สู้ภัย COVID-19 !! Thailand Post พร้อมจัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง ในพื้นต่าง ๆ

Thailand Post

ไปรษณีย์ไทย (Thailand Post) พร้อมจัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง พื้นที่ปัตตานีหนุนลดวิกฤตเตียงขาดแคลน และรองรับผู้ติดเชื้อในประเทศ…

สู้ภัย COVID19 !! Thailand Post พร้อมจัดส่งเตียงสนาม 1,000 เตียง ในพื้นต่าง ๆ

Thailand Post

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนการจัดส่งเตียงสนามจำนวน 1,000 เตียง ผ่านโครงการส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่

และรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อ COVID19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเตียงสนามรุ่นพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถพับเก็บได้ง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันไปรษณีย์ไทยได้มีการจัดส่งเตียงสนามไปแล้วกว่า 2,000 เตียง

ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดปัตตานี, จังหวัดยะลา, จังหวัดลำปาง ฯลฯ และคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้ จะยังคงมีการจัดส่ง อย่างต่อเนื่องเช่นกัน  

Thailand Post
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยเห็นความสำคัญของการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาด ของ COVID19 จึงเดินหน้าส่งความช่วยเหลือแก่ภาคสาธารณสุข ที่เป็นภาคส่วนสำคัญในการตั้งรับกับการ แพร่ระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งล่าสุดได้ร่วมกับ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด สนับสนุนการ ส่งมอบเตียงสนามจำนวน 1,000 เตียง ผ่านโครงการ ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID19 ให้กับโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีการระบาดของเชื้อ COVID19 และขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นจำนวนมาก

Thailand Post

ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี สามารถรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาลสนาม ตลอดจนเตรียมการล่วงหน้าสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการจัดส่งเตียงสนามของ บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด เป็นเตียงสนามแบบใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ป่วย ผลิตจากกระดาษที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยได้ถึง 200 กิโลกรัม โดยยังมีที่จัดเก็บสัมภาระต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในชีวิตประจำวัน

Thailand Post

เช่น โทรศัพท์มือถือ และสามารถพับเก็บได้ง่าย ซึ่งสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการจัดเก็บในทุกพื้นที่ โดยไปรษณีย์ไทยเชื่อว่าการขนส่งเตียงสนามในครั้งนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ ภาคสาธารณสุขของจังหวัดปัตตานีรับมือกับการระบาดของเชื้อ COVID19 ได้ดียิ่งขึ้น

พร้อมลดความกังวล ในด้านพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวัง-รักษาอาการในช่วงที่ยังคงมีผู้ป่วยรับการรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ ขณะนี้ไปรษณีย์ไทยได้มีการเตรียมการ และวางแผนร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กรภาครัฐ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน ในการสนับสนุนการจัดส่งสิ่งของจำเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับพื้นที่

Thailand Post

ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดส่งเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามทั้งที่มีอยู่เดิม และที่กำลังจัดตั้งใหม่เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ที่ติดเชื้อ ทั้งนี้ จนถึงปัจจุบันได้มีการจัดส่งเตียงสนามไปแล้วกว่า 2,000 เตียง

ในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง ฯลฯ และคาดว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม- สิงหาคมนี้ จะยังคงมีการจัดส่งอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.