Aruba ตั้งเป้าช่วยองค์กรทำ Transformation จาก Edge ถึง Cloud บน Azure

0
177
aruba

อรูบ้า (aruba) ช่วยเร่งความเร็วการทำ Digital Transformation จาก Edge ถึง Cloud บน Microsoft Azure ให้การเชื่อมต่อ IoT ง่ายดายยิ่งขึ้น…

aruba ตั้งเป้าช่วยองค์กรทำ Transformation จาก Edge ถึง Cloud บน Azure

อรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE) และ Microsoft ได้ร่วมกันประกาศสองโซลูชั่นใหม่ที่จะทำให้องค์กรธุรกิจสามารถเร่งการทำ Digital Transformation จาก Edge ถึง Cloud ได้ด้วยการเสริมความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่าง อรูบ้า ESP (Edge Services Platform)

และ Microsoft Azure ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น โดยโซลูชั่นแรกที่ถูกประกาศเปิดตัวในงาน Microsoft Ignite 2021 คือ อรูบ้า IoT Transport for Azure ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้อุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อมายัง อรูบ้า Access Point (AP) และ Controller สามารถทำการสื่อสารรับส่งข้อมูลแบบ 2 ทิศทาง

ร่วมกับ อรูบ้า IoT Hub ได้ นอกจากนี้ อรูบ้า ยังได้ประกาศเปิดตัว อรูบ้า Central Cloud Management Platform ซึ่งทำงานอยู่บน Azure ทำให้โซลูชั่นระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการผ่าน Cloud สำหรับองค์กรธุรกิจของ อรูบ้า ที่ทำการบริหารจัดการอุปกรณ์มากกว่า 1 ล้านชิ้นอยู่แล้วนั้นสามารถใช้งานได้จาก Azure

aruba

เส้นทางด่วนรับส่งข้อมูลสำหรับข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT โดยเฉพาะ

อุปกรณ์ IoT ถือว่าเป็นหู และตาให้กับทุก ๆ ระบบโครงสร้างอัฉริยะ (Smart Facility) โดยเมื่ออุปกรณ์เหล่านี้ทำงานเชื่อมต่อกับระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบ CloudNative ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง ข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านี้จะยิ่งทวีมูลค่าสูงมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นมีความสามารถที่จะตอบสนองต่อธุรกิจ และระบบแอปพลิเคชั่นใด ๆ ที่ใช้ในโครงการ Smart Facility นั้น ๆ ยิ่งถ้าโครงการนั้น ๆ มีการใช้งานอุปกรณ์ IoT มากขึ้นเท่าไหร่ การรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโครงการนั้น ๆ

ผ่านอุปกรณ์ IoT จะยิ่งทวีคูณ และช่วยให้องค์กรธุรกิจได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อองค์กรยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมสามารถสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างคุ้มค่า และตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ดี การติดตั้งใช้งานระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของ IoT ทั่วทั้งสถานที่ให้มีความคุ้มค่า

และมั่นคงปลอดภัยนั้นเป็นความท้าทายสำคัญยิ่งอีกประการ เนื่องจากข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นมีความหลากหลาย, มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT รุ่นเก่าที่อาจไม่ได้ใช้งานโปรโตคอลมาตรฐาน, การปกป้องเส้นทางการรับส่งข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบที่อาจจะสูง เป็นต้น

สาเหตุเหล่านี้เป็นเพียงอุปสรรคบางส่วนที่องค์กรธุรกิจอาจพบได้ในขณะที่ทำโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ทำงานใด ๆ ให้มีความทันสมัย ซึ่ง อรูบ้า และ Microsoft ได้ร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาบริการ อรูบ้า IoT Transport for Azure ซึ่งถือเป็นระบบแอปพลิเคชั่นแรกที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

โดย อรูบ้า IoT Transport for Azure เพิ่มประสิทธิภาพ อรูบ้า ESP ให้มากยิ่งขึ้นโดยทำให้การรับส่งข้อมูลแบบสองทิศทางจากอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อผ่าน อรูบ้า AP และ Controller เป็นไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ และแอปพลิเคชั่นจำนวนมากที่อยู่บน Azure ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ อรูบ้า IoT Transport for Azure ยังช่วยให้องค์กรไม่ต้องลงทุนกับ IoT Gateway, Server หรือแอปพลิเคชั่นอื่นเพิ่มเติม ทำให้สามารถลดความล่าช้าที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการรับส่งข้อมูลลงได้ โดยโซลูชั่นดังกล่าวนี้ยังสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ระบบและบริการทางด้าน IoT ได้ทันทีบนระบบของ อรูบ้า ที่มีอยู่เดิม

ช่วยลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการพัฒนาระบบขึ้นมาเองหรือการใช้โซลูชั่นใหม่ ๆ คุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพื้นที่ของตนให้มีความทันสมัย, การรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ และการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้เชิงลึกจากกระบวนการทางธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ความมั่นคงปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับระบบ IoT เพราะอุปกรณ์ IoT จำนวนมากขาดความมั่นคงปลอดภัย ซึ่ง อรูบ้า IoT Transfport for Azure ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

มีระบบบริหารจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนที่ยืดหยุ่น และความสามารถในการกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อปกป้องอุปกรณ์ IoT จากภัยคุกคามที่หลากหลายทั้งจากภายนอก และภายในระบบเครือข่ายในระดับของ Control Plane และ Data Plane อย่างครบถ้วน

aruba

ระบบเครือข่ายที่บริหารจัดการผ่าน Cloud สำหรับองค์กรธุรกิจบน Azure

ทีมวิจัยทางด้านเทคโนโลยีของ IDC ได้ระบุเอาไว้ว่าภายในปี 2022 (พ.ศ.2565) นั้น 50% ของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกติดตั้งใช้งานจะเกิดขึ้นบน Edge ที่มีความสำคัญสูงและภายในปี 2024 (พ.ศ.2567) มากกว่า 75% ของระบบโครงสร้างพื้นฐานใน Edge จะถูกใช้งาน และดูแลรักษาในรูปแบบของบริการ

อย่างไรก็ดี บริการสำหรับการบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานที่กระจัดกระจายอยู่หลายพื้นที่ต้องอาศัยระบบที่รองรับการเพิ่มขยายได้ดีและมีความมั่นคงปลอดภัย อรูบ้า ESP ได้รวมเอาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุปกรณ์ IT, IoT และ OT (Operational Technology) เข้าไว้ด้วยกัน

พร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วย Zero Trust และใช้ AIOps ในการบริหารจัดการระบบอย่างอัตโนมัติในแบบ CloudNative ซึ่งจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดอยู่เสมอ พร้อมทำการทำนายแนวโน้มของปัญหาและทำการแก้ไขประเด็นเหล่านั้นล่วงหน้าได้ทันทีตั้งแต่ที่อุปกรณ์ในส่วนปลายระบบเครือข่าย (Network Edge)

องค์ประกอบสำคัญของ อรูบ้า ESP คือ อรูบ้า Central ซี่งเป็นระบบบริการแบบ CloudNative ที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในอาคาร, สาขา, ระบบเครือข่ายระยะไกล และภายใน Data Center ได้อย่างครบถ้วน

โดย อรูบ้า Central on Azure นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบ IT สามารถบริหารจัดการ และปรับแต่งการทำงานของระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จากศูนย์กลาง

อุปกรณ์ในส่วนปลายระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ IoT มีประโยชน์ต่ธุรกิจอย่างมหาศาล อย่างไรก็ดีทั้งสองเทคโนโลยีนี้ต่างเริ่มประสบกับความท้าทายในการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์ม, แอปพลิเคชั่น และระบบที่หลากหลาย

Michael Tennefoss รองประธานฝ่าย IoT และ Strategic Partnerships แห่ง อรูบ้า บริษัทในเครือฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า การผสานระบบ Edge IoT และบริการ Cloud ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายนั้นจำเป็นต้องอาศัยความสามารถด้าน Cloud ชั้นสูงของ อรูบ้า ESP

และความสามารถของ Microsoft Azure ร่วมกันเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ซึ่งระบบทั้งสองนี้สามารถทำสิ่งดังกล่าวได้โดยไม่ต้องสูญเสียการรักษาความมั่นคงปลอดภัย, การบริหารจัดการ หรือความน่าเชื่อถือของระบบแต่อย่างใด

โดยความครอบคลุม และความมั่นคงทนทานระดับ 99.99% ของ Azure นี้เองได้ทำให้ลูกค้าทั่วโลกนั้นให้ความสนใจ และต้องการที่จะทำการตัดสินใจเชิงธุรกิจโดยมีข้อมูลประกอบที่แม่นยำยิ่งขึ้น และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อเนื่องไป

IoT ได้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มั่นคงยิ่งขึ้น รวมถึงยังสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า และพนักงานไปพร้อมกัน

aruba

Sam George รองประธานด้าน Azure IoT แห่ง Microsoft กล่าวว่า ความร่วมมือของเรากับ อรูบ้า นั้นได้ทำให้การทำงานของผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์ IoT เพิ่มเติมภายในองค์กรนั้นมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้น ทำให้พวกเขาสามารถใช้ระบบเครือข่ายจาก

อรูบ้า ที่มีอยู่เดิมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยัง Microsoft Azure IoT Hub ได้ด้วยการรับส่งข้อมูล 2 ทิศทางอย่างมั่นคงปลอดภัย แนวทางนี้ถือว่ามีความคุ้มค่า และสามารถต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังได้

อรูบ้า IoT Transport for Azure และ Aruba Central on Azure จะเปิดให้บริการภายในปีนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ อรูบ้า สำหรับ Microsoft กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.arubanetworks.com/partners/microsoft-solutions/

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.