ABeam แนะธุรกิจสู้ความผันผวนจาก โควิด-19 ด้วยวิธี Remote Working Culture

เอบีม (ABeam) แนะสู้ความผันผวนยุคโควิด-19 ทบทวนรูปแบบการทำงานสู่ Remote Working Culture เพื่อการทำงานได้มีประสิทธิผลมากกว่าเดิม…

ABeam แนะธุรกิจสู้ความผันผวนจาก โควิด19 ด้วยวิธี Remote Working Culture

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในแต่ละวันได้ติดตามรายงานอัตราการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ตระหนักรู้ว่าบริษัทต่าง ๆ ควรหันกลับมาทบทวนรูปแบบการทำงาน เน้นปรับกระบวนการและวิธีการทำงานให้ตอบโจทย์เป้าหมายในองค์กรของตน

เพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญ 3 ประการ ในการบรรลุการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน

ได้แก่ 1.การพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานจากระยะไกล, 2.การใช้ประโยชน์จากกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และ 3. การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มั่นคง และโครงสร้างพื้นฐานระยะไกลที่แข็งแกร่ง

ABeam
อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

วัฒนธรรมการทำงานจากระยะไกลเริ่มต้นจากจุดยืนของบริษัท ที่กำหนดนโยบายการทำงานจากระยะไกล ว่าควรจะเป็นมาตรการชั่วคราวหรือถาวร การทำงานจากระยะไกลเป็นทักษะที่ต้องใส่ใจเรียนรู้และกล้าที่จะลงทุน การประกาศมาตรการชั่วคราวทำให้พนักงานไม่พบแรงจูงใจในการปรับทัศนคติในการทำงานดังกล่าว

ทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลง ในทางกลับกัน บริษัทที่มีแผนระยะยาวที่สนับสนุนให้ทำงานจากทางไกลเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวันโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ของโควิด-19 จะได้รับแรงจูงใจและความมั่นคงทางจิตใจในแง่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการทำงานได้โดยตรง

การสำรวจของ เอบีม พบว่านโยบายการทำงานระยะไกลแบบถาวรช่วยเพิ่มอารมณ์ในการทำงานของพนักงาน โดย 50% ของพนักงานจะรู้สึกว่าทำงานได้มีประสิทธิผลมากกว่าเดิม อีก 32% รู้สึกว่ามีประสิทธิผลในระดับเดียวกัน และมีเพียง 18% เท่านั้นที่รู้สึกว่าการทำงานมีประสิทธิผลน้อยลง ในด้านสุขภาพของพนักงาน

ABeam

จากเดิมมีเพียง 50% ที่กินอิ่มนอนหลับ แต่ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 78% และ 80% ตามลำดับ ซึ่งรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานนั้นสามารถสรุปได้ดังนี้คือ ตามความต้องการของผู้ตอบคำถามในระหว่างการสำรวจ ในแง่ของผลิตผลที่ดีที่สุด คือทำงานทางไกล 2 ถึง 3 วัน และส่วนที่เหลือให้ทำในสำนักงาน

ซึ่งสามารถใช้โควตาตามต้องการ (Floating quotas) โดยมีกระบวนการและระบบที่เหมาะสมรองรับรูปแบบการทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือที่ช่วยรังสรรค์วัฒนธรรมการทำงานจากระยะไกลให้แข็งแกร่งและยั่งยืนขึ้น บริษัทที่ประสบผลสำเร็จ และมีผลิตภาพสูง ต่างได้ขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทัล

โดยไม่หยุดยั้ง และเพิกเฉยที่จะดำเนินการต่อสู้เพียงเพื่อการอยู่รอด แต่สร้างจากประสบการณ์ที่ได้รวบรวมช่วงล็อคดาวน์ และมองหาจุดที่ต้องเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง และมุ่งสู่วิถีการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่ม ลดปริมาณงาน และการทำงานซ้ำซ้อนแบบระบบข้าราชการลง

แต่ละขั้นตอนอาจลดเวลาต่อการทำธุรกรรมได้เพียงไม่กี่นาที แต่การเพิ่มจำนวนการทำธุรกรรมเล็ก ๆ แต่หลาย ๆ ประเภท จะช่วยสะสมการลดทอนเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการแสดง สัญญาณที่ชัดเจนของผลตอบแทนจากการลงทุน

ขณะที่ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการทำงานจากระยะไกล เป็นพื้นฐานเทคนิคที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการขับเคลื่อนสองเรื่อง กล่าวคือ ในปี 2563 ไม่ใช่ปีที่มีเพียงโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังเป็นปีที่การระบาดด้านภัยคุกคามไซเบอร์

มีเครื่องเดสก์ท้อปที่อยู่ระยะไกลจำนวนมากที่ไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% (ที่มา: Channel Futures) ส่งผลให้เกิดการโจมตีโดยการคาดเดาชื่อ และรหัสผ่าน หรือ bruteforce attack สูงขึ้น 400% เฉพาะในเดือนมีนาคมฃ

และเมษายนที่ผ่านมา (ที่มา: Catalin Cimpanu จาก ZDNet) ส่วนของ สแกมอีเมล หรืออีเมลหลอกลวง ที่สัมพันธ์กับโควิด-19 ได้เพิ่มขึ้น 667% ในเดือนมีนาคม 2563 (ที่มา: Barracuda Networks)

ABeam

บริษัทเกือบทั้งหมด ได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามในสำนักงานที่มีข้อจำกัดในเชิงกายภาพด้านสถานที่ตั้ง และยังต้องยกระดับไปยังผู้ใช้แต่ละราย ที่ทำงานจากสถานที่ทางเลือกอื่น ๆ เอบีม ได้ช่วยวิเคราะห์หาส่วนที่จะต้องลงทุนด้านความปลอดภัยร่วมกับธุรกิจนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด

และเน้นการสร้างความตระหนักรู้กับพนักงาน บริการที่เป็นที่ต้องการจำนวนมากที่มายังABeam จะเน้นอยู่ที่การสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยง และการทำงานเชิงรุกเมื่ออยู่นอกสำนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงด้านไซเบอร์  

ผลกระทบจากโรคระบาด จะส่งผลต่อเนื่องอีกนานถึงปี 2564 ก่อนที่สถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ องค์กรธุรกิจควรจะประเมินการณ์ใหม่ในการเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่จะทำงานจากระยะไกล และนำมาใช้เช่นเดียวกับบริษัทอีกจำนวนมาก ที่มีรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิผลในการทำงาน ควบคู่กับความยืดหยุ่นที่ขานรับกับความไม่แน่นอนใด ๆ ในอนาคต เพื่อรองรับการทำงานที่ต่อเนื่องของธุรกิจ” ฮาระ กล่าวสรุป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.