แคท รุกจัดงาน CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event

CAT Network Showcase 2020

แคท CAT Network Showcase 2020 Virtual Event นำเสนอเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่วิถีใหม่ด้วย Now Technology, Now Perspective, Now Experience…

highlight

  • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จัดงาน CAT Network Showcase 2020 (CNS2020) ปีที่ 11 ในรูปแบบ Virtual Event เป็นครั้งแรก เพื่อแสดงศักยภาพการให้บริการโทรคมนาคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดิจิทัล โดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานสู่ออนไลน์เต็มรูปแบบ สมทบด้วยการสัมมนาอัปเดตเทรนด์ดิจิทัลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแห่งยุค New Normal ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง กับ CNS2020 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน ผ่านทางเว็บไซต์ www.catcns2020.com

แคท รุกจัดงาน CAT Network Showcase 2020 ครั้งแรกในรูปแบบ Virtual Event

พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม กล่าวว่า งาน แคท NETWORK SHOWCASE 2020 จัดขึ้นในรูปแบบ Virtual Event เพื่อสอดรับกับนโยบายการสร้างระยะห่างทางสังคม นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมในยุค New Normal

ซึ่งเป็นยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทุกภาคส่วน จึงต้องพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย ในส่วนของรัฐบาลเอง มีความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนด้วยโครงการด้านดิจิทัล

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมั่นคง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสในการทำธุรกิจให้แก่คนไทย โดยมีแผนงานนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

CAT Network Showcase 2020

อาทิ โครงการ Digital Park Thailand อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมืองนวัตกรรมที่มีบริการดิจิทัลครบวงจร เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการค้า การลงทุนจากต่างประเทศ, โครงการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลไทยแลนด์

โดยการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) เพื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลให้กลายเป็น บิ๊กดาต้า ภาครัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การผลักดันนโยบายการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ

เช่น 5G กับการพัฒนาภาครัฐเพื่อต่อยอดไปสู่เทคโนโลยี AI/IoT, การพัฒนาดาวเทียมแห่งประเทศไทย ด้วยการร่วมพัฒนาระบบดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit) เพื่อรองรับการพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเครือข่าย 5G ที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้

CAT Network Showcase 2020

และการขยายจุดติดตั้ง WiFi ในพื้นที่ศักยภาพทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ งาน แคท NETWORK SHOWCASE 2020 นับเป็นอีกงานหนึ่งที่จะมีส่วนผลักดันให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชน

ได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค New Normal ที่ต้องยอมรับว่า ดิจิทัล กำลังจะเปลี่ยนโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

“โครงการ เมืองนวัตกรรม หรือ Digital Park Thailand เป็นโครงการพื้นที่สำหรับบริษัทด้านดิจิทัลทั้งจากในประเทศ และนอกประเทศ ที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และ Smart Living Zone พื้นที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบอัจฉริยะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ และจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการลงทุน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของประเทศ และกระจายสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้” พุทธิพงษ์ กล่าว

แคท พร้อมจัด CNS2020 ต่อเนื่อง

CAT Network Showcase 2020
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท เปิดเผยว่า แคท ได้จัดงาน แคท Network Showcase 2020 หรือ CNS2020 ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 แล้ว และในปีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ปรับเปลี่ยนเป็น VIRTUAL EVENT เต็มรูปแบบเพื่อตอบรับวิถี New Normal

โดย แคท มุ่งมั่น และตั้งใจนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้วยการรวบรวมทุกออนไลน์เทคโนโลยี ทั้งเครือข่ายและนวัตกรรมด้านดิจิทัลใหม่ล่าสุดเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้แนวคิด Now Normal ก้าวสู่วิถีใหม่ด้วย Now Technology, Now Perspective, Now Experience

โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตการนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์กรด้วยโซลูชันที่หลากหลายจาก แคท และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่าน Virtual Exhibition เพื่อสร้างประสบการณ์เสมือนจริง และในส่วนของงานสัมมนาที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

CAT Network Showcase 2020

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง ตลอดจนการอัปเดต เมกะเทรนด์ดิจิทัลและเน็ตเวิร์ก นอกจากนี้ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Virtual Reality Creator ภายใต้แนวคิด Now Normal City เมืองแห่งวิถีใหม่

เพื่อเฟ้นหานักพัฒนาและผลิต คอนเทนต์ของประเทศ ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจที่ แคท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน CNS2020 ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางให้เห็นถึงการนำประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมดุลต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.