Huawei ตั้งเป้าพาไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) ตั้งเป้าพาไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางดิจิทัล 4 ด้านสำคัญของภูมิภาคอาเซียน พร้อมกับการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล…

Huawei ตั้งเป้าพาไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ ในฐานะเทรนด์ด้านเทคโนโลยีที่จะนำพาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปสู่อนาคตของการเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของภาคธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว จะต้องมีการพัฒนาในหลาย ๆ ส่วนสำคัญเพื่อที่จะเข้าถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ ภายในงาน Powering Digital Thailand 2021 : Huawei Cloud & Connect

Huawei

วรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า วิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคพร้อมมุ่งสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการนำโซลูชัน และเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจดั้งเดิม

ทั้งนี้ กระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลที่จะช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น ประกอบด้วย การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศ 4 ด้าน ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนี้

ศูนย์กลางความเป็นเลิศ 4 ด้านสำคัญที่จะพาไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัล

Huawei

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และความเป็นเลิศของการเป็นศูนย์กลางทางศักยภาพ 4 ด้าน ที่จะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ไว้ว่า ด้านที่ 1 คือความเป็นเลิศด้านการเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมต่อที่มีความรวดเร็วสูงและมีเสถียรภาพ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมในด้านการเป็นผู้นำของโครงข่าย 5G ในภูมิภาค

รวมถึงโครงข่ายไฟเบอร์บรอดแบนด์ความเร็วสูงทั่วประเทศ จะเป็นโครงข่ายสำคัญในการเชื่อมต่อการสื่อสารและข้อมูลต่าง ๆ ด้านที่ 2 คือการเป็นศูนย์กลางของศูนย์ข้อมูลของภูมิภาค (Data Center Hub) ซึ่งหัวเว่ยได้มีการสร้าง Data Center ในประเทศไทย

เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานของระบบคลาวด์ได้มากขึ้น ผลักดันองค์กรเผื่อเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล รวมถึงการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ เลือกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและใช้ Data Center ในประเทศไทยมากขึ้น เข้าสู่ศักยภาพที่สำคัญ

ด้านที่ 3 คือ การเป็นศูนย์กลางของดิจิทัลอีโคซิสเต็ม ประเทศไทยมีพื้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมเช่น EEC รวมถึง การมีศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน 5G โดยเฉพาะ เช่น 5G EIC (Ecosystem Innovation Center) ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาโซลูชั่นของพาร์ทเนอร์

และ System Integrator ในประเทศไทย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น ดังเช่นที่ได้เริ่มทำในด้าน สาธารณสุข และเกษตรกรรม ในปีที่ผ่านมา ด้านที่ 4 คือศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางของบุคคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนของบุคคลากรด้านดิจิทัล และอุตสาหรรมใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นสิ่งสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้น เมื่อประเทศไทยมีจำนวนบุคคลากรด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมากในการรองรับความต้องการในอนาคต

Huawei

ผสานพลังสามเทคโนโลยี 5G+Cloud+AI

องค์ประกอบหลักของเทคโนโลยีและโซลูชั่นเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลคือ การเชื่อมต่อ การเก็บข้อมูล และการประมวลผล ซึ่งการพัฒนาโซลูชั่นต่างๆในอนาคตจะพัฒนาภายใต้เทคโนโลยีหลัก 3 ส่วน คือ 5G, Cloud และ AI ทั้งนี้ 5G จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา

ทั้งในด้านความเร็ว ความเสถียร และความหน่วงต่ำ ทำให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างครบวงจร ไม่ใช่แค่การเชื่อมต่อของสมาร์ทโฟน แต่เป็นยังรวมถึงอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ IoT, นาฬิกา, รถยนต์ และอื่น อีกมากมาย และ 5G จะมีแบนด์วิธและความเร็วที่มากขึ้นและช่วยส่งข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีคลาวด์จะทำให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตอันใกล้มีการคาดหมายว่าองค์กรต่างๆจะมีการใช้คลาวด์เพิ่มากขึ้นเรื่อย ๆ และปริมาณการใช้คลาวด์จะเป็นตัวชี้วัดระดับการเป็นดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ

หลังจากมีการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์ และประมาณการเก็บข้อมูลที่เพียงพอแล้ว เทคโนโลยี AI จะมีส่วนเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้องค์กรต่าง ๆ สามารถยกระดับการให้บริการได้อย่างยืดหยุ่น และหลากหลาย 

Huawei

5G เพื่อปลดล็อกการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ

การเชื่อมต่ออย่างมีศักยภาพเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน และ 5G เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างแท้จริง ประการแรกคือเกิดการเชื่อมต่อแบบกิกะบิตที่ต้องการความเร็วสูงที่ 5G สามารถทำได้ นำไปสู่การเกิดการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ในอุตสาหกรรมความบันเทิงอย่างแพร่หลาย ต่อมาคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ เช่น รถไร้คนขับ ซึ่งการเชื่อมต่อลักษณะนี้ไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมเพียงอย่างเดียว รถอัตโนมัติแต่ละคันยังจะต้องเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารกันเอง

ก่อให้เกิดการทำงานประสานกันได้อย่างลื่นไหล และประการสุดท้ายคือการเชื่อมต่อที่ต้องการความหน่วงต่ำพิเศษเพื่อความแม่นยำในการสั่งงาน เช่น การใช้งานในหุ่นโดรนหรือควบคุมเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ต้องการตอบสนองอย่างทันที เป็นต้น

5G รวมถึงเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อ และการประมวลผลอื่นๆ จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมให้ไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคง การเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับอุตสาหกรรม

ส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเมื่อผสานรวมกับเทคโนโลยี Cloud และ AI จะเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐ และภาคเอกชนในประเทศไทย รองรับการเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียนได้อย่างแท้จริง

Huawei

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.