Dell Technologies เผยผลวิจัย ชี้ธุรกิจในประเทศไทยต้องแบกภาระข้อมูลล้น

Dell Technologies

เดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) เผยผลวิจัยใหม่ ชี้ธุรกิจในประเทศไทยต้องดิ้นรน เพื่อหาทางดึงคุณค่าจากข้อมูลมากมายที่มีอยู่…

highlight

 • 66% ของธุรกิจ (ประเทศไทย: 67 เปอร์เซ็นต์) เชื่อว่าองค์กรของตนขับเคลื่อนด้วยข้อมูล แต่มีเพียง 21% (ประเทศไทย : 12%) เท่านั้นที่ยืนยันว่ามีการจัดการด้านข้อมูลเสมือนเป็นสินทรัพย์และให้ความสำคัญอย่างสูงกับการนำข้อมูลมาใช้ในธุรกิจทั้งหมด
 • มากกว่า 2 ใน 3 (ประเทศไทย : 70% ระบุว่าต้องการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น แต่กระนั้นก็ยังมีธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก (ประเทศไทย : 73%) ที่ชี้ว่าปัจจุบันมีข้อมูลมากเกินกว่าที่จะจัดการได้
 • ค่าใช้จ่ายด้านไอทีไต่ระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นถึง 77% (ประเทศไทย : 72%) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา และผู้ตอบการสำรวจคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านไอทีจะเพิ่มขึ้นอีก 57% (ประเทศไทย: 42%) ในอีกสามปีข้างหน้า
 • คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเปลี่ยนไปใช้โมเดลแบบ on-demand จะให้ประโยชน์ด้านข้อมูล หากมีองค์กรเพียงแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้นที่เริ่มดำเนินการในส่วนนี้

Dell Technologies เผยผลวิจัย ชี้ธุรกิจในประเทศไทยต้องแบกภาระข้อมูลล้น

Dell Technologies

ผลลัพธ์ของการวิจัยเกิดขึ้นจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่า 4,000 คนจาก 45 ประเทศ และเป็นผลที่สร้างต่อยอดขึ้นจากการวิจัย ดัชนีชี้วัดการปฏิรูปทางดิจิทัล หรือ  Digital Transformation Index ของเดลล์ เทคโนโลยีส์

ซึ่งประเมินพัฒนาการด้านดิจิทัลของธุรกิจทั่วโลก โดยดัชนีชี้วัดการปฏิรูปทางดิจิทัลเผยถึง ข้อมูลที่มากเกินไป (overload) การที่ไม่สามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปที่สูงสุดเป็นอันดับ 3 ทั่วโลก สูงขึ้นจากอันดับที่ 11 ในปี 2559

Dell Technologies

ความเข้าใจถึงความขัดแย้ง (Paradox)

สองในสามของผู้ตอบแบบสอบถาม (66%) (ประเทศไทย : 67%) กล่าวว่าธุรกิจขององค์กรตนขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและระบุว่า ข้อมูลคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง (lifeblood) ขององค์กร แต่มีเพียง 21% (ประเทศไทย: 12 เปอร์เซ็นต์) เท่านั้นที่ยืนยันว่ามีการจัดการด้านข้อมูลเสมือนเป็นสินทรัพย์

และให้ความสำคัญอย่างสูงกับการนำข้อมูลมาใช้ในธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้เกิดความกระจ่างเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ การวิจัยจึงสรุปย่อวัตถุประสงค์ของการวัดความพร้อมทางด้านข้อมูลขององค์กรธุรกิจ

Dell Technologies

คะแนนความพร้อมด้านข้อมูล : ทั่วโลก

Dell Technologies

คะแนนความพร้อมด้านข้อมูล : ประเทศไทย

Dell Technologies

ผลการวิจัยพบว่า 88% ของธุรกิจ (ประเทศไทย : 95%) ยังไม่ก้าวหน้าทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการทางข้อมูล และ/หรือวัฒนธรรมและทักษะทางด้านข้อมูล มีเพียง 12% ของธุรกิจเท่านั้น (ประเทศไทย : 5%) ที่ได้รับการจำกัดความให้เป็น Data Champions ซึ่งได้แก่บริษัทที่มีส่วนร่วมอย่างจริงจังทั้งสองด้าน (เทคโนโลยี/กระบวนการ และวัฒนธรรม/ทักษะ)

Dell Technologies

ความขัดแย้งของ “ความต้องการที่มีมากเกินกว่าจะจัดการได้”

จากการวิจัยพบว่า 70% (ประเทศไทย : 73%) กล่าวว่าสามารถรวบรวมข้อมูลได้เร็วเกินความสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์และใช้งานได้ แต่ 67% (ประเทศไทย : 70%) กล่าวว่าต้องการข้อมูลมากกว่าที่สามารถหามาได้ในปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นผลมาจาก

 • 64% (ประเทศไทย : 61%) ปกป้องข้อมูลปริมาณมากภายในดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเองหรือที่ควบคุมอยู่ แม้จะทราบถึงประโยชน์ของการประมวลผลข้อมูลที่ปลายทาง (Edge) (ซึ่งเป็นจุดที่สร้างข้อมูล)
 • ความเป็นผู้นำด้านข้อมูลที่ไม่ดีพอ (poor) โดย 70% (ประเทศไทย : 68%) ยอมรับว่าบอร์ด หรือคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างชัดเจนเรื่องกลยุทธ์ด้านข้อมูล และการวิเคราะห์
 • กลยุทธ์ด้านไอทีที่ไม่รองรับการขยายขีดความสามารถ โดย 49% (ประเทศไทย : 48%) กำลังเร่งเพิ่มจำนวน data lake มากขึ้น แทนการควบรวมที่มีอยู่เข้าด้วยกัน

ผลที่ตามมาก็คือ การเพิ่มจำนวนข้อมูลอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานยากขึ้นแทนที่จะง่ายขึ้น โดย 64% (ประเทศไทย : 65%) บ่นว่ามีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถทำให้ถูกต้องตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยและที่ต้องปฏิบัติตามได้ และ 61% (ประเทศไทย : 63%) กล่าวว่าทีมทำงานของพวกเขามีข้อมูลท่วมท้นเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว

Dell Technologies

“ในช่วงเวลาที่ธุรกิจอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลในการเปิดรับการปฏิรูปทางดิจิทัล เพื่อการให้บริการลูกค้าที่ฉับไวรวดเร็วยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีข้อมูลที่มากขึ้น รวมทั้งเพื่อขุดค้นข้อมูล (mining) ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 44% ในประเทศไทยระบุว่า การระบาดของไวรัสทำให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องรวบรวบ จัดเก็บและวิเคราะห์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

Dell Technologies
นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์

นพดล ปัญญาธิปัตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า การที่จะเป็นองค์กรธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลคือการเดินทาง และองค์กรจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำเพื่อความช่วยเหลือในตลอดเส้นทาง

ความขัดแย้งของการ “มองเห็นโดยไม่ทำอะไร

ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ภาคธุรกิจแบบ ondemand ได้มีการเติบโตและขยายตัว ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของธุรกิจที่ข้อมูลมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง (data-first) และข้อมูลอยู่ในทุกที่ (data-anywhere)

อย่างไรก็ตาม จำนวนขององค์กรธุรกิจที่ย้ายแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ไปสู่โมเดล หรือรูปแบบของ asaService ยังมีอยู่เป็นจำนวนน้อย (20% : ประเทศไทย : 12%) แม้ว่า

 • 64% (ประเทศไทย : 72%) มองเห็นโอกาสในการที่จะสเกลหรือปรับขยายการให้บริการตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า
 • 63% (ประเทศไทย : 61%) เชื่อว่าการดำเนินการในรูปแบบนี้จะช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 • 60% (ประเทศไทย : 63%) คาดการณ์ว่าองค์กรธุรกิจต่างๆ จะสามารถทำการโพรวิชันแอปพลิเคชันได้เรียบง่ายและรวดเร็ว (เพียงนิ้วสัมผัสปุ่มคำสั่งเท่านั้น)
 • โมเดลแบบ ondemand จะช่วยให้ 83% (ประเทศไทย : 83%) ของธุรกิจที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้เพื่อจัดเก็บ วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลได้ดีขึ้น ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายสูงสำหรับสตอเรจในการในการจัดเก็บข้อมูล คลังข้อมูลที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่ล้าสมัย และกระบวนการที่ใช้คนดำเนินการมากเกินกว่าที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขาเองได้

Dell Technologies

ความหวังที่เริ่มมองเห็น

แม้ว่าธุรกิจต่าง ๆ จะประสบปัญหาในวันนี้ แต่หลายองค์กรมีแผนที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่า : 66% (ประเทศไทย : 65%) ตั้งใจที่จะใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง (ML) ในการตรวจจับข้อมูลที่ผิดปกติโดยอัตโนมัติ ขณะที่ 57% (ประเทศไทย : 52%) กำลังพิจารณาที่จะปรับรูปแบบเพื่อใช้ dataasaservice

และ 52% (ประเทศไทย : 44%) กำลังวางแผนที่จะมองลึกเข้าไปถึงกลุ่มของประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อการปรับโครงสร้างใหม่ว่าจะประมวลผล และใช้ข้อมูลอย่างไรในอีก 1-3 ปีข้างหน้า มีอยู่ 3 หนทางที่ธุรกิจสามารถเปลี่ยนภาระด้านข้อมูล (data burden)ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบ (data advantage)

 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตนให้ทันสมัยเพื่อให้รองรับข้อมูลที่อยู่ปลายทาง (edge) ซึ่งรวมถึงการนำระบบโครงสร้างพื้นฐาน และแอปพลิเคชันทางธุรกิจมาไว้ใกล้ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ วิเคราะห์ และดำเนินการ พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่หลากหลายในปริมาณมหาศาล โดยใช้โมเดลการดำเนินงานแบบมัลติคลาวด์ที่สอดคล้องกัน
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางของ/ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสามารถไหลเวียนไปได้อย่างอิสระและปลอดภัยในขณะที่นำ AI/ML มาช่วยเสริมการจัดการ
 3. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อมอบประสบการณ์ความเป็นส่วนตัว และในแบบบูรณาการได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

*งานวิจัยที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤษภาคม 2564 ในหัวข้อ “Unveiling Data Challenges Afflicting Businesses Around The World”, ซึ่งจัดทำโดย ฟอร์เรสเตอร์ คอนซัลติ้ง ให้กับเดลล์ เทคโนโลยีส์ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลข้อมูล และจัดวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลจำนวน 4,036 คนจากประเทศในอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น เกรทเตอร์ไชน่า และลาตินอเมริกา

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.