AIS ผนึก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล นำร่องทดสอบแอปฯ StarBooster

AIS

เอไอเอส (AIS) ผนึก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลเฟ้นหาคลื่นลูกใหม่ในวงการบันเทิง นำร่องทดสอบแอปฯ StarBooster…

AIS ผนึก นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล นำร่องทดสอบแอปฯ StarBooster

อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายงานขับเคลื่อนนวัตกรรม และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาโซลูชัน และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลให้กับวงการบันเทิงไทย

AIS

เพื่อส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากรคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรเอไอเอส ได้มีความเชี่ยวชาญในสายงานทางนิเทศศาสตร์ยุคดิจิทัล สามารถร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคและสถานการณ์ของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยมีโครงการนำร่อง คือ ทดลอง ทดสอบ แพลตฟอร์ม StarBoosterนรูปแบบการสนับสนุนศิลปิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเฟ้นหาศิลปินคลื่นลูกใหม่ ที่เปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์คอนเทนต์ทุกวงการปลดปล่อยพลังความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่

AIS

ทั้งยังได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงได้รับโอกาสร่วมงานในฐานะนักแสดงให้กับทาง AIS PLAYs Original Series อีกด้วย อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กไทย

พร้อมยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย โดยเฉพาะ Local VDO Platform ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการนำเทคโนโลยี และบริการดิจิทัลยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

AIS

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.