true คว้ารางวัลความยั่งยืน ระดับ Gold Class 2021 จาก S&P Global

ทรู (true) กับอีกหนึ่งรางวัลความยั่งยืน ระดับ Gold Class 2021 จาก S&P Global ผงาดองค์กรไทย ติดอันดับหนึ่งสูงสุดของโลกในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม…

highlight

  • กลุ่มทรูรับรางวัลความยั่งยืนโลกระดับ Gold Class 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ที่ได้รับการเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021 จัดโดย S&P Global ซึ่งกลุ่มทรู เป็นองค์กรไทยที่ติดอันดับ 1 สูงสุดของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม ตอกย้ำความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กร ครอบคลุม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s : Heart Health Home จนเป็นที่ยอมรับทั้งด้านผลประกอบการ การนำนวัตกรรมดิจิทัลมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

true คว้ารางวัลความยั่งยืน ระดับ Gold Class 2021 จาก S&P Global

ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้ง ที่กลุ่มทรู ได้รับการพิจารณาจากองค์กรระดับโลกด้านความยั่งยืนอย่าง S&P Global มอบรางวัลความยั่งยืน Gold Class 2021 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

โดยกลุ่มทรู เป็นองค์กรไทยที่ติดอันดับ 1 สูงสุดของโลก ในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม อันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มทรูภายใต้กรอบ 3 Hs : Heart Health Home ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

คำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้า และบริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในยุคนิวนอร์มัล อาทิ การเชื่อมต่อเครือข่าย 5G การส่งมอบหุ่นยนต์ ทรู 5G เทมิ  

true
ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

เพื่อสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วยและผู้มาติดต่อในโรงพยาบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยนำแพลตฟอร์ม VLEARN และห้องเรียนเสมือนจริง VROOM ภายใต้ ทรู Virtual World ให้ครู และนักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มทรู เติบโตอย่างมั่นคง พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน การได้รับรางวัลครั้งนี้ จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนในองค์กรเดินหน้าทุ่มเทปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

true

ทั้งนี้ รางวัลความยั่งยืนระดับสูงสุด Gold Class 2021 เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ใช้ประเมินผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งได้รับการบันทึก และเผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2021

โดย S&P Global ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการเงิน และการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่ได้ประเมินองค์กรทั้งสิ้น 7,032 บริษัทใน 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการที่กลุ่มทรู เป็นที่ยอมรับในเวทีความยั่งยืนระดับสากล

โดยได้คะแนนสูงสุดที่ 1 ของโลก 3 ปีซ้อน (2018-2020) จากการอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  ประเภทตลาดเกิดใหม่ ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และคงสถานะสมาชิกติดต่อกันเป็นปีที่ 4 (2017-2020)

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.