AIS กวาด 2 รางวัล สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกจาก MIKE Award 2021 2 ปีซ้อน

AIS

เอไอเอส (AIS) คว้า 2 รางวัล สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก จาก MIKE Award 2021 2 ปีซ้อน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ด้าน Digital Life Service Provider…

AIS กวาด 2 รางวัล สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมชั้นนำระดับโลกจาก MIKE Award 2021 2 ปีซ้อน

นวัตกรรมนับว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กรอย่าง เอไอเอส มาโดยตลอด ที่ผ่านมา เอไอเอส จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือและการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้พนักงานสามารถเข้าถึงทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจนนำมาสู่การพัฒนาตัวเองให้มีขีดความสามารถ

เพื่อให้ทุกคนขององค์กรเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเป้าหมายการเป็น Digital Life Service Provider ร่วมกัน ทำให้วันนี้ เอไอเอส ได้รับรางวัล MIKE Award 2021 จากหน่วยงานชั้นนำระดับโลกอย่าง International Global MIKE Study Group หรือ GMSG

ซึ่งได้มีการจัดอันดับองค์กรชั้นนำทั่วโลก ในด้านการจัดการองค์ความรู้ และนวัตกรรม โดย เอไอเอส เป็นองค์กรด้านเทเลคอมของไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับถึง 2 รางวัลคือ Winners of the Global MIKE Award 2021 2 ปีซ้อน และรางวัล MIKE Thailand Gold Award 2021

AIS
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส และกลุ่มอินทัช

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท เอไอเอส และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า เป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างมากที่สามารถคว้ารางวัล MIKE Award 2021 มาได้ถึง 2 รางวัลในปีนี้

คือ Winners of the Global MIKE Award 2021 และ MIKE Thailand Gold Award 2021 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาว เอไอเอส ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมดิจิทัลให้กับคนไทยได้สัมผัส ที่เกิดจากการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจนพร้อมการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ สามารถปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ทุกรูปแบบ

โดยหนึ่งสิ่งที่เราเชื่อเสมอถึงการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าคือ บุคลากร ที่ถือว่าหัวใจสำคัญที่จะสร้างการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรได้ ทำให้ที่ เอไอเอส ได้สร้างเครื่องมือสำหรับพนักงานทุกระดับในการเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงทักษะองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ทั้งจากใน และต่างประเทศบนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่าง LearnDi ของ เอไอเอส อะคาเดมี่ ซึ่งจะช่วยทำให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อตัวเองในการทำงาน และนำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อองค์กร และสังคมต่อไป

AIS

สำหรับรางวัล MIKE Award 2021 เป็นรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่มีส่งเสริมพนักงาน ด้านนวัตกรรม และมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ที่จัดมาอย่างยาวนาน โดย International Global MIKE Study Group หรือ GMSG 

ร่วมกับ Hong Kong Polytechnic University และในปีนี้ เอไอเอส ได้รับรางวัล MIKE Thailand Gold Award 2021 ในด้าน Most Innovative Knowledge Enterprise ซึ่ง เอไอเอส เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลในระดับ Gold 

AIS

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการมอบรางวัลระดับประเทศ ทำให้มีสิทธิ์ในการนำเสนอรางวัลระดับโลกอย่าง Winners of the Global MIKE Award ที่ เอไอเอส สามารถคว้ามาครองได้สำเร็จเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

โดยรางวัล MIKE Thailand Gold Award และ Winners of the Global MIKE Award มีเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 2 หมวด ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ดังนี้ หมวด 1 การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้า และบริการอยู่เสมอ รวมทั้งพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีความคิดสร้างสรรค์ โดยพิจารณาร่วมกัน 8 องค์ประกอบหลักคือ

  • การบริหารจัดการนวัตกรรม และองค์ความรู้ในองค์กรที่ดี เสริมพลังให้พนักงานเพิ่มความรู้เพื่อนวัตกรรม โดยนำความรู้ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด
  • การพัฒนาเครือข่ายภายใน และภายนอก และการเชื่อมต่อการแบ่งปันความรู้
  • การวางกลยุทธ์วิสัยทัศน์ และความเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง
  • การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นนวัตกรรม
  • การลงทุน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ / บริการ / โซลูชันที่อิงความรู้เพิ่มมูลค่า
  • การบังคับใช้การปฏิบัติความรู้ และระบบสำหรับการ สร้างความรู้
  • การใช้พื้นที่สร้างสรรค์ และเสมือนจริงเพื่อสร้างมูลค่า ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การสร้างความคาดหวัง / ความต้องการ / ประสบการณ์ของลูกค้า และผู้ใช้

หมวดที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ทั้งการพัฒนาสินค้าและบริการ หรือสร้างธุรกิจใหม่อยู่เสมอ มีผลประกอบการ รายได้ และยอดขายดี สามารถชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ มีรางวัลสะท้อนความสำเร็จของการทำงาน

AIS

“เกณฑ์ในการพิจารณารางวัลในมิติต่าง ๆ เป็นเครื่องยืนยันว่า แนวทางการทำงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ เอไอเอส ที่ถือปฏิบัติมาได้มาถูกทางและเป็นที่ยอมรับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป้าหมายของ เอไอเอส คือการทำให้พนักงานรวมถึงบุคลากรของเรากว่า 12,000 คน มีความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ

พร้อมทำงานเพื่อยกระดับองค์กรสู่การเป็น Cognitive Telco หรือ องค์กรอัจฉริยะ ที่พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มไปอีกขั้นให้สามารถตอบสนองความต้องการ (Interact) ของผู้ใช้บริการได้ในเชิงลึกถึงระดับที่สามารถออกแบบบริการเพื่อลูกค้าแต่ละท่าน (personalization) อย่างทันต่อความต้องการในทุกเวลา (real time) ทั้งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย จากโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่มั่นคงของประเทศ” กานติมา กล่าว

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.