iiG แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “iiG Data” ฝ่ากับดัก Big Data ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “iiG Data” ฝ่ากับดัก Big Data Data และ Data Activation อย่างครบวงจร ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล…

highlight

  • ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รุกแตกไลน์ธุรกิจใหม่ “iiG Data” ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายด้านกลยุทธ์ Big Data และ Data Activation อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลและเติบโตได้อย่างแท้จริง คาดธุรกิจใหม่สร้างรายได้เติบโตมากกว่า 20% ภายใน 3 ปี

iiG แตกไลน์ธุรกิจใหม่ “iiG Data” ฝ่ากับดัก Big Data ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการพัฒนาหน่วยธุรกิจใหม่ iiG Data นั้น เริ่มต้นจากแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของ ไอแอนด์ไอ ที่ยึดความสำเร็จของลูกค้าเป็นที่ตั้ง การเติบโตของบริษัทฯสอดคล้องไปกับการเติบโตของลูกค้า         

และด้วยแนวคิดนี้ ทำให้บริษัทฯทุ่มเทกับการแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเห็นถึงความต้องการต่างๆ ของลูกค้าที่ยังไม่มีบริการที่มารองรับ พร้อมรุกพัฒนาการให้บริการและมองหาซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ซึ่งโดย ไอไอจี ดาต้า จะช่วยรองรับการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนให้กับบริษัทฯ โดยตั้งเป้าในธุรกิจใหม่นี้จะสร้างรายได้ให้กับริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 20% ภายใน 3 ปี

iiG

ด้าน ณัฐเชษฐ์ เทพูปถัมภ์ ผู้อํานวยการฝ่ายโซลูชัน บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกวันนี้หลายองค์กรล้วนขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล และจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือช่วยในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลลูกค้า และขององค์กรเอง

เพื่อที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าได้ในขณะเดียวกันบริษัทฯพบว่าหลายๆโครงการของลูกค้ามีการจัดการด้านข้อมูลที่ยังไม่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ไอไอจี ดาต้า

หน่วยธุรกิจใหม่ภายใต้ ไอไอจี ที่ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการบริหารข้อมูล โดยมีกรอบแนวคิดที่เริ่มจากการเข้าใจโจทย์ทางด้านธุรกิจของผู้บริหารองค์กรก่อน จากนั้นจึงจะนำเสนอโซลูชันทางด้านการจัดการข้อมูลแบบ Full Stack ที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลสมัยใหม่

อาทิ AI, Big Data Analytics หรือ Data Visualization เป็นต้น มาใช้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการลงทุนด้าน Big Data จะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างแน่นอน โดยซอฟต์แวร์ที่ ไอไอจี นำให้มาบริการภายใต้หน่วยธุรกิจ ไอไอจี ดาต้า มีทั้งซอฟต์แวร์ที่ ไอไอจี ได้ลงทุน และพัฒนาขึ้นเอง

คือ iMatch ที่ใช้ในการทำ Data Cleansing and Consolidation รวมไปถึงซอฟต์แวร์ระดับโลก อาทิ MuleSoft และ Tableau จาก Salesforce และซอฟแวร์อื่น ๆ เช่น KNIME, DataRobot, Python, CLOUDERA

iiG

ด้าน วริสร์ โอวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาค บริษัท Salesforce.com Singapore Pte Ltd. กล่าวว่า สำหรับซอฟต์แวร์ MuleSoft และ Tableau ของ Salesforce ที่ ไอไอจี ได้นำมาให้บริการลูกค้าในครั้งนี้ เป็นซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน

โดยตอนนี้ถือได้ว่า ไอไอจี ได้เป็นพาร์ทเนอร์ของ Salesforce ที่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ของ Salesforce แก่ลูกค้าในประเทศไทยได้ครบทุกถ้วนทุกรายการ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไอไอจี ได้รับรางวัลจาก APAC Partner of the Year 2020 จาก Salesforce

ซึ่ง ไอไอจี เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่ได้รับรางวัลนี้ เนื่องจากมีความเข้าใจเรื่องระบบและความต้องการของลูกค้า ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน Salesforce และสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจได้ สำหรับ ไอไอจี ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลครบวงจรแก่ภาคธุรกิจ โดยบริการของ IIG แบ่งเป็น 5 ประเภท

  1. ธุรกิจที่ปรึกษา และให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟต์แวร์จากทาง Salesforce
  2. ธุรกิจที่ปรึกษา และให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟต์แวร์จากทาง Oracle
  3. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
  4. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ (Placement Service)
  5. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management)
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก N/A

สามารถกดติดตามข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.