Huawei รวมพลังนักวิจัยแก้ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมโลก

Huawei

หัวเว่ย (Huawei) รวมพลังนักวิจัยแก้ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมโลกหลัง เทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนิยมมากขึ้นในระดับองค์กร…

Huawei รวมพลังนักวิจัยแก้ปัญหาด้านการจัดเก็บข้อมูลในอุตสาหกรรมโลก

งาน Global Storage Professors Forum ประจำปี 2020 หัวเว่ยได้ประกาศรางวัล OlympusMons Award 2021 และเชิญนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาร่วมกันแก้ปัญหาที่ท้าทายที่สุดในการจัดเก็บข้อมูล โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลจากหัวเว่ย มหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบันวิศวกรรมรวมถึงสถาบันค้นคว้าวิจัยทั้งจากจีน และต่างประเทศกว่าร้อยชีวิต เข้าร่วมงาน

Huawei
วิลเลียม ซู หนึ่งในคณะกรรมการ และประธานของสถาบันค้นคว้าวิจัยด้านกลยุทธ์ ของ หัวเว่ย

วิลเลียม ซู หนึ่งในคณะกรรมการ และประธานของสถาบันค้นคว้าวิจัยด้านกลยุทธ์ ของ หัวเว่ย กล่าวเปิดงานในหัวข้อ Mounting the Olympus Mons and Tackling Data Challenges ว่า นวัตกรรมนั้นอยู่ในสายเลือดของหัวเว่ย เรามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศ

เป็นผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรม และเพื่อนำผลการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์มาทำให้เป็นเรื่องจริง โดยหัวเว่ยได้ทำงานร่วมกับนักวิจัย เพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ และนำความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการทางพาณิชย์

ทั้งนี้ งานวิจัยในด้านการจัดเก็บข้อมูลในเจเนอเรชันถัดไปจะมุ่งไปสู่นวัตกรรมที่พัฒนาอย่างเป็นระบบสำหรับสื่อประเภทต่างๆ เครือข่าย สถาปัตยกรรม และรูปแบบการจัดการ เมื่อเทียบกันกับการประกาศรางวัล OlympusMons ปี พ.ศ. 2563

ซึ่งเน้นการจัดการข้อมูลแบบทำงานด้วยตัวเอง และการจัดเก็บข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับ perbit นั้น จะเห็นได้ว่าปีนี้หัวเว่ยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคมหาวิทยาลัย และภาคสถาบันค้นคว้าวิจัยมากขึ้น โดยหวังที่จะโปรโมทการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลผ่านการจัดตั้งชุมชนเทคโนโลยีชั้นสูงทั่วโลก

Huawei
เจิ้ง เว่ยมิน นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซิงหัว

ด้าน เจิ้ง เว่ยมิน นักวิชาการจากสถาบันวิศวกรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยซิงหัว กล่าวว่า ระบบใหญ่ของข้อมูลนั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การคำนวณ เครือข่าย และการจัดเก็บข้อมูล การคำนวณ

และการจัดเก็บข้อมูลนั้นได้รับความสนใจมากพอแล้วในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ช่วงเวลานี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตจะให้ความสำคัญกับระบบจัดเก็บข้อมูลซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของทั้งระบบ การจัดเก็บข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อแผนระดับประเทศของเราเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ

เพราะเป็นรากฐานของการประมวลผลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด นวัตกรรมด้านการจัดเก็บข้อมูล ไม่ควรหยุดอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เท่านั้น แต่ควรมองไปถึงความก้าวหน้าด้านซอฟต์แวร์ด้วย ปัจจุบัน ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยสำคัญในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้รับความนิยมมากขึ้นในระดับองค์กร

รวมไปถึงเทคโนโลยี Cloud, Big Data, 5G และ AI เร่งให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วของแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Core transaction, virtualization การประมวลผลคอมพิวเตอร์ขั้นสูง AI รวมถึงเทคโนโลยี AR/VR ซึ่งส่งผลต่อความต้องการการจัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น เร็วขึ้น และฉลาดยิ่งขึ้น

ดังนั้น หัวเว่ยจึงจัดตั้งการมอบรางวัลอันทรงเกียรติ OlympusMons Award 2021 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหันมาร่วมกันก้าวข้ามความท้าทายของการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลที่มีต้นทุนลดลง และเพื่อสร้างความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับยุคถัด ๆ ไป

Huawei
การประกาศรางวัล OlympusMons Award 2021

การจัดการข้อมูลนั้นเป็นดั่งยอดเขาที่มนุษย์ต้องก้าวข้ามไปเพื่อเข้าสู่ยุคอัจฉริยะ และรางวัล OlympusMons ก็เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการค้นคว้าอย่างไม่หยุดยั้งของหัวเว่ยบนเส้นทางอันยาวไกลนี้ ซึ่งหัวเว่ยจะยังคงทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคมหาวิทยาลัย และภาคสถาบันวิจัยตลอดเส้นทางนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.