AIS ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 ช่วยรัฐฟื้นฟูเศรษฐกิจ

AIS

เอไอเอส (AIS) ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 พร้อมให้ภาครัฐนำเงินไปสนับสนุน และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย…

AIS ชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 ช่วยรัฐฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

AIS
สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895-905 MHz / 940-950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท

นำเงินไปชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 5 เป็นเงินจำนวน 23,269,290,000 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำส่งหนังสือค้ำประกันใหม่ ให้ตรงกับจำนวนเงินประมูลที่เหลือ งวดที่ 610 เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน

ในการนำไปสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โดยมี 5G เป็นเครือข่ายที่เพิ่มขีดความสามารถ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศได้อย่างยั่งยื

AIS

 

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.