Gartner เผย ปี63 ธุรกิจธนาคาร และหลักทรัพย์ ลงทุนไอทีลดลง รอลงทุน ปี64

Gartner

การ์ทเนอร์ (Gartner) คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของธุรกิจธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ลดลง 4.7% ปีนี้ แต่จะฟื้นกลับมาในปี 2564 เพื่อสร้างแหล่งที่มารายได้ใหม่ ๆ …

highlight

  • การ์ทเนอร์คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของธุรกิจธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ลดลง 4.7% ปีนี้ แต่จะฟื้นกลับมาในปี 2564 แม้ต้องเผชิญกับข้อจำกัดมากมายในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่แหล่งที่มารายได้ใหม่ ๆ จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยพลิกฟื้น และขยายธุรกิจ
  • มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของธุรกิจธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงราว 4.7% หรือคิดเป็นมูลค่า 514 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ อิงค์ โดยการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ไอที อาทิ ในหมวดพีซี และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเห็นการเติบโตลดลงมากที่สุด 12.1% ตามมาด้วยในหมวดของระบบดาต้าเซ็นเตอร์

Gartner เผย ปี 63 ธุรกิจธนาคาร และหลักทรัพย์ ลงทุนไอทีลดลง รอลงทุน ปี 64

เจฟฟ์ เคซี่ย์ นักวิเคราะห์อาวุโสของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า การเกิดขึ้นของไวรัส COVID19 ไม่เพียงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีในแวดวงธนาคาร และหลักทรัพย์นั้นเกิดความผันผวน แต่ยังเป็นตัวกำหนดวิธีการทำธุรกรรมของลูกค้าต่อสถาบันการเงินให้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

บริษัทเหล่านี้ยังต้องเดินหน้าให้บริการ และตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำและการสนับสนุนน้อยลงจากภาครัฐ ซึ่งมาตรการระยะแรกเริ่มเพื่อปรับตัวต่อสถานการณ์ในอุตสาหกรรมนี้คือการให้ พนักงานทำงานผ่านระบบทางไกล เพื่อให้สอดรับกับความต้องการสินเชื่อที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

รวมถึงการศึกษาช่องทางดิจิทัลใหม่ ๆ และการกู้คืนความเชื่อมั่นกับนักลงทุนที่เกิดความไม่มั่นใจ ทั้งนี้ช่องทางการให้บริการลูกค้าต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ความกดดันมากขึ้น เนื่องด้วยธนาคารได้เพิ่ม และปรับประสิทธิภาพของทั้งช่องทางการให้บริการด้วยตนเอง และช่องทางการให้บริการของพนักงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ในระยะเริ่มแรกของการแพร่ระบาด ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีใน 4 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • การดำเนินงาน (Operations) : เพื่อเข้าถึงบริการพื้นฐานได้อย่างต่อเนื่อง
  • ซัพพลายเชน (Supply chain) : เพื่อตอบสนองความต้องการซัพพลายเออร์และลูกค้ารายใหม่ 
  • รายได้ (Revenue) : ให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และ 
  • แรงงาน (Workforce) : สนับสนุนให้พนักงานทำงานจากระยะไกลท่ามกลางสถานการณ์การหยุดชะงัก

ซึ่งคาดว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะกลับมาพลิกฟื้นในช่วงปี 2564 ด้วยอัตราการเติบโตที่ 6.6% ทั่วโลก (ตารางที่ 1)

ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID19 ที่ดีขึ้น ตอนนี้ธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ต่างกำลังเร่งผลักดัน และริเริ่มการใช้ระบบอัตโนมัติ เช่น แชทบอทสื่อสารกับลูกค้า กระบวนการอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ (RPA) และโซลูชันการสร้างบัญชีแบบ endtoend 

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การออกแบบโครงสร้างองค์กร และขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการหันมาจัดลำดับความสำคัญของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

ตาราง 1. คาดการณ์มูลค่าใช้จ่ายไอทีของธุรกิจธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ทั่วโลก (หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

Gartner
ที่มา: การ์ทเนอร์ (สิงหาคม 2563)

หลังการเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 5% ในปี 2562 แต่ผลจาก COVID19 ทำให้มูลค่าการใช้จ่ายด้านบริการไอทีลดลง ไม่ว่าจะเป็น ขนาด เงื่อนไข และประเภทของดีลในสัญญาทางการค้าล้วนได้รับผลกระทบ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ ๆ ถูกตัดทอนหรือยกเลิกไป

“ภาวะดังกล่าวนี้จะกินเวลาช่วงสั้น ๆ เท่านั้น เนื่องจากธนาคารต่างเริ่มปรับตัวตอบสนองต่อผลของการหยุดชะงักจาก COVID19 ซึ่งการใช้จ่ายด้านบริการไอทีจะเริ่มกลับมาดีดตัวสูงขึ้น เพราะธนาคารต่าง ๆ กำลังเร่งผลักดัน และปรับปรุงเทคโนโลยีการให้บริการให้ทันสมัยขึ้นในปีหน้า” เคซีย์ กล่าวว่า 

Gartner

การ์ทเนอร์เชื่อว่าความสามารถของการสร้างมูลค่าให้กับบริการ และที่มาของรายได้แหล่งใหม่ ๆ จะเป็นปัจจุัยสำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จระยะยาวตามแผนการฟื้นฟูธุรกิจ COVID19 ชี้ให้ธนาคารมองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มบทบาทของการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

และขยายบริการให้ครอบคลุม จากผลสำรวจ 2020 Gartner CIO Survey ระบุว่าปัจจุบันธนาคารมีรายได้ที่มาจากบริการดิจิทัลเพียง 27% เท่านั้น

Gartner

เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิธีการนำองค์กรข้ามผ่านสถานการณ์ไวรัสโคไรน่าได้ที่ Gartner coronavirus resource center แหล่งรวมข้อมูลการวิจัย และเว็บบินาร์ เพื่อช่วยองค์กรบริหารจัดการ และเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และผลกระทบทั่วโลกของ COVID19

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงาน Forecast: Enterprise IT Spending for the Banking and Securities Market, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update การคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมธนาคาร และบริษัทหลักทรัพย์ ครอบคลุมการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วทั้งบริษัท

ได้แก่ การใช้จ่ายด้านไอทีภายใน ระบบดาต้าเซนเตอร์ อุปกรณ์ดีไวซ์ บริการทางด้านไอที ซอฟต์แวร์ และการบริการโทรคมนาคมสำหรับ 43 ประเทศใน 11 ภูมิภาค

Gartner

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทางการเงิน ความเป็นผู้นำในธุรกิจธนาคารและวิธีการปรับใช้แนวทางใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณจะถูกนำเสนอในงาน Gartner IT Symposium/Xpo 2020 ซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดในโลกสำหรับซีไอโอ

และผู้บริหารด้านไอทีต่าง ๆ ผู้บริหารด้านไอทีอาศัยการประชุมเหล่านี้ เพื่อทำความเข้าใจว่าองค์กรของตนสามารถใช้ไอทีเพื่อเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างไร ติดตามข่าวสาร และอัปเดตจากการประชุมบน Twitter โดยใช้ #GartnerSYM

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.freepik.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

 

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.