อรอการให้บริการ

Thailand Post

  • ด้านบุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือทุกครั้งหลังมีการสัมผัสกับจดหมาย พัสดุ และการออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการระบาด โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์ ไปรษณีย์ไทยได้แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย อีกทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ ให้มีการสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการหนึ่งอาการใดให้รีบพบแพทย์และรายงานอาการโดยไม่มีการปกปิดทันที

Thailand Post

  • ด้านศูนย์ไปรษณีย์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสิ่งของฝากส่งผ่านทางไปรษณีย์ขาเข้าที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและต่างประเทศทุกชิ้น ในศูนย์ไปรษณีย์ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ ซึ่งถือเป็นศูนย์ไปรษณีย์หลักในการคัดแยกไปรษณียภัณฑ์ก่อนกระจายส่งพัสดุไปยังประชาชน

Thailand Post

  • บริการฝากส่งสิ่งของนอกสถานที่ (Pick up service) ซึ่งเป็นบริการรับ-ส่งสิ่งของ และพัสดุในประเทศแบบไม่จำกัดจำนวนชิ้น ณ ที่อยู่ของลูกค้า ผ่านบุรุษไปรษณีย์ในพื้นที่ และรถยนต์ที่ให้บริการรับฝากสิ่งของ ที่มีสัญลักษณ์ Pick Up Service เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการอยู่บ้านลดการแพร่เชื้อ

Thailand Post

 “สำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพิ่มเติม ในขณะนี้ ไปรษณีย์ขอชี้แจงให้ทราบว่า ยังคงมีการให้บริการตามปกติภายใต้การดำเนินงาน และมาตรฐานด้านชีวอนามัยที่เป็นไปอย่างรัดกุม เพื่อให้ประสิทธิภาพความพึงพอใจ และความปลอดภัยเกิดขึ้นควบคู่กัน

ซึ่งในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปจะมีการปรับเวลาทำการทุก ปณ.เป็นเวลา 09.00-16.00 น. มีการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็น 2 เวรสลับกันทำงานคนละวันหรือสัปดาห์ พร้อมกำหนดมาตรการตรวจคุมเข้มผู้ใช้บริการและมาตรการในการป้องกัน โควิด-19 ตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์รุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงจะกำหนดแนวทางวิธีการใหม่ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือรัฐบาลกำหนดอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการและประชาชนยังคงมั่นใจได้ว่าสิ่งของ และพัสดุทุกชิ้นจะถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย และในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด และทุกส่วนงานในการให้บริการของไปรษณีย์มีความปลอดภัย 100%กาหลง กล่าวสรุป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.