ABeam หนุนธุรกิจไทย นำ อีเอสจี เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนยาวนาน

ABeam

เอบีม คอนซัลติ้ง (ABeam) เดินหน้าหนุนธุรกิจไทย นำ “การจัดการดิจิทัลอีเอสจี” (Digital ESG Management) เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนยาวนาน…

ABeam หนุนธุรกิจไทย นำ ESG เสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนยาวนาน

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ณ สภาวะปัจจุบันที่ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ได้รับความสนใจมากขึ้น 

จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทจะนำแนวความคิด ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ โดยมีทีมผู้บริหารที่มีความคิดเชิงระบบ และมุ่งมั่นที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งการที่มูลค่าของบริษัทเทสล่าแซงโตโยต้าถึงหกแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible assets) กำลังมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible assets) ข้อมูลจากนิตยสาร สแตรททิจิกไฟแนนซ์ เมื่อปี 2560 แสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนเป็น 87:13 โดยอีเอสจีเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมูลค่าทางธุรกิจด้วย

ABeam
อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)

อีเอสจี มีหลักสำคัญสามประการที่วัดความยั่งยืน และผลกระทบทางสังคมของการลงทุนโดยบริษัท หรือธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าบริษัทที่มีมาตรฐานอีเอสจีสูงสามารถดำเนินผลทางธุรกิจได้ดีกว่า ทั้งในด้านยอดขาย อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (return on equity) เป็นต้น

งานวิจัยยังแสดงให้เห็นอีกว่า การนำอีเอสจีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ ทำให้ธุรกิจมีรายได้เติบโต ขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุน และลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และกฎข้อบังคับ อีกทั้งยัง เพิ่มผลิตภาพของพนักงาน และมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าในการลงทุน  

ABeam

ตามที่ Global Sustainable Investment Review ได้ระบุไว้ว่า การลงทุนที่มุ่งเน้นด้านอีเอสจีเพิ่มขึ้นสูงถึง 68% เมื่อเทียบระหว่างปี 2557 ถึง 2561 บ่งชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ของความสนใจด้านอีเอสจีที่เพิ่มมากขึ้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้แนวคิดของอีเอสจีจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป แต่เพราะการเชื่อมโยงอีเอสจีกับผลลัพธ์ที่จับต้องได้ 

มักจะทำได้ยาก ทำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของอีเอสจีได้อย่างเต็มที่ หลาย ๆ บริษัทยังพบอีกว่าการวัดผลลัพธ์ของอีเอสจีเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก เนื่องจากขาดระบบที่น่าเชื่อถือในการช่วยรวบรวม แสดงจำนวน รวมถึงการประเมินข้อมูลอีเอสจีที่กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ 

“แนวคิดอีเอสจี เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทในระยะยาว แต่ละส่วนของอีเอสจีนั้นสำคัญยิ่งต่อธุรกิจและควรเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมถึงการตัดสินใจของผู้บริหาร กลยุทธ์ และแผนธุรกิจอีกด้วย” ฮาระ กล่าว

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว เอบีม ได้เปิดตัวแพลทฟอร์ม การจัดการดิจิทัลอีเอสจี (Digital ESG Management) ซึ่งเป็นดิจิทัลโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ โดยครอบคลุมทั้งการติดตาม และตรวจสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล แสดงจำนวนการวิเคราะห์และทำให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของอีเอสจี

ABeam

กลายเป็นเรื่องที่จับต้อง และวัดผลได้ เพื่อให้ทีมบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถวางแผนธุรกิจได้แม่นยำ และชัดเจนยิ่งขึ้น บริการดิจิทัลอีเอสจีนี้เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีองค์ประกอบสามส่วน คือ การเชื่อมโยงข้อมูลอีเอสจี (Data Connection) การจัดเก็บข้อมูลที่อยู่กระจัดการจายทั่วทั้งบริษัทมาไว้ในที่เดียวกัน

อย่างสม่ำเสมอ การวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลอีเอสจี และผลลัพธ์ทางการเงิน โดยนำฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมมาหาความเชื่อมโยงของเหตุ และผล รวมถึง ค็อกพิท (Cockpit) ที่เสนอการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในรูปแบบภาพ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และเข้าใจ

จากประสบการณ์ของเราที่ประเทศญี่ปุ่น แพลทฟอร์มดิจิทัลอีเอสจี ช่วยนำแนวคิดทางอีเอสจีมารวมกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมาวิเคราะห์เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและตัดสินใจการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ผลวิจัยยังพบว่าการเพิ่มการลงทุนตามแนวคิดอีเอสจีขึ้น 10% 

เช่น การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญา สามารถส่งผลให้มูลค่าธุรกิจโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น 13.8การมีระบบที่ติดตามและตรวจสอบข้อมูลตามแนวคิดอีเอสจีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรักษาความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ และการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรในระยะยาวได้อีกด้วย 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.