Banpu จัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ

Banpu

บ้านปู (Banpu) จัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ พร้อมปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564…

Banpu จัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายเหนือกว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิด ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ต้องปรับกลยุทธ์ และเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดให้ได้ในยุคที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป และด้วยสถานการณ์ที่ทุกคนยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนต่างก็ต้องร่วมมือกัน และช่วยกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้ นี่จึงเป็นที่มาให้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) ในปี 2563 

ผ่าน โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่บ้านปู สังคม หรือ Champions for Change (BC4C) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในรูปแบบของ กิจกรรม “UpImpact by บ้านปู Champions for Change ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัทฯ

Banpu

กับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความเชื่อที่ว่า กิจการเพื่อสังคมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถกลับมาเข้มแข็ง และเติบโตได้ด้วยตนเอง

จึงคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าในโครงการ BC4C และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลลัพธ์ทางสังคม มาเข้าร่วมเสริมความรู้ และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมโดยกูรู

และผู้มีประสบการณ์ภายใต้หลักการ UpThinkingUpSkillingUpImplementing (เพิ่มมุมมองเพิ่มทักษะเพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์ความรู้ที่จับต้องได้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ นำไปสู่การคิด และวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ

Banpu

เพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมด้วยระบบที่ปรึกษา และการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวม ครั้ง เสริมให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ

เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ การหาแหล่งทุน การปรับขยายขนาดธุรกิจ เป็นต้น  

UpImpact by Banpu Champions for Changeสู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม 

นิโลบล ประมาณ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ ตัวแทนจาก Flow Folk กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยชุบชีวิตงานคราฟต์ของชุมชน โดยนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าเพิ่

บอกว่า การได้เข้าร่วมกิจกรรม UpImpact by บ้านปู Champions for Change ทำให้เราเข้าใจธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น และมองเห็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมขยายธุรกิจของเราออกไปเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมรายอื่น ๆ

เช่น การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่อัตลักษณ์ หนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ BC4C ปีที่ 9 ชุมชนเด่นป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนนาตมอินทรีย์พัฒนา จ.แพร่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างการเติบโตไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

ด้าน สาริสา กนกธัญรัชต์ ตัวแทนจาก Young Happy กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุทั้งในไทยและในต่างประเทศ บอกว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม UpImpact by บ้านปู Champions for Change และการพบเจอความท้าทายของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา Young Happy 

มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันเรามีสมาชิกในทุกช่องทางทั้งใน Facebook fanpage และแอพพลิเคชันกว่า 100,000 คน สิ่งที่เราได้พัฒนากับธุรกิจของเราเพิ่มเติมคือ การใช้แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ

เช่น กิจกรรม Online Daily Challenge ที่สร้าง mission ให้พี่ ๆ ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกับการทำภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจดื่มน้ำ แก้วในแต่ละวัน ภารกิจแกว่งแขนบำบัดโรค ฯลฯ เราได้เรียนรู้วิธีการวัดผลที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมต่าง ๆ

ทำให้การทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ไอเดียของการสร้างเครือข่าย SE เพื่อทำโครงการใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับ สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ตัวแทนจากเว็บไซต์ Toolmorrow กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องทางการขยาย และต่อยอดธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้ในปีที่ผ่านมา Toolmorrow 

ได้เริ่มจัดกิจกรรม Online Group Sharing ให้กับกลุ่มผู้ปกครองอาสา และผู้ปกครองที่สมัครเข้ามาเรียนได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน นำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่ปฎิบัติกับลูกหลานของตัวเอง เรารู้จักการสร้างพันธมิตรทั้งในส่วนภาครัฐ

และภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานของ Toolmorrow อย่างเป็นระบบมากขึ้นทำให้ Toolmorrow มี core value ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเรามองภาพธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น ก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย

สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ แล้วอะไรคือความตั้งใจของผู้ให้ 

Banpu
อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2563 นับว่าครบวาระปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการนี้พอดี เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น เราจึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แทน

สำหรับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ และเวิร์คช็อป UpImpact by บ้านปู Champions for Change นี้ เราหวังว่าจะช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ SE ได้เก็บเกี่ยวไอเดียจากกูรู และผู้มีประสบการณ์เอาไปต่อยอด เพื่อตั้งหลัก และเดินหน้ากิจการของพวกเขาต่อได้อย่างมั่นคงในช่วงเวลาสุดท้าทายนี้

และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต สำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังอย่างยิ่ง เพราะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ 20 ทีม SE ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่พวกเขาสามารถแชร์ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ

และสังคมกลับไปยังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล 

Banpu
สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion

ทางด้าน สุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า การจัดกิจกรรม UpImpact นับว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางปรับตัว และพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งก้าวต่อไปในแบบที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเอง และยังประโยชน์ให้กับสังคม การเผชิญหน้ากับโควิด-19

จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาหนทางใหม่ ๆ ในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง การรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และกิจการ เพื่อสังคมยังช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดไอเดียใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางใหม่

การมีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภายใน และพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อตั้งรับกับความท้าทาย ไปจนถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเน้นย้ำให้เราเชื่อมั่นว่า กิจการเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชนการขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจ และประชาชนสามารถก้าวต่อไปได้จำเป็นต้องอาศัยแรงกายและแรงใจจากทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับที่ บ้านปู และ ChangeFusion

Banpu

ได้ก้าวเข้ามาริเริ่มกิจกรรม UpImpact by บ้านปู Champions for Change ในปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมอันจะนำไปสู่ทางรอดของชุมชนทั่วประเทศเป็นวงกว้างในช่วงเวลาที่พบเจอสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจ

บ้านปูในฐานะองค์กรที่มุ่งดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงสานต่อกิจกรรมดี ๆ ผ่านโครงการ บ้านปู Champions for Change และกำลังเริ่มโครงการสำหรับในปี 2564 นี้ เพื่อผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบที่เหมาะสม และก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ บ้านปู Champions for Change ได้ที่เพจ บ้านปู Champions for Change (https://www.facebook.com/banpuchampions/)  

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.