ESRI ชูบริการเรือธง ArcGISBusiness Analyst ตัวช่วยเสริมโอกาสธุรกิจ

อีเอสอาร์ไอ (ESRI) ชูบริการเรือธง ArcGISBusiness Analyst ตัวช่วยปรับกลยุทธ์เสริมโอกาสธุรกิจติดอาวุธชุดข้อมูลวิเคราะห์โลเกชันเชิงลึก…

highlight

  • อีเอสอาร์ไอ พัฒนาบริการเรือธง ArcGIS Business Analyst เสริมศักยภาพ 4 อุตสาหกรรมหลัก อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค (FMCG) และธนาคาร เพื่อช่วยวิเคราะห์มุมมองทางธุรกิจด้วย Location Data ชุดข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งเชิงลึก ตัวช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลบนแผนที่ในรูปแบบ Interactive

ESRI ชูบริการเรือธง ArcGISBusiness Analyst ตัวช่วยเสริมโอกาสธุรกิจ

ESRI
ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ในยุคที่ทุกธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันฟาดฟันกันด้วยข้อมูลมหาศาล หรือบิ๊กดาต้า (Big Data) เปรียบเสมือนขุมสมบัติ ที่ยิ่งมีมากยิ่งได้เปรียบ ส่งผลให้ Location Data เป็นอีกหนึ่งคลังข้อมูลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อหลายธุรกิจ

โดยไม่ใช่แค่แผนที่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง แต่คือการนำข้อมูลระดับบิ๊กดาต้า มาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด และสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน กลับพบจำนวนคลังข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีการนำกลับมาสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรเท่าที่ควร ด้วย pain point ดังกล่าว

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ArcGIS Business Analyst เพื่อเป้าหมายในการช่วยให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลสำคัญขององค์กรไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเดินหน้าธุรกิจได้อย่างมั่นคง

ESRI

ArcGIS Business Analystป็นซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์เพิ่มมุมมองทางธุรกิจด้วยการใช้ Location data หรือชุดข้อมูลอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้งเชิงลึก เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และกำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย โดยล่าสุดมีธุรกิจเริ่มให้ความสนใจติดต่อเพื่อขอใช้บริการ ตั้งเป้ายกระดับการทำงานผ่านการให้บริการซอฟต์แวร์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าปัจจุบัน และมุ่งขยายเพิ่มไปสู่ลูกค้าใหม่ ใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก อสังหาริมทรัพย์, ค้าปลีก, สินค้าอุปโภค และบริโภค (FMCG) และธนาคาร รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ESRI

เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับองค์กรและผู้บริหารในการลงทุนหรือบริหารจัดการธุรกิจ ช่วยลดต้นทุนในการสำรวจ ด้วยซอฟต์แวร์ของเราที่ได้รวบรวมทุกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประชากรทั่วโลก (Demographic Data) และข้อมูลสถานที่สำคัญ (POI : Point of interest) ให้บริการในรูปแบบเครดิตในราคาที่จับต้องได้ ยกให้เป็นบริการเรือธงของอีเอสอาร์ไอในปี 2564 นี้”ธนพร กล่าว

นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst ยังได้พัฒนาให้สามารถพร้อมใช้งานผ่าน Web Application และ Mobile Application ที่ลูกค้าสามารถดึงชุดข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บบนคลาวด์ (Cloud) นำมาวิเคราะห์และใช้งานได้ตามความต้องการ ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อมทั้งยังนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่

และอินโฟกราฟิก สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และนำไปต่อยอดใช้งานได้อย่างทันที พร้อมฟังก์ชันที่ผู้ใช้งานสามารถนำชุดข้อมูลเดิมจากองค์กรนำมาประกอบการวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่แม่นยำ ความละเอียดสูง จนได้ผลลัพธ์เป็นชุดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สู่การพัฒนา และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไป

ESRI

สำหรับซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst พัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วย 4 อุตสาหกรรมหลัก ดังนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ หรือเรียลเอสเตท (Real Estate) วิเคราะห์ศักยภาพ และเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน เช่น แปลงที่ดิน หรือพื้นที่โดยรอบ เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต โดยสามารถเลือกปัจจัยการวิเคราะห์ เช่น สถานที่สำคัญ (POI) ประเมินศักยภาพการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
  • ค้าปลีก หรือ รีเทล(Retail)วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเปิด-ปิดสาขา รวมถึงการปรับ-รวม-ย้ายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการลูกค้า และตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์ร่วมกับตำแหน่งที่สนใจ ประกอบกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพของพื้นที่ ทั้งปัจจัยเชิงบวก เช่น ตําแหน่งลูกค้า สถานีรถไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย หรือปัจจัยเชิงลบ เช่น ตําแหน่งคู่แข่ง ตําแหน่งพื้นที่กําจัดขยะ เป็นต้น
  • สินค้าอุปโภค/บริโภค (FMCG : Fast-moving consumer goods) วิเคราะห์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด เน้นการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล ร้านค้าในพื้นที่ และการวิเคราะห์ขอบเขตพื้นที่การขาย (Territory design) การแบ่งพื้นที่การขาย เพื่อความสมดุลของลูกค้า โดยดูจากลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละพื้นที่ ช่วยในการบริหารจัดการการขายได้อย่างชัดเจน เสริมประสิทธิภาพการขาย และลดต้นทุนค่าเดินทาง รวมทั้งการเลือกตำแหน่งจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสม เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าได้เร็ว ตอบโจทย์ธุรกิจเดลิเวอรี่
  • ธนาคาร หรือ แบงก์กิ้ง (Banking) วิเคราะห์เพื่อปรับตำแหน่งสาขา (Relocate) ให้ตรงกับความต้องการการใช้บริการของลูกค้าในพื้นที่ รวมถึงการวางตำแหน่งตู้ ATM ที่เหมาะสม โดยอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูลสถานที่สำคัญ (POI) และปัจจัยอื่น ๆ ที่สนใจ รวมทั้งสามารถนำมาวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจจากภาพรวมตลาด เพื่อดูพื้นที่ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ESRI

อย่างไรก็ตาม ในยุคที่ข้อมูลมหาศาลเปรียบเสมือนอาวุธสำคัญในการทำธุรกิจ Location จะเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่ทุก ๆ องค์กร ควรหันมาให้ความสำคัญไม่แพ้กัน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ สำหรับองค์กรที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS Business Analyst หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.esrith.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.