Globish คลอดหลักสูตร English for Career Prep สร้างโอกาสได้งาน

โกลบิช (Globish) คลอดหลักสูตร English for Career Prep มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานไทยสร้างโอกาสได้งาน หลังตลาดแรงงานวิกฤต ตัวเลขคนตกงานสูง…

highlight

  • ชี้ตัวเลขคนตกงานจากการถูกเลิกจ้างกว่า 8.4 ล้านคน ขณะที่กลุ่มนักศึกษาจบใหม่เตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานอีก 5.2 แสนคน ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงตำแหน่งงานในตลาดอย่างเข้มข้น ชี้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็น น ทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ทั้งยังพบนายจ้างต้องการรับพนักงานและนักศึกษาจบใหม่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษมากถึง 62% และยังมีโอกาสได้งานและเงินเดือนสูงขึ้น 30% ล่าสุด 
  • Globish พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะภาษาในระยะเวลา เดือน มุ่งยกระดับคุณภาพแรงงานไทยเพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งปัจจุบันและอนาคต พร้อมตั้งเป้าจะมีกลุ่ม “เด็กจบใหม่” สนใจเรียนถึง 63% จากสถิติที่สำรวจจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Globish คลอดหลักสูตร English for Career Prep สร้างโอกาสได้งาน

ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish) เผยว่า จากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย นอกเหนือจากส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจชะลอตัวแล้ว วิกฤติครั้งนี้ส่งผลให้มีตัวเลขคนตกงานในตลาดแรงงานจำนวนมาก

โดยล่าสุดพบอัตราเลิกจ้างในตลาดแรงงานสูงขึ้นกว่า 8.4 ล้านคน ซึ่งธุรกิจหลัก ๆ ที่ได้รับผลกระทบ และมีอัตราการเลิกจ้างสูงสุด ได้แก่ ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิ สายการบิน โรงแรม และธุรกิจภาคบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีหลายธุรกิจที่เริ่มได้รับผลกระทบตามมา

เช่น ธุรกิจยานยนต์ ส่งออก และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กนักศึกษาจบใหม่ทั้งระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมอีก กว่า 5.2 แสนคน 

Globish
ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด (Globish)

ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ด้านสถิติทั่วโลกยังพบว่าเด็กจบใหม่มีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสวนทางกับตำแหน่งงานมีปริมาณเท่าเดิม ทำให้ตำแหน่งที่เปิดรับมีการปรับมาตรฐานตั้งเป้าคุณสมบัติ และทักษะที่สูงมากขึ้น ซึ่งในภาวะเช่นนี้ ใครยิ่งปรับตัวได้เร็วยิ่งมีโอกาส มีความพร้อมกว่าย่อมได้เปรียบ

อย่างไรก็ดี วันนี้คำว่า แค่อยู่กับที่ก็เท่ากับถอยหลังแล้ว เห็นได้ชัดจากความเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานไทย ท่ามกลางภาวะการแข่งขันสูงและกลุ่มคนที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากกว่า ดังนั้น การรีสกิล และอัพสกิล จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทักษะตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดยุคใหม่

Globish
Happy smile Asian man using laptop with positive feeling in office. business success concept.

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยจากผลการสำรวจระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศทั่วโลก ปี 2019 ของ EF Education First พบ ประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ดีในตลาดแรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ

พบว่า ทักษะที่นายจ้างทั้งในและต่างประเทศกว่า 62% มองหาจากพนักงาน และนักศึกษาที่จบใหม่ คือ ทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนได้ และภาษาอังกฤษยังเป็น 1 ใน 3 ทักษะสำคัญที่ผู้สมัครงานต้องมี ส่งผลให้การมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ เป็นส่วนช่วยสำคัญให้ก้าวหน้าในการทำงานได้มากขึ้น

Globish
Group of Business People Working on an office Desk

และ ภาษาอังกฤษ กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ของมนุษย์เงินเดือนในยุคปัจจุบันต้องมี เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสได้งานที่ดีกว่าและ เงินเดือนที่สูงกว่าโดยเฉลี่ย 30% ในสายงานเดียวกัน และเติบโตก้าวหน้าในสายงานได้มากกว่าในยุคที่ตลาดแรงงานมีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้ Globish ได้ทำการวัดผลขีดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานที่สมัครคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ พบว่า นักศึกษาจบใหม่ และวัยเริ่มต้นทำงานในช่วงอายุ 2125 ปี 57% มีทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการทำงาน

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะไม่ให้คนไทยพลาดโอกาสทั้งในปัจจุบัน และอนาคต Globish จึงได้ พัฒนาหลักสูตร English for Career Prep เพื่อตอบโจทย์การอัพสกิลพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เตรียมความพร้อมให้กลุ่มนักศึกษาจบใหม่โดยเฉพาะ ด้วยรูปแบบการเรียนออนไลน์ Interactive เป็นบทเรียนที่เสริมทักษะ

พร้อมเทคนิคการสื่อสารสำหรับสัมภาษณ์งาน และเส้นทางอาชีพกับการทำงานจริงในอนาคตโดยเฉพาะ ภายในระยะเวลา 3 เดือน ให้พร้อมลงสนามแข่งขันตลาดแรงงานหลังวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ ซึ่งจากสถิติผู้ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ 62% มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่การทำงาน

ตลาดแรงงานวิกฤต จำเป็นต้องเร่งพัฒนามาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Globish
ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด

ชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า สำหรับหลักสูตร English for Career Prep ครั้งนี้ เราเน้นพัฒนามาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ในการพัฒนาและฝึกฝนภาษาอังกฤษ

รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจให้มีทักษะที่เป็นต้องการของตลาดแรงงานในยุคหลังโควิด-19 โดยเฉพาะ ดังนั้นเนื้อหาในบทเรียน รูปแบบการเรียน และเทคนิคการสื่อสารต่าง ๆ จะเน้นการนำเสนอความคิด พัฒนาทักษะการทำงานขั้นพื้นฐาน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับขั้นตอนการสมัครงาน

Globish
Job interview – recruiter asking questions

และการสัมภาษณ์ สร้างโอกาสให้เป็นที่ต้องการของตลาดในการสมัครงาน เสริมความแข็งแกร่งในภาวะการแข่งขันที่จะพบเจอในโลกแห่งการทำงาน โดยหลักสูตรการเรียน English for Career Prep ผู้เรียนจะผ่านการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน ด้วยมาตรฐานหลักสูตรจะอยู่ในระดับ G2G3 เทียบเท่ากับ CEFR Level A2 

โดยระยะการเรียนตลอดหลักสูตรในเวลา 3 เดือน จะประกอบด้วยคลาสเรียนฝึกฝนเตรียมความพร้อมจำนวน 21 คลาส แบ่งเป็น คลาสบังคับ 12 ครั้ง คลาสแบบบทเรียนเลือกได้ 6 ครั้ง และคลาสสนทนาแบบ Free Talk อีก 3 ครั้ง

Globish
Young Asian businesswoman work at home and virtual video conference meeting with colleagues business people, online working, video call due to social distancing

ซึ่งทุกบทเรียนต่างอ้างอิงจากรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันที่ตลาดแรงงานต้องการ และเน้นให้สามารถสื่อสารได้จริงในการทำงาน คลาสบังคับ 12 ครั้ง จะประกอบด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย อาทิ Vocabulary, Phonology, ContrastiveAnalysis, Grammar, Poleplay และ Performance Practice ที่จำลองการสัมภาษณ์งานจริง

และนอกจากนี้ยังร่วมด้วยคลาสเลือกเรียนเองที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในทั้งสองระดับ ประกอบด้วย Job Interview ที่เน้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน และ Persuasive Communication ที่เน้นการเจรจาต่อรอง เป็นต้น

Globish
Gropu of young Asian business people giving high five to celebrate success on working project in meeting room
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.