LINE และสถาบันวัคซีนนานาชาติร่วมมือกันส่งเสริมความสำคัญของวัคซีน

ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น บริษัทฯ ในเครือของ LINE ประกาศลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสถาบันวัคซีนนานาชาติ ในการส่งเสริมการใช้วัคซีน และเพิ่มอัตรางภูมิคุ้มกันทั่วโลก…

highlight

  • ไลน์ จะมอบบัญชีทางการเพื่อส่งเสริมความสำคัญของวัคซีนและการได้รับวัคซีน รวมถึงเนื้อหาที่เป็นสาระความรู้จาก มร. เฮนรี่ เลา ทูตสันถวไมตรีของ IVI
  • สติกเกอร์เซ็ทจาก ไลน์ FRIENDS BT21 สำหรับ IVI จะออกภายในครึ่งปีแรกเพื่อนำรายได้สมทบทุนกิจกรรมต่างๆ ของที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
  • ไลน์ และ IVI วางแผนสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นกับชุมชน เพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ดียิ่งขึ้นผ่านทางการสื่อสารในประเด็นสาธารณสุข

LINE ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ IVI ร่วมกันในการส่งเสริมการใช้วัคซีน และเพิ่มอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วโลก

ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น ประกาศ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกัสถาบันวัคซีนนานาชาติ (International Vaccine Institute หรือ IVI) เพื่อต่อยอดการใช้งานของ ไลน์ ในฐานะโมบายล์แพลตฟอร์มระดับโลก ในการส่งเสริมการใช้วัคซีนและเพิ่มอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันทั่วโลกเพื่อสร้างผลกระทบอย่างแท้จริงต่อชีวิตของผู้คน 

ในระยะแรก ไลน์ จะมอบบัญชีเป็นทางการ (Official Account – OA) ให้แก่ IVI เพื่อให้ผู้ใช้ ไลน์ ได้ เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับโรคติดต่อและประโยชน์ของวัคซีน บัญชีทางการของ ไลน์ จะให้บริการในภาษาอินโดนีเซีย ไทย และอังกฤษ

โดยจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน เพื่อให้ทันกับสัปดาห์แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก (World Immunization Week) ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24-30 เมษายน เพื่อส่งเสริมการใช้วัคซีนในการป้องกันประชาชนทุกกลุ่มอายุจากโรคภัยต่าง ๆ

นอกจากจะให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และโปรแกรมต่าง ๆ ขององค์กรในการต่อสู้กับโรคติดต่อแล้ว IVI เข้าถึงผู้ใช้งาน ไลน์ ผ่านแคมเปญโซเชียลมีเดียที่ทันต่อเหตุการณ์ และอยู่ในความสนใจของสังคม เพื่อส่งเสริมการเช้าถึงวัคซีน และความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการทางสุขภาพ สำหรับสัปดาห์

LINE

แห่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโลก บัญชีไลน์อย่างเป็นทางการของ IVI จะนำเสนอวิดีโอแมสเสจจากทูตสันถวไมตรีของ IVI มร.เฮนรี่ เลา ที่จะมาอธิบายถึงบทบาทของวัคซีนในการช่วยบรรลุเป้าหมายระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ เช่น การต่อสู้กับความยากจน การส่งเสริมความเท่าเทียม และการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ สติกเกอร์เซ็ทจาก ไลน์ FRIENDS BT21 สำหรับ IVI ในชุดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/การแพทย์ จะออกภายในครึ่งปีแรกนี้ รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันของของ IVI ซึ่งมุ่งพัฒนาสุขภาพของเด็กทั่วโลก รวมถึงเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักแห่งหนึ่งของ ไลน์

IVI เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงโซล มีพันธกิจหลักในการวิจัย พัฒนา และส่งมอบวัคซีน โดย IVI พัฒนา และส่งมอบเทคโนโลยีของวัคซีนอหิวาตกโรคที่มีราคาถูก

ดำเนินการเข้าสู่ระยะที่สามของการวิจัยทางคลินิกของวัคซีนไทฟอยด์ และเมื่อไม่นานมานี้ IVI ได้ประกาศว่าจะทำการวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 1/2 สำหรับวัคซีนโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ด้วยภารกิจ Closing the Distance ไลน์ ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น และดำเนินการต่าง ๆ ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ความร่วมมือกับ IVI ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตามภารกิจของเรา โดยใช้ทรัพยากร และบริการที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือผู้คน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว) 
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่  www.facebook.com/itday.in.th

Itdayleadger

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.