ThailandPost เปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564”

ไปรษณีย์ไทย (ThailandPost) เปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564”เตรียมแปลงร่างกล่องพัสดุและซองกระดาษ เป็นอุปกรณ์การเรียนสู่น้องๆ รร.ตชด.

highlight

  • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” รวบรวมกล่องพัสดุทุกประเภท และซองกระดาษที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นอุปกรณ์การเรียนเพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหากล่องพัสดุล้นเมืองในช่วงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และเป็นการนำร่องให้มีการยกระดับกล่องพัสดุให้มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบไปรษณีย์ใกล้บ้านที่เป็นจุดรับรวบรวมได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563
ThailandPost
Beautiful smart Asian young entrepreneur business woman owner of SME checking product on stock scan qr code working at home. Small business owner at home office concept.

ThailandPost เปิดตัวโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564″

ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและเศรษฐกิจดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการส่งสิ่งของและปริมาณกล่องพัสดุ รวมทั้งซองกระดาษเพิ่มสูงขึ้น

โดยในแต่ละปีจะมีปริมาณสิ่งของที่ฝากส่งผ่านไปรษณีย์ไทย รวมถึงผู้ขนส่งต่างๆ รวมกว่า 800 ล้านชิ้น/ ปี ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านการสื่อสาร และการขนส่งของชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการกล่องพัสดุและซองกระดาษใช้แล้วที่จะกลายเป็นขยะ

ThailandPost
ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จึงได้มุ่งเน้นรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการนำกล่องพัสดุและซองกระดาษที่ยังแข็งแรง สภาพดี กลับมา ใช้ซ้ำ รวมถึงการนำไปต่อยอดในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เป็นการจัดการกับของเสีย

หรือขยะจากสินค้าหลังจากการบริโภค เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิธีการนำสินค้าที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกเป็นการพัฒนาเศรฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ThailandPost
Moving home. Cardboard boxes on the floor

โครงการ ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 เป็นความร่วมมือระหว่างไปรษณีย์ไทย และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อนำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้เข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา

พร้อมส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ผู้ที่ใช้บริการส่งสิ่งของกับไปรษณีย์ไทย รวมถึงผู้ขนส่งอื่น ๆ ให้นำกล่องพัสดุ และซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาให้ที่ไปรษณีย์ไทย

เพื่อรวบรวมและส่งเข้ากระบวนการรีไซเคิล สำหรับผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถตรวจสอบไปรษณีย์ใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม-31 ตุลาคม 2563

ThailandPost

“ปัจจุบันรูปแบบการกำจัดขยะประเภทกล่องหรือซองกระดาษ ถือว่ายังไม่ได้มีแนวทางที่ตายตัว ซึ่งส่วนใหญ่มักจะทำเพียงการนำมากลับมาใช้ซ้ำ โดยเฉพาะกล่องไปรษณีย์ที่มีความแข็งแรงสูง และสามารถกลับอีกด้านหนึ่งออกมาใช้ได้ หรือนำไปเข้าสู่กระบวนการย่อยนำมาทำเป็นกระดาษรีไซเคิลใช้อีกครั้ง 

อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 เป็นโครงการหนึ่งในการนำสิ่งของที่ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ ไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเป็นการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบสังคม

ที่มีเป้าหมายมากไปกว่าการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ แต่ตั้งเป้าหมายสุดท้ายปลายทางเพื่อสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ก่อกิจ กล่าว

ThailandPost

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.